K√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika g√łres til selvst√¶ndige beskyttelsesgrunde i love. Oktober 2020.

Vist 139 gange.
If√łlge regeringens lovprogram af oktober 2020 for folketings√•ret 2020/2021 bliver der i anden halvdel af februar 2021 frensat lovforslag om at g√łre k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika til selvst√¶ndige beskyttelsesgrunde i forskellige love.

Side 37. Ministeren for f√łdevarer, fiskeri og ligestilling
[…]
Side 38.
Ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer) (Feb II)

Lovforslaget har til form√•l at styrke beskyttelsen af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer. Uden for arbejdsmarkedet vil der med lovforslaget ske en styrkelse af beskyttelsen mod forskelsbehandling og chikane p√• grund af seksuel orientering, og der foresl√•s indsat et eksplicit forbud mod forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika i lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd. Tilsvarende foresl√•s der inden for arbejdsmarkedet indsat et eksplicit forbud mod forskelsbehandling og chikane p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika. For at sikre effektive h√•ndh√¶velsesmuligheder foresl√•s der klageadgang til Ligebehandlingsn√¶vnet, og Institut for Menneskerettigheder f√•r et klart mandat til at rejse sager og lave analyser p√• omr√•det. Forslaget indeb√¶rer endvidere en tydeligg√łrelse af beskyttelsen af trans- og interk√łnnede mod hadforbrydelser og hadefulde ytringer i straffeloven. Dette g√łres ved, at begreberne k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika foresl√•s indsat i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, om hadforbrydelser og ¬ß 266 b, stk. 1, om hadefulde ytringer. Begreberne foresl√•s desuden indsat eksplicit i racediskriminationsloven, s√• sager om forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika fremover ogs√• vil kunne behandles som straffesager.

* * *
Lovprogrammet for folketingsåret 2020/2021 hos Statsministeriet.

* * *
Punktet i lovprogrammet skal ses i forl√¶ngelse af regeringensudspillet af 22. august 2020: “Frihed til forskellighed ‚Äď styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer“.

Desv√¶rre er det ikke alle punkterne i regeringsudspillet, som har fundet vej til lovprogrammet i denne omgang – Der mangler en del p√• det familieretslige omr√•de og forholdene om juridisk k√łnsskifte.