Spgsm. 45 den 11. december 2019 om udgifter til ligestillingsfremmende foreninger. Svar 20. december 2019.

Vist 72 gange.
Ligestillingsudvalget stillede 11. december 2019 efter √łnske fra Pernille Vermund (NB) sp√łrgsm√•l 45 – Samling: 2019-20 – om udgifter til ligestillingsfremmende foreninger, til ligestillingsminister Mogens Jensen (S), der svarede den 20. december 2019.

I gengivelsen af svaret herunder er der kun medtaget LGBT-relaterede forhold. For det fulde svar henvises til originaldokumentet.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for de √•rlige udgifter til st√łtte til henholdsvis KVINFO, Foreningen Far samt andre ligestillingsfremmende foreninger, der modtager offentlig st√łtte? Redeg√łrelsen bedes opdeles for hver enkelt forening for √•ret 2018 og 2019, samt de budgetterede √•rlige udgifter til de enkelte foreninger for perioden 2020-2023.

Svar
Jeg forst√•r sp√łrgsm√•let s√•dan, at der sp√łrges til udgifter til st√łtte til henholdsvis KVINFO, Foreningen Far samt andre ligestillingsfremmende foreninger under mit ressort. P√• nuv√¶rende tidspunkt administreres der under mit ressort to faste driftstilskud til foreninger p√• ligestillingsomr√•det. Det drejer sig om henholdsvis Kvinder√•det og LGBT Danmark, jf. tabel 1.

Tabel 1. Faste driftstilskud
Tilskudsmodtager 2018 2019 2020 2021 2022 2023
LGBT Danmark 0 1.500.000 4.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Kvinderådet 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Der administreres desuden en r√¶kke projekttilskud til forskellige foreninger, som er tildelt p√• baggrund af ans√łgningspuljer, samt midlertidige driftstilskud til navnegivne foreninger navnlig p√• menneskehandelsomr√•det, jf. tabel 2.

St√łrstedelen af tilskuddene er givet som led i tre tv√¶rministerielle handlinsplaner: Handlingsplan til bek√¶mpelse af psykisk og fysisk vold i n√¶re relationer 2019-2022, handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 2018-2021 samt handlingsplan til bek√¶mpelse af menneskehandel 2019-2021. Alle tre handlinsplaner er finansieret fra satspuljen. Der er desuden givet tilskud til en r√¶kke projekter som led i indsatsen for at fremme f√¶dres brug af orlov.

Tabel 2. Projekttilskud og midlertidige driftstilskud
Tilskudsmodtager og titel 2018 2019 2020 2021 2022 2023
[…]
Sex & Samfund: Sammen om at bekæmpe fordomme 289.100 778.684 663.440 268.776 0 0
LGBT+ Danmark: FART (for√łgelse af Regnbuepersoners trivsel) 41.675 616.228 777.138 449.960 114.999 0
LGBT+ Danmark: FLEST (Forandring i læring, Empati, synlighed og trivsel) 0 1.000.000 0 0 0 0
TransAktion: R√•dgivning, st√łttegrupper og netv√¶rksarrangementer for og af transpersoner 205.000 595.500 595.500 604.000 0 0
Happy Copenhagen: Afholdelse af Copenhagen 2021 0 1.500.000 1.500.000 3.000.000 0 0
[…]
* Bel√łbene er angivet i oprindeligt PL-niveau.

[…]

Det bemærkes, at der under mit ressort ikke administreres tilskud til KVINFO.

Mogens Jensen

* * *
[PL-niveau = “PL” i “PL-niveau” betyder “Pris og l√łn”.]

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.