Regeringens lovprogram. Folketingsåret 2022/2023. Fremsat 4. oktober 2022.

Vist 97 gange.
I regeringens lovprogram for folketings√•ret 2020-2023 frems√¶ttes f√łlgende LGBT-relevante lovforslag.

Indenrigs- og boligministeren
Side 21.
√Ündring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til mindre√•rige, som oplever at tilh√łre det andet k√łn, og oph√¶velse af refleksionsperioden som betingelse for tildeling af nyt personnummer til voksne, som oplever at tilh√łre det andet k√łn) (Nov I)
Lovforslaget har til form√•l at skabe hjemmel til tildeling af nyt personnummer til mindre√•rige, som oplever at tilh√łre det andet k√łn. Lovforslaget har endvidere til form√•l at afskaffe den nug√¶ldende refleksionsperiode som en foruds√¶tning for tildeling af nyt personnummer til personer over 18 √•r, som oplever at tilh√łre det andet k√łn.

Social- og ældreministeren
Side 46.
Barnets lov (Okt I)
Lovforslaget har til form√•l at anerkende b√łrn i deres egen ret og som selvst√¶ndige individer med egen stemme. Reglerne skal v√¶re til for barnets skyld og ikke for for√¶ldrenes eller myndighedernes. Barnets rettigheder skal styrkes, og reglerne p√• b√łrneomr√•det skal sikre, at barnets perspektiv altid er i fokus og er styrende b√•de i udredningen af barnets behov, indsatser og opf√łlgning p√• trivsel og udvikling, uanset barnets alder. Lovforslaget er en opf√łlgning p√• aftalen om b√łrnene f√łrst mellem regeringen (Socialdemokratiet), Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti fra maj 2021.

Side 47.
√Ündring af b√łrneloven og adoptionsloven og forskellige andre love (For√¶ldreskab ved altruistiske surrogataftaler, medfaderskab som retligt for√¶ldreskab, smidigg√łrelse af stedbarnsadoption m.v.) (Dec I)
Lovforslaget har til form√•l at indf√łre for√¶ldreskab ved altruistiske surrogataftaler og i den forbindelse at indf√łre ‚ÄĚmedfaderskab‚ÄĚ som retligt for√¶ldreskab, samt at smidigg√łre betingelserne for stedbarnsadoption. Lovforslaget f√łlger op p√• regeringens LGBT+ handlingsplan 2022-2025 ‚ÄĚPlads til forskellighed i f√¶llesskabet‚ÄĚ fra august 2022.

Sundhedsministeren
Side 50.
√Ündring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsv√¶senet (Sk√¶rpet straf ved ulovlige omsk√¶ringer af drengeb√łrn, f√¶lles visitation til den kommunale hjemmesygepleje og akutfunktioner, √¶ndring af sundhedspersoners rapporteringspligt i forbindelse med utilsigtede h√¶ndelser og oph√¶velse af Styrelsen for Patientklagers pligt til at udgive en √•rsberetning) (Okt I).
Lovforslaget har til form√•l at sk√¶rpe straffen ved ulovlige omsk√¶ringer af drenge under 18 √•r ved en s√¶rskilt bestemmelse herom i autorisationsloven. Lovforslaget har desuden til form√•l at forbedre kommunernes mulighed for tv√¶rkommunalt samarbejde i den kommunale hjemmesygepleje som en del af styrkelsen af de kommunale akutfunktioner i regi af den nationale kvalitetsplan. Endvidere har Lovforslaget til form√•l at √¶ndre sundhedspersoners rapporteringspligt i forbindelse med utilsigtede h√¶ndelser, s√•ledes at der fremover alene er pligt til at rapportere utilsigtede h√¶ndelser med (faktisk) alvorlig eller d√łdelig konsekvens, potentielt alvorlig eller d√łdelig konsekvens samt √łvrige h√¶ndelser, hvor sundhedspersonen vurderer, at der er et l√¶ringspotentiale. Endelig foresl√•s det, at den nuv√¶rende pligt for Styrelsen for Patientklager til at afgive en √•rsberetning om sin virksomhed, oph√¶ves.

* * *
Regeringens lovprogram for folketingsåret 2022-2023 hos Statsministeriet i pdf-format.