Fejl mm. RH’s pjecer om transforhold p√•peget af LGBT komiteen. Svar fra Rigshospitalet 21. august 2020.

Vist 112 gange.
LGBT komiteen skrev den 18. juni 2020 til Rigshospitalet, at der var fejl, un√łjagtigheder og mangler i flere af deres pjecer og informationssider om transforhold p√• Rigshospitalets hjemmeside.
Center for K√łnsidentitet, Rigshospitalet har svaret den 21. august 2020.

Herunder gengives i venstre kolonne LGBT komiteens skrivelse og i h√łjre kolonne svaret fra Center for K√łnsidentitet, Rigshospitalet.

* * *
LGBT komiteen Center for K√łnsidentitet, Rigshospitalet
Rigshospitalet
rigshospital.rigshospitalet@regionh.dk
Den 18. juni 2020

Vedr.: Fejl, un√łjagtigheder og mangler i pjecer og informationssider om transforhold p√• Rigshospitalets hjemmeside

LGBT komiteen har bemærket, at der på Rigshospitalets hjemmeside er uploadet nye pjecer om transforhold.
LGBT komiteen bem√¶rker, at det kan v√¶re utroligt vanskeligt at finde relevante pjecer og informationssider, da flere af dem n√¶rmest er ‚ÄĚskjult‚ÄĚ dybt inde i forskellige menuer under forskellige afdelinger og klinikker.

LGBT komiteen anbefaler overordnet:

Til LGBT komiteen

Svar på henvendelse fra d.18.06.20

LGBT-komiteen har henvendt sig til Rigshospitalet med et √łnske om at √¶ndre p√• nogle af hospitalets hjemmesider og pjecer.

Vi har nu gennemg√•et jeres henvendelse og rettet f√łlgende.

1. At der på Rigshospitalets hjemmeside laves en speciel oversigtsside med
1. navnene p√• samtlige pjecer og informationssider om transforhold og hvilken afdeling eller klinik de enkelte pjecer og informationssider tilh√łrer ‚Äď eventuelt suppleret med korte beskrivelser, og
2. at navnene g√łres til link til pjecerne og informationssiderne hos de respektive afdelinger og klinikker.

Det vil ikke medf√łre √¶ndringer af de enkelte afdelinger og klinikkers menustrukturer, men g√łre det let og overskueligt at finde relevante pjecer og informationssider.

Ad punkt 1.
1. At der p√• Rigshospitalets hjemmeside laves en speciel over-sigtsside med navnene p√• samtlige pjecer og informationssider om trans forhold og hvilken afdeling eller klinik de enkelte pjecer og informationssider tilh√łrer – eventuelt suppleret med korte be-skrivelser

– Hjemmesiden om pjecer er opdateret, s√• den indeholder links til relevante pjecer fra de respektive afdelinger, der er involveret. Hjemmesiden var midlertidig ude af funktion, da alle Rigshospitalets hjemmesider har f√•et nye url’er pga. navneskifte i alle klinikker (til afdelinger)

2. At samtlige pjecer og informationssider forsynes med en dato, så det tydeligt fremgår, hvornår de er lavet. Ad punkt 2.
2. At samtlige pjecer og informationssider forsynes med en dato, så det tydeligt fremgår, hvornår de er lavet.

– Som hidtil er det angivet nederst i venstre hj√łrne, hvilken m√•ned og √•rstal pjecen sidst opdateret. Dette princip f√łlges i hele Regionen og derfor ogs√• p√• Rigshospitalet. Man bruger s√•ledes ikke dato, men m√•ned.

3. At teksten ‚ÄĚ(pdf, √•bner i nyt vindue)‚ÄĚ ikke g√łres til en del af link til pjecerne og informationssiderne. Ad punkt 3.
3. At teksten (pdf, √•bner i nyt vindue) ikke g√łres til en del af link til pjecerne og informationssiderne.

