Transforeningernes medlemsblade

Vist 3.983 gange.

Feminform nr. 79
Feminform nr. 79
Kun få foreninger for transpersoner har udgivet trykte foreningsblade. Gennem årene har der godt nok været en del transforeninger i Danmark. De fleste havde kun kort levetid og et lille medlemstal. Dét og måske manglende interesse, var nok grunden til, at de ikke har udgivet trykte foreningsblade.
Ingen af de transforeninger, som eksisterer i dag, udgiver trykte foreningsblade. Internettet har vundet så stor udbredelse, at de i stedet udgiver elektroniske nyhedsbreve.

FPE-NE (Full Personality Expression – Northern Europe) blev stiftet den 17. november 1966 som en skandinavisk forening for heteroseksuelle transvestitter.
Foreningen eksisterede frem til omkring 2002.
Foreningen blev stiftet i overensstemmelse med holdningerne i den amerikanske forening Phi Pi Epsilon, der også er de græske bogstaver for FPE. Foreningen har siden skiftet navn til Tri-Ess.
FPE-NE fik i l√łbet af nogle √•r afdelinger i de enkelte lande, der endte med at blive selvst√¶ndige foreninger.
Gennem årene udgav foreningen og dens afdelinger i de enkelte lande flere forskellige medlemsblade.

Feminform nr. 87
Feminform nr. 87
Feminform nr. 92
Feminform nr. 92
Feminform nr. 125

Feminform nr. 125
Feminform
Det var det f√łrste medlemsblad udgivet af FPE-NE. Indholdet var b√•de svensk-, norsk- og dansksproget.
Medlemsbladet udkom med i alt 130 numre fra foreningens start frem til 1995. Det er uvist, om bladet fortsatte efter 1995.
I starten var bladet duplikeret i A 4 format med tryk på begge sider og hæftet med hæfteklammer i kanten. I nogle af udgaverne var det forsynet med påklæbet lærredsryg.
Fra 1981 blev det trykt på A 3 papir, der blev foldet til A 4 format og med hæftning i ryggen.
I 1983 skete et stort fremskridt, idet bladet blev trykt som offsettryk og formatet ændret til A 5.
Det holdt frem til 1992, hvor formatet ændredes til 21 x 20 cm samtidig med, at forsiden var i farver.

Intermezzo nr. 1
Intermezzo nr. 1
Dansk Intermezzo
Udgivet af FPE-NE Danmark.
I det f√łrste nummer, der udkom i slutningen af 1989 og blev betegnet som et “Pr√łvenummer” anf√łres:
“Vi har hermed forn√łjelsen at byde l√¶serne velkommen til en af det nye √•rs allernyeste nyheder: et udvidet dansk nyhedsbrev. “Dansk Intermezzo”, mellemspil, kalder vi det. Vi har planlagt, det skal udkomme ca. 1 gang om m√•neden og sendes til alle medlemmer, dog ikke i de m√•neder, hvor FEMINFORM er p√• banen.
Bladet var 24 cm bredt og 20,1 cm i h√łjden i offsettryk. Bladet udkom i 10 eksemplarer frem til 1990.

Dansk Intermezzo nr. 1
Dansk Intermezzo nr. 1
Intermezzo
Udgivet af FPE-NE Danmark.
Der er delvist tale om en forts√¶ttelse af Dansk Intermezzo. Det f√łrste nummer udkom i august 1990 i samme format og tryk, men med det kortere navn, hvilket skyldes, at det ogs√• blev udgivet i Norge og fra 1991 ogs√• i Sverige med artikler p√• dansk, norsk og svensk.
Bladet udkom frem til september 2001.

De tre blade havde et sidetal vekslende mellem 12 og 64.

* * *

TiDsfordriv nr. 1
TiDsfordriv nr. 1
Transvestitforeningen i Danmark (TiD)
Transvestitforeningen i Danmark (TiD) blev stiftet den 30. maj 1994 som en landsdækkende forening for alle med tilknytning til eller interesse for transvestisme af enhver art.
Lige fra foreningens stiftelse udgav foreningen et medlemsblad. Bladet blev suppleret med små skrifter med aktuelle informationer.

