Long-term follow-up of individuals undergoing sex reassignment surgery: Psychiatric morbidity and mortality. Rikke Kildevæld Simonsen 19. oktober 2015.

Vist 175 gange.

Unders√łgelsen, hvis titel kan overs√¶ttes som: “Langsigtet opf√łlgning af personer, der har gennemg√•et k√łnsskifteoperation: Psykiatrisk sygdom og d√łdelighed” er foretaget af Rikke Kildev√¶ld Simonsen, Annamaria Giraldi og Ellids Kristensen fra Sexologisk Klinik samt Gert Martin Hald fra K√łbenhavns Universitet, og blev offentliggjort 19. oktober 2015.

Resumé
Baggrund: Der er mangel p√• langsigtede register-baserede opf√łlgende unders√łgelser af k√łnsskiftede personer vedr√łrende d√łdelighed og psykiatrisk sygdom. Den foreliggende unders√łgelse ser b√•de p√• d√łdelighed og p√• psykiatrisk sygdom ved hj√¶lp af stikpr√łveunders√łgelse af transseksuelle personer som omfattede 98 % (n = 104) af alle personer i Danmark.

Mål:
(1) At unders√łge psykiatrisk sygdom f√łr og efter k√łnsskifteoperation (SRS) blandt danske personer, som gennemgik k√łnsskifteoperation i perioden 1978 – 2010.
(2) At unders√łge d√łdeligheden blandt danske personer, som gennemgik k√łnsskifteoperation i perioden 1978 – 2010.

Metode: Unders√łge registrerede psykiatriske sygdomme og d√łdeligheden hos 104 k√łnsskiftede personer, som blev identificeret gennem data fra Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister og D√łds√•rsagsregisteret.

Resultater: Samlet set var 27,9 % af de unders√łgte registreret med psykiatrisk sygdom f√łr k√łnsskifteoperation og 22,1 % efter k√łnsskifteoperation (p = ikke signifikant). I alt var 6,7 % af de unders√łgte blev registreret med psykiatrisk sygdom b√•de f√łr og efter k√łnsskifteoperation. Betydeligt flere psykiatriske diagnoser blev fundet f√łr k√łnsskifteoperation hos dem, som fik tildelt kvindeligt k√łn ved f√łdslen. Ti personer blev registreret som d√łde efter deres k√łnsskifteoperation. De var 53,5 √•r, da de d√łde.

Konklusioner: Der blev ikke fundet v√¶sentlig forskel i psykiatrisk sygdom eller d√łdelighed mellem mand til kvinde (MtK) og kvinde til mand (KtM) i forhold til det samlede antal psykiatriske diagnoser, hvor KtM samlet set havde et betydeligt h√łjere antal psykiatriske diagnoser. P√• trods af overrepr√¶sentationen af psykiatriske diagnoser b√•de f√łr og efter k√łnsskifteoperation viste unders√łgelsen, at kun et relativt begr√¶nset antal personer havde f√•et diagnoser b√•de f√łr og efter k√łnsskifteoperation. Dette antyder generelt, at en k√łnsskifteoperation kan reducere psykisk sygdom hos nogle personer og √łge den hos andre.

* * *
Unders√łgelsesrapporten er p√• engelsk. Der tages forbehold for ovenn√¶vnte overs√¶ttelse af resum√©et til dansk. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske tekst.
Tina Thranesen.

Unders√łgelsens start er beskrevet i “Efterunders√łgelse af k√łnsskifteopererede transseksuelle p√•begyndt den 1. maj 2011 af Rikke Kildev√¶ld Simonsen, Sexologisk Klinik“.

* * *
Omtale af unders√łgelsen hos PubMed, hvorfra den ogs√• kan kan k√łbes.
Omtale af unders√łgelsen hos Taylor & Francis Online, hvorfra den ogs√• kan kan k√łbes.
Kommentarer til unders√łgelsen den 16. december 2015 af Tobias Raun.