– Det er ikke muligt at √¶ndre p√• eller fjerne teksten “pdf √•bner i nyt vindue” da dette er en automatisk del af det system Region Hovedstaden anvender

LGBT komiteen har fundet fejl, un√łjagtigheder og mangler i flere af pjecerne og informationssiderne om transforhold.
Herunder omtales de pjecer og informationssider, som indeholder fejl, un√łjagtigheder eller mangler.
 
4. Fjernelse af skeden (transmænd)
Menupunkt med link til pjecen hos [Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]
Pjecen:
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]
LGBT komiteen bemærker, at der fejlagtigt vises pjecen:
Behandling med kvindelige hormoner – information og vejledning
LGBT komiteen henstiller, at den rigtige pjece ‚ÄĚFjernelse af skeden (transm√¶nd)‚ÄĚ vises.

Da den rigtige pjece ikke vises, er det jo ikke muligt at vide, hvad den indeholder.
Men henset til titlen på pjecen, kan det formodes, at den ikke indeholder noget om tildannelse af en penis.
LGBT komiteen henstiller derfor, at der laves et afsnit derom, eller at der laves en særskilt pjece om tildannelse af en penis på transmænd.

Ad punkt 4.
4. Fjernelse af skeden (transmænd)

– Med hensyn til fejlplacering af pjecen “Fjernelse af skeden (transm√¶nd) er dette blevet rettet, s√• korrekte pjece kommer frem n√•r der trykkes p√• linket.
РMht. pjece der omhandler tildannelse af penis, så eksisterer en sådan pjece ikke i skrivende stund. Hvornår og hvordan denne skal udfærdiges, er under diskussion i Sundhedsstyrelsen.

5. Information vedr√łrende hormonbehandling med kvindelige k√łnshormoner eller andre k√łnsidentitetsforhold for transkvinder
Menupunkt med link til pjecen hos Gynækologisk afdeling:
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]
Pjecen:
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]
Ad punkt 5.
Information vedr√łrende hormonbehandling med kvindelige k√łnshormoner eller andre k√łnsidentitetsforhold for transkvinder

РVi har ændret det, så pjecen har samme navn begge steder, det var tekniske problemer, der skabte forvirringen

6. Information vedr√łrende hormonbehandling ved transk√łnnethed eller andre k√łnsidentitetsforhold for transm√¶nd
Menupunkt med link til pjecen hos Gynækologisk afdeling:
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]
Pjecen:
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]
LGBT komiteen bem√¶rker, at der i pjecerne n√¶vnt herover under pkt. 7 og 8 i begge tilf√¶lde under afsnittet ‚ÄĚKontrolbes√łg‚ÄĚ st√•r:
… I nogen tilf√¶lde kan kontrollen overtages af egen l√¶ge eller en speciall√¶ge.

LGBT komiteen finder, at ordlyden giver indtryk af, at det kun er helt undtagelsesvis, at kontrollen kan overtages af egen læge eller en speciallæge.
LGBT komiteen pointerer, at der i Sundhedsstyrelsens vejledning ‚ÄĚSundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold‚ÄĚ under punkt: 7.2. Krav til igangs√¶ttelse af behandling, i 3. afsnit st√•r:

Ud fra det fastlagte opf√łlgningsprogram kan vedligeholdelsesbehandlingen og kontrol eller dele af denne ‚Äď ud fra en konkret og individuel vurdering ved den behandlingsansvarlige speciall√¶ge ved MDT ‚Äď varetages p√• lokalt sygehus, i speciall√¶gepraksis eller hos egen l√¶ge (‚Äôshared care‚Äô). ‚Ķ
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/K√łnsidentitetsforhold/Vejledning-om-sundhedsfaglig-hj√¶lp-ved-k√łnsidentitetsforhold.ashx

