Long-term follow-up of individuals undergoing sex reassignment surgery: Psychiatric morbidity and mortality. Rikke KildevĂŚld Simonsen 19. oktober 2015.

Vist 212 gange.

Undersøgelsen, hvis titel kan oversĂŚttes som: “Langsigtet opfølgning af personer, der har gennemgĂĽet kønsskifteoperation: Psykiatrisk sygdom og dødelighed” er foretaget af Rikke KildevĂŚld Simonsen, Annamaria Giraldi og Ellids Kristensen fra Sexologisk Klinik samt Gert Martin Hald fra Københavns Universitet, og blev offentliggjort 19. oktober 2015.

ResumĂŠ
Baggrund: Der er mangel pü langsigtede register-baserede opfølgende undersøgelser af kønsskiftede personer vedrørende dødelighed og psykiatrisk sygdom. Den foreliggende undersøgelse ser büde pü dødelighed og pü psykiatrisk sygdom ved hjÌlp af stikprøveundersøgelse af transseksuelle personer som omfattede 98 % (n = 104) af alle personer i Danmark.

MĂĽl:
(1) At undersøge psykiatrisk sygdom før og efter kønsskifteoperation (SRS) blandt danske personer, som gennemgik kønsskifteoperation i perioden 1978 – 2010.
(2) At undersøge dødeligheden blandt danske personer, som gennemgik kønsskifteoperation i perioden 1978 – 2010.

Metode: Undersøge registrerede psykiatriske sygdomme og dødeligheden hos 104 kønsskiftede personer, som blev identificeret gennem data fra Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister og Dødsürsagsregisteret.

Resultater: Samlet set var 27,9 % af de undersøgte registreret med psykiatrisk sygdom før kønsskifteoperation og 22,1 % efter kønsskifteoperation (p = ikke signifikant). I alt var 6,7 % af de undersøgte blev registreret med psykiatrisk sygdom büde før og efter kønsskifteoperation. Betydeligt flere psykiatriske diagnoser blev fundet før kønsskifteoperation hos dem, som fik tildelt kvindeligt køn ved fødslen. Ti personer blev registreret som døde efter deres kønsskifteoperation. De var 53,5 ür, da de døde.

Konklusioner: Der blev ikke fundet vÌsentlig forskel i psykiatrisk sygdom eller dødelighed mellem mand til kvinde (MtK) og kvinde til mand (KtM) i forhold til det samlede antal psykiatriske diagnoser, hvor KtM samlet set havde et betydeligt højere antal psykiatriske diagnoser. Pü trods af overreprÌsentationen af psykiatriske diagnoser büde før og efter kønsskifteoperation viste undersøgelsen, at kun et relativt begrÌnset antal personer havde füet diagnoser büde før og efter kønsskifteoperation. Dette antyder generelt, at en kønsskifteoperation kan reducere psykisk sygdom hos nogle personer og øge den hos andre.

* * *
Undersøgelsesrapporten er pü engelsk. Der tages forbehold for ovennÌvnte oversÌttelse af resumÊet til dansk. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske tekst.
Tina Thranesen.

Undersøgelsens start er beskrevet i “Efterundersøgelse af kønsskifteopererede transseksuelle pĂĽbegyndt den 1. maj 2011 af Rikke KildevĂŚld Simonsen, Sexologisk Klinik“.

* * *
Omtale af undersøgelsen hos PubMed, hvorfra den ogsü kan kan købes.
Omtale af undersøgelsen hos Taylor & Francis Online, hvorfra den ogsü kan kan købes.
Kommentarer til undersøgelsen den 16. december 2015 af Tobias Raun.