Ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., Lov om. LBK nr. 645 af 8. juni 2011. Ligebehandlingsloven.

Vist 362 gange.
Bekendtg√łrelse af lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til besk√¶ftigelse m.v. – LBK nr. 645 af 8. juni 2011 – h√łrer under Besk√¶ftigelsesministeriet. Loven betegnes ogs√• som Ligebehandlingsloven.

Herunder gengives enkelte uddrag af loven.

¬ß 1. Ved ligebehandling af m√¶nd og kvinder forst√•s i denne lov, at der ikke finder forskelsbehandling sted p√• grund af k√łn. Dette g√¶lder b√•de direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling, navnlig under henvisning til graviditet eller til √¶gteskabelig eller familiem√¶ssig stilling.
Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, n√•r en person p√• grund af k√łn behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Direkte forskelsbehandling p√• grund af k√łn foreligger herunder ved enhver form for negativ forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og under kvinders 14 ugers frav√¶r efter f√łdslen.
Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, n√•r en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene k√łn ringere end personer af det andet k√łn, medmindre den p√•g√¶ldende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt form√•l, og midlerne til at opfylde det er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.
Stk. 4. Chikane som defineret i stk. 5 og sexchikane som defineret i stk. 6 betragtes som forskelsbehandling p√• grund af k√łn og er derfor forbudt. En persons afvisning af eller indvilligelse i en s√•dan adf√¶rd m√• ikke anvendes som begrundelse for en beslutning, der vedr√łrer den p√•g√¶ldende.
Stk. 5. Der foreligger chikane, n√•r der udvises enhver form for u√łnsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adf√¶rd i relation til en persons k√łn med det form√•l eller den virkning at kr√¶nke denne persons v√¶rdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedv√¶rdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
Stk. 6. Der foreligger sexchikane, n√•r der udvises enhver form for u√łnsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adf√¶rd med seksuelle undertoner med det form√•l eller den virkning at kr√¶nke en persons v√¶rdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedv√¶rdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
Stk. 7. En instruktion om at forskelsbehandle en person p√• grund af k√łn betragtes som forskelsbehandling.
Stk. 8. Loven er ikke til hinder for bestemmelser om beskyttelse af kvinder, navnlig i forbindelse med graviditet og f√łdsel, jf. kapitel 3.
Stk. 9. Loven finder ikke anvendelse i det omfang, en tilsvarende pligt til ligebehandling f√łlger af en kollektiv overenskomst
.
§ 4. Enhver arbejdsgiver, der beskæftiger mænd og kvinder, skal behandle dem lige for så vidt angår arbejdsvilkår. Dette gælder også ved afskedigelse.

¬ß 14. Personer, hvis rettigheder er kr√¶nkede ved overtr√¶delse af ¬ß¬ß 2-5, kan tilkendes en godtg√łrelse.

¬ß 16 a. Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, jf. ¬ß¬ß 2-5, 9 og ¬ß 15, stk. 1, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

Loven sikrer derved ligestilling mellem m√¶nd og kvinder omkring arbejdsretlige forhold, ligesom den indeholder bestemmelser om, at der ikke m√• forskelsbehandles p√• grund k√łn eller ud√łves chikane – sexchikane.

Bekendtg√łrelse af lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til besk√¶ftigelse m.v. p√• Retsinformation.

* * *
Det fremgår ikke at loven, om transpersoner er omfattet af bestemmelserne, men det er de.
Den 22. september 2008 meddelte daværende beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, i et brev til Trans-Danmark, at transpersoner også er omfattet af loven.