Da vi selv var til stede ved dr√łftelserne om udformningen af vejledningen under ledelse af Sundhedsstyrelsens direkt√łr, S√łren Brostr√łm, ved vi, at det ikke var ‚ÄĚI nogle tilf√¶lde‚ÄĚ, at kontrollen kan overtages af egen l√¶ge eller en speciall√¶ge, men at intentionen var, at det som en selvf√łlge kunne ske, hvis transpersonen √łnskede det, og MDT (Multidisciplin√¶rt team) ikke havde saglige grunde til at mods√¶tte sig √łnsket.
LGBT komiteen henstiller derfor, at pjecernes tekst ‚ÄĚI nogen tilf√¶lde kan kontrollen overtages af egen l√¶ge eller en speciall√¶ge‚ÄĚ √¶ndres, s√• den bliver i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning og dens intentionerner.
LGBT komiteen foresl√•r f√łlgende formulering:
S√•fremt det √łnskes, kan kontrollen overtages af egen l√¶ge eller en speciall√¶ge, s√•fremt det multidiciplin√¶re team (MDT) ikke har saglige grunde til at mods√¶tte sig √łnsket.

Ad punkt 6.
Information vedr√łrende hormonbehandling ved transk√łnnethed eller andre k√łnsidentitetsforhold for transm√¶nd

РMht. overtagelse af kontrol af privatpraktiserende læge, så kan Region Hovedstaden ikke pålægge egen læge at overtage kontroller, derfor er det op til hver enkelt privatpraktiserende læge at vurdere, om de vil overtage kontrollerne. Vi arbejder for at få en formaliseret aftale med relevante parter om mulighed for overtagelse af vedligeholdelsesbehandling ved speciallæge i gynækologi.

7. Information om k√łnsskifteoperation fra mand til kvinde
Menupunkt med link til pjecen hos Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling:
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/plast-brand/undersoegelse-og-behandling/Sider/Patientpjecer.aspx
Pjecen:
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]
LGBT komiteen konstaterer, at beskrivelsen vedr√łrer nedre k√łnskorrigerende operation og henstiller,
1. at titlen √¶ndres til: Information om k√łnskorrigerende operation fra kvinde til mand,
2. at ordet ‚ÄĚk√łnsskifteoperation‚ÄĚ i underoverskriften, √¶ndres til: ‚ÄĚk√łnskorrigerende operation‚ÄĚ, og
3. at der tilf√łjes et indledende afsnit med en kort beskrivelse af, hvad operationen g√•r ud p√•.
Ad punkt 7.
Information om k√łnsskifteoperation fra mand til kvinde

Afdeling for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling er gjort opm√¶rksom p√• √łnsket om √¶ndring af titlen, og de er i gang med at se p√• det

8. Information om K√ėNSUBEHAG, TRANSK√ėNNETHED OG K√ėNSIDENTITET hos b√łrn og unge
Link til omtale af pjecen hos Region Hovedstadens psykiske hospital:
Omtale af pjecen hos Region Hovedstadens psykiske hospital:
Pjecen:
[Siderne findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]

1. Side 4 under ‚ÄĚLovgivning‚ÄĚ:
Udredning, observation og behandling f√łlger Sundhedsstyrelsens Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede.
Se:
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]
og
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]
LGBT komiteens bemærkning:
‚ÄĘ Titlen p√• den anf√łrte vejledning hos Sundhedsstyrelsen er titlen p√• en for√¶ldet (historisk) udgave.
Den g√¶ldende vejledning blev udgivet den 16. august 2018 og dermed f√łr pjecen og hedder:
Sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold
‚ÄĘ Den anf√łrte URL til Sundhedsstyrelsen er d√łd (Siden blev ikke fundet).
Den gældende vejledning hos Sundhedsstyrelsen:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/K√łnsidentitetsforhold/Vejledning-om-sundhedsfaglig-hj√¶lp-ved-k√łnsidentitetsforhold.ashx
‚ÄĘ Den anf√łrte URL til Retsinformation viser en for√¶ldet (historisk) vejledning.
Den gældende vejledning hos Retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9060

Ad punkt 8.
Information om K√ėNSUBEHAG, TRANSK√ėNNETHED OG K√ėNSIDENTITET hos b√łrn og unge

Р1. De relevante ansvarlige er gjort opmærksom på disse fejl i pjecen, og det burde nu være rettet

