Regeringens lovprogram for folketingsåret 2021/2022, der blev offentliggjort den 5. oktober 2021, indeholder to transrelaterede lovforslag.

Vist 28 gange.

Lovkatalog 2021-2022
Lovkatalog 2021-2022
Regeringens lovprogram for folketingsåret 2021-2022, der blev fremlagt den 5. oktober 2021, indeholder to transrelaterede lovforslag.
Det ene er om forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer fra ligestillingsministeren og blev allerede fremsat næste dag, den 6. oktober 2021.
Det andet er om transpersoners for√¶ldreskab i forhold til deres juridiske k√łn og om navne√¶ndring for transpersoner fra social- og √¶ldreministeren og frems√¶ttes i november 2021.

* * *
Herunder f√łlger lovkatalogets tekst om de to lovforslag.

Ministeren for ligestilling [Lovkatalogets side 30]
Ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer samt beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer) (Okt I)

Lovforslaget har til form√•l at styrke beskyttelsen af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer. Uden for arbejdsmarkedet styrkes beskyttelsen mod forskelsbehandling og chikane p√• grund af seksuel orientering. Der foresl√•s endvidere indsat et eksplicit forbud mod forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika i lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd og i forskelsbehandlingsloven. Med lovforslaget tydeligg√łres derudover beskyttelsen af transpersoner og interk√łnnede mod hadforbrydelser og hadefulde ytringer i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, og ¬ß 266 b. Denne del af lovforslaget f√łlger op p√• regeringens udspil “Frihed til forskellighed – styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer” fra august 2020. Endelig foresl√•s der indsat en beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer i straffelovens¬ß 266 b.

Lovforslaget blev fremsat den 6. oktober 2021.

* * *
Social- og ældreministeren [Lovkatalogets side 38]
√Ündring af b√łrneloven, navneloven og forskellige andre love (Smidigg√łrelse af registrering af medmoderskab, fasts√¶ttelse af transpersoners for√¶ldreskab og navne√¶ndring for transpersoner) (Nov I)

Lovforslaget har til form√•l at forenkle registreringen af medmoderskab, at fasts√¶tte transpersoners for√¶ldreskab i forhold til deres juridiske k√łn og at forenkle transpersoners adgang til at antage et navn, der svarer til deres k√łnsidentitet. Med forslaget udm√łntes de familieretlige aspekter af regeringsudspillet “Frihed til forskellighed – styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer” fra august 2020.

* * *
Lovprogrammet for folketingsåret 2021-2022 hos Statsministeriet.