Spgsm. 40 den 4. december 2019 om konsekvenser for sundhedsforskningen ved at indf√łre k√łnsneutralt personnummer. Svar 23. januar 2020.

Vist 156 gange.
Ligestillingsudvalget (LIU) stillede den 4. december 2019 sp√łrgsm√•l 40 – Samling: 2019-20 – om konsekvenser for sundhedsforskningen ved at indf√łre k√łnsneutralt personnummer til sundheds- og √¶ldreminister Magnus Heunicke (S), der afgav et forel√łbigt svar den 11. december 2019 og afgav endeligt svar den 23. januar 2020.

Sp√łrgsm√•let
Hvilke konsekvenser vurderer ministeren, at det m√•tte have indenfor sundhedsforskningen, hvis man fremover i Danmark indf√łrte k√łnsneutralt personnummer?
Sp√łrgsm√•let stilles som opf√łlgning p√• foretr√¶de ved FSTB-foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn den 23. oktober 2019.

Forel√łbigt svar
Sundheds- og √Üldreministeriet har til brug for besvarelse af sp√łrgsm√•let bedt Sundhedsdatastyrelsen om et bidrag. Jeg forventer p√• den baggrund at kunne besvare sp√łrgsm√•let endeligt ultimo januar 2020.

Med venlig hilsen
Magnus Heunicke

Endeligt svar
Sundheds- og √Üldreministeriets har anmodet Sundhedsdatastyrelsen om bidrag til besvarelse af sp√łrgsm√•let.

Sundhedsdatastyrelsen oplyser f√łlgende:

‚ÄĚDet aktuelle sp√łrgsm√•l drejer sig om konsekvenserne af en indf√łrelse af k√łnsneutrale personnumre i forhold til sundhedsforskningen. Konsekvenserne af en indf√łrelse af k√łnsneutrale personnumre vil afh√¶nge af, hvilken model der skal erstatte den nuv√¶rende. Med det forbehold in mente, er det dog Sundhedsdatastyrelsens vurdering, at det vil have store konsekvenser for sundhedsforskningen.

Omstillingen vil p√•virke b√•de forskningsinstitutioner og sundhedsv√¶senet som helhed. Det skyldes, at k√łn er en relevant variabel b√•de inden for forskning og i sundhedsv√¶senet behandling af patienten. Med et eventuelt k√łnsneutralt personnummersystem vil der s√•ledes fortsat v√¶re behov for en mark√łr, der angiver k√łn, hvilket derfor skal videref√łres til alle systemer, der tr√¶kker p√• det nuv√¶rende personnummersystem i dag. Forskningsm√¶ssigt vil indf√łrelsen af k√łnsneutrale personnumre ogs√• v√¶re en udfordring for anvendelsen af de mange danske registre p√• sundhedsomr√•det, som ellers er en dansk styrkeposition i internationalt perspektiv.

./. I juni 2017 bidrog Sundhedsdatastyrelsen til besvarelsen af et tilsvarende sp√łrgsm√•l (LIU alm. del sp√łrgsm√•l nr. 1 (B 117, Folketings√•ret 2016-17) til √łkonomi- og indenrigsministeren): ‚ÄĚMinisteren bedes redeg√łre for ‚Äď evt. med bidrag fra andre ministerier ‚Äď de betydelige √łkonomiske omkostninger, som ministeren under 1. behandlingen af forslaget n√¶vnte ville v√¶re forbundet med en gennemf√łrelse af forslaget samt for de eventuelle praktiske udfordringer, som ministeren mener ville opst√•, s√•fremt forslaget skulle gennemf√łres.‚ÄĚ

Konklusionen i Sundhedsdatastyrelsens svar fra 2017 var: ‚ÄôDet er Sundhedsdatastyrelsens vurdering, at en oml√¶gning til k√łnsneutrale personnumre er mulig, men kan skabe en situation, der til en vis grad kan sammenlignes med √•r 2000-problemstillingen, hvor det var n√łdvendigt at gennemg√• alle systemer og skabe de n√łdvendige √¶ndringer. Dette tog 2-3 √•r og kostede et ikke ubetydeligt bel√łb. Brugen af it-systemer i sundhedsv√¶senet er steget voldsomt siden dengang. Der var f.eks. ikke elektroniske patientjournaler, digitale r√łntgensystemer, elektroniske recepter mv. Sundhedsdatastyrelsens forel√łbige sk√łn er, at der vil v√¶re tale om investeringer, der bel√łber sig til mellem 0,5‚Äď1,5 mia. kr. i det samlede sundhedsv√¶sen, men der vil som n√¶vnt v√¶re behov for en grundig analyse, der afs√łger de bedste og mest effektive l√łsningsmuligheder.’

Det er Sundhedsdatastyrelsens vurdering, at det vil kr√¶ve en st√łrre analyse at afd√¶kke, hvilke konsekvenser et k√łnsneutralt personnummersystem vil have for dansk sundhedsforskning. Det skyldes det forhold, at en s√•dan analyse vil skulle tage h√łjde for, hvordan et eventuelt nyt, k√łnsneutralt personnummersystem indrettes i forhold til sammenh√¶ngen med sundhedsv√¶senet og forskningsverdenen. Det vurderes desuden, at estimatet for √łkonomiske konsekvenser fra 20177 er relativt konservativt.‚ÄĚ

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.
Forel√łbige svar hos Folketinget i pdf-format.
Endeligt svar hos Folketinget i pdf-format.