2. Side 10 under ‚ÄĚLINKS TIL ANDRE ORGANISATIONER, HVOR DU KAN S√ėGE VIDEN OG ST√ėTTE‚ÄĚ
LGBT komiteens bemærkning:
‚ÄĘ Der er anf√łrt navn og url til centrene for k√łnsidentitet p√• Rigshospitalet og i Aalborg. Der er oprettet et Center for K√łnsidentitet under Universitetshospitalet i Odense. Det fremg√•r dog ikke af hospitalets hjemmeside, men b√łr vel alligevel omtales.
‚ÄĘ LGBT Danmark har skiftet navn til: LGBT+ Danmark.
– 2. Odense Universitetshospital er tilf√łjet
9. Henvisninger vedr√łrende k√łnsidentitetsforhold
Der findes to forskellige henvisningssider
1. Henvisningen hos Sexologisk Klinik
https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Koebenhavn/Undersoegelse-og-behandling/Sexologisk-Klinik/Sider/default.aspx
Under afsnittet ‚ÄĚInformation til henvisere‚ÄĚ anf√łres som prik 2:
‚ÄĘ L√¶s om visitation til Center for K√łnsidentitet af personer med k√łnsidentitetsforhold: Visitation for k√łnsidentitet
Teksten ‚ÄĚVisitation for k√łnsidentitet‚ÄĚ er et link til informationssiden. Informationssiden:
Henvisning af personer med k√łnsidentitetsforhold
https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Koebenhavn/Undersoegelse-og-behandling/Documents/Visitation%20for%20K√łnsidentitet_februar%202019.pdf

2. Henvisningen hos Center for K√łnsidentitet
Henvisning
Henvisning til Center for K√łnsidentitet sker gennem egen l√¶ge
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]

I begge informationssider står der bl.a.:
Udredning og behandling varetages i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning, og vil oftest være således
‚ÄĘ R√•dgivning af for√¶ldre hvis barnet endnu ikke er i pubertetsudvikling
‚ÄĘ R√•dgivning, udredning, observation og behandling af unge i pubertet.

LGBT komiteen g√łr opm√¶rksom p√•, at Sundhedsstyrelsens vejledning ‚ÄĚSundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold‚ÄĚ ikke indeholder bestemmelser om, at personer under 18 √•r skal v√¶re i pubertet, f√łr der kan gives r√•dgivning m.v.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206531
LGBT komiteen henstiller derfor,
1. at de to punkter slettes og erstattes af mere fyldestg√łrende og korrekte informationer, og
2. at der laves √©n f√¶lles henvisningsside, som der linkes til hos Sexologisk Klinik og hos Center for K√łnsidentitet.

Ad punkt 9.
Henvisninger vedr√łrende k√łnsidentitetsforhold Der findes to forskellige henvisningssider

РHenvisningerne er nu justeret, så der kun er en side om henvisning, og resten linker dertil.

10. Information om TRANSK√ėNNETHED OG K√ėNSIDENTITET hos b√łrn og unge
P√• siden om Sexologisk Klinik er der under afsnittet ‚ÄĚK√łnsidentitetsforhold‚ÄĚ og under ‚ÄĚPatientinformation‚ÄĚ link til pjecen.
https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Koebenhavn/Undersoegelse-og-behandling/Sexologisk-Klinik/Sider/default.aspx
Pjecen
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]
LGBT komiteen bemærker, at pjecen er en forældet udgave.
LGBT komiteen henstiller, at linket rettes, så der linkes til den nyeste udgave:
Information om K√ėNSUBEHAG, TRANSK√ėNNETHED OG K√ėNSIDENTITET hos b√łrn og unge
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-15406/information-om-koensubehag-transkoennethed-og-koensidentitiet-hos-boern-og-unge.pdf
Ad punkt 10.
Information om TRANSK√ėNNETHED OG K√ėNSIDENTITET hos b√łrn og unge

– Der er nu indsat link til den nyeste udgave

11. Patientvejledninger
Omtale af og link til informationssiden:
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]
Informationssiden:
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]
Siden indeholder teksten:
Patientvejledninger
På denne side har vi samlet alle de patientvejledninger, vi bruger og henviser til i CKI.
LGBT komiteen bemærker, siden ikke indeholder nogen vejledninger.
Ad punkt 11.
Patientvejledninger