TiDsfordriv
Det f√łrste nummer udkom i august 1994. Det var i A 5 format, h√¶ftet i ryggen og i sort/hvid tryk p√• papir af n√¶rmest fotokopi kvalitet.

TiD's nr. 15
TiD’s nr. 15
TiD’s
Det var en fortsættelse af TiDsfordriv med forkortet navn. Nummereringen fortsatte uændret.
Fra nummer 10, der udkom i september 1996 skete en stor kvalitetsforbedring, idet det blev trykt på glittet papir i tykkere kvalitet.
Efter udgivelsen af blad nr. 20 i juni 1999 blev udgivet et ekstra nummer i form af en indholdsfortegnelse og stikordsregister for de f√łrste 20 numre.

B√•de TiDsfordriv og TiD’s udkom med vekslende sidetal – fra 32 til 88 sider.

TiD's nr. 33
TiD’s nr. 33
Nyt TiD’s
I midten af 2002 indgik Transvestitforeningen i Danmark (TiD) aftale med FPE-S og FPE-N om udgivelse af det fælles blad Attitude.
Foreningen fortsatte imidlertid med at udgive sit eget blad – nu betegnet Nyt TiD’s – fra og med nummer 33 – og fortsat i A 5 format, men trykt p√• fotokopipapir. Nummereringen fortsatte u√¶ndret.
Nummer 36, der udkom i oktober 2004 var kvaliteten igen den flotte, som kendtes fra TiD’s. Det var umiddelbart f√łr det sidste nummer af det f√¶lles blad udkom.

Det sidste nummer af foreningsbladet blev nummer 37, der udkom i marts 2005. Sidetallene i Nyt TiDs varierede fra 16 til 48.

MellemTiD nr. 13
MellemTiD nr. 13
Mellem-TiD
Udgivet af Transvestitforeningen i Danmark (TiD)
Det var et lille skrift i A 5 format s√¶dvanligvis p√• 4 sider trykt p√• forskelligt farvet papir fra gang til gang og udgivet med uregelm√¶ssige mellemrum som supplement til medlemsbladet TiD’s. Mellem-Tid blev udsendt 33 gange. Det indeholdt fortrinsvis omtale af arrangementer og indkaldelse til generalforsamlinger.

Transvestitforeningen i Danmark (TiD) oph√łrte med at udgive trykte medlemsblade i for√•ret 2005 og overgik til at udsende elektroniske medlemsblade via e-mail. De medlemmer, der √łnskede det, fik dog fortsat nyhedsbrevet udsendt trykt som farvefotokopi i A 4 format.

* * *

Figenbladet. Medlemsblad for M-T-K-Foreningen af 1998
Figenbladet. Medlemsblad for
M-T-K-Foreningen af 1998
M-T-K-foreningen af 1998 blev stiftet primo 1998 og ophævet den 1. maj 2000 grundet manglende medlemsopbakning.
Figenbladet
Foreningen udgav medlembladet Figenbladet. Der udkom i alt 7 numre i foreningens levetid.
Bladet var i A-4 format med r√łdt forblad og blev lavet af Jackie Hartung, der ogs√• var stifter af foreningen. Bladet indeholdt fortrinsvis informative artikler, der for hovedpartens vedkommende var skrevet af Jackie Hartung.

* * *

Attitude nr. 1
Attitude nr. 1
Attitude
Fælles medlemsblad for FPE-S, FPE-N og Transvestitforeningen i Danmark (TiD).
Udkom i tiden fra august 2002 til primo 2005. Det f√łrste nummer var p√• 28 sider – de efterf√łlgende p√• 32.
Det var et flot blad i A 4 format hæftet i ryggen og med farvetryk på næsten alle sider.
Redaktionen bestod af personer fra Sverige, Norge og Danmark. Der skete lidt udskiftning af redakt√łrer undervejs.

* * *
FPE-NE og Transvestitforeningen i Danmark (TiD) udgav foruden medlemsbladene flere informative tryksager.