РAfsnit 11. Region Hovedstaden er i disse dage i gang med en gennemgående rettelse af navne på diverse afdelinger og klinikker og i den forbindelse har alle URL midlertidigt været ude af drift. Dette er nu rettet

12. Juridiske forhold omkring k√łnsskifte
Omtale af og link til informationssiden:
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]
Informationssiden:
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]
Punktet:
Navneskifte uden at skifte CPR-nr.
Du kan skifte navn uden at skifte CPR-nr. men dette kr√¶ver en erkl√¶ring fra CKI og en ans√łgning til Statsamtet. L√¶s mere p√• Sundhedsstyrelsens hjemmeside herom:
https :// www. sst .dk/da/sundhed-og-livsstil/koensidentitet/juridisk-koensskifte-og-navneaendring.
LGBT komiteen bemærker,
1. at siden, der linkes til, ikke findes hos Sundhedsstyrelsen,
2. at statsamterne er nedlagt, og
3. at teksten i √łvrigt ikke er s√¶rlig oplysende.
LGBT komiteen foresl√•r f√łlgende formulering af afsnittet:
Navneskift uden juridisk k√łnsskifte (uden at skifte CPR: nr.)
Det er muligt at skifte til et navn, der betegner det modsatte k√łn, uden at f√• juridisk k√łnsskifte (skifte CPR-nr.).
Ans√łgningen om navne√¶ndringen indgiver du til personregisterf√łreren, der videresender ans√łgningen til Familieretshuset, som indhenter en udtalelse fra CKI om, hvorvidt du er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed.
Kan ans√łgningen im√łdekommes, indf√łrer Familieretshuset√¶ndringen i CPR med advis til personregisterf√łreren.
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9393
Ad punkt 12.
Juridiske forhold omkring k√łnsskifte

– Dette er nu rettet.

13. Stemmetræning
Omtale af og link til informationssiden:
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]
Informationssiden:
[Siden findes ikke mere. 1. august 2023. Tina Thranesen.]

LGBT komiteen bem√¶rker, at uagtet der p√• informationssiden st√•r ‚ÄĚf√•r du mulighed for‚ÄĚ, ‚ÄĚHvordan bliver man henvist‚ÄĚ og ‚ÄĚer det CSV, der ans√łger din kommune om at tildele dig et forl√łb‚ÄĚ, s√• er det LGBT komiteens erfaring, at informationerne samlet giver indtryk af, at kommunerne har pligt til at betale for stemmetr√¶ningen, hvilket ikke er tilf√¶ldet.
LGBT komiteen anbefaler, at der i afsnittet ‚ÄĚHvordan bliver man henvist‚ÄĚ tilf√łjes f√łlgende tekst:
Det er din kommune, som bestemmer, om de vil yde tilskud til din undervisning i stemmetræning.
Hvis kommunen giver afslag, kan du klage over afslaget til Ankestyrelsen. Klagen skal du sende til din kommune, som, hvis de ikke omg√łr deres afslag, videresender klagen til Ankestyrelsen.
Selv om du får afslag, kan du stadig få undervisning i stemmetræning, hvis du selv betaler for undervisningen.

Ad punkt 13
Stemmetræning

– Teksten er nu rettet p√• hjemmesiden og der g√łres opm√¶rksom p√• at pjecen “Stemmeundervisning og r√•dgivning” indeholder alle de korrekte informationer og denne bliver udleveret i CKI til patienter, der √łnsker at benytte dette tilbud.

Med venlig hilsen

LGBT komiteen

S√łren Laursen

Tina Thranesen
tina@thranesen.dk

Med venlig hilsen
Center for K√łnsidentitet
Rigshospitalet
August
2020
Skrivelsen i pdf-format fra LGBT komiteen til Rigshospitalet. Svaret i pdf-format fra CKI, Rigshospitalet til LGBT komiteen.

* * *
Omtale og link til skrivelserne hos LGBT komiteen.