Midlertidig ordning om fornavne√¶ndring for transseksuelle indf√łrt af Civilretsdirektoratet i begyndelsen af maj 2002.

Vist 155 gange.

Civilretsdirektoratet
Civilrets-
direktoratet
Civilretsdirektoratet indf√łrte i begyndelsen af maj m√•ned 2002 en midlertidig ordning efter hvilken transseksuelle under visse betingelser kunne f√• bevilliget nyt selvvalgt fornavn svarende til det k√łn, de √łnsker at leve som.
Fors√łgsordningen blev indarbejdet i den nyenavnelov, som tr√•dte i kraft den 1. april 2006.

* * *
Transseksuelle kan få nyt fornavn uden operation

Civilretsdirektoratet afsluttede i begyndelsen af maj m√•ned 2002 sine overvejelser og dr√łftelser om lempelse af praksis om, hvorn√•r transseksuelle kan f√• navneforandring med f√łlgende resultat:

 1. Der er tale om en fors√łgsordning, hvor kun patienter, der lever fuldtids som tilh√łrende det andet k√łn, kan komme i betragtning til en fornavns√¶ndring.
 2. Der er aftalt en fremgangsm√•de med Sexologisk Klinik, hvor personer, der √łnsker √¶ndring af fornavn, indsender en ans√łgning til Civilretsdirektoratet. Civilretsdirektoratet indhenter fra Sexologisk Klinik enten blot en bekr√¶ftelse (jf. nedenfor pkt. 3) eller en egentlig erkl√¶ring (jf. nedenfor pkt. 4).
  Vi mener, det er v√¶sentligt at pointere, at fors√łgsordningen alene omfatter transseksuelle.
  Som udgangspunkt er der to grupper af transseksuelle, som kan f√• mulighed for at f√• navneforandring, selvom et egentligt k√łnsskifte ikke/endnu ikke har fundet sted.
  De to grupper og sagsbehandlingen i forbindelse med ans√łgningen om √¶ndring af fornavn kan beskrives s√•ledes:
 3. Ans√łgere, der g√•r i et observationsforl√łb p√• Sexologisk Klinik med henblik p√• senere at s√łge tilladelse til k√łnsskifte.
  Sexologisk Klinik bekr√¶fter, at ans√łgere, der g√•r i et observationsforl√łb p√• Sexologisk Klinik med henblik p√• senere at s√łge tilladelse til k√łnsskifte fra Sexologisk Klinik, er blevet henvist til k√łnshormonbehandling med hormoner fra det √łnskede k√łn.
 4. Ans√łgere, der ikke aktuelt √łnsker k√łnsskifte, men som gennem l√¶ngere tid har levet som det andet k√łn.
  Sexologisk Klinik afgiver en udtalelse om, at der er tale om en transseksuel , der gennem l√¶ngere tid har levet fuldtids som det andet k√łn, men ikke √łnsker at gennemg√• k√łnsskifte.
  √ėnsket om at leve som det andet k√łn skal v√¶re stabilt , og det er en betingelse, at ans√łgerens livskvalitet sk√łnnes at blive v√¶sentligt forbedret ved et fornavn, der svarer til den k√łnslige fremtoning.
 5. Civilretsdirektoratet forbeholder sig endvidere muligheden for i tvivlstilfælde at forelægge de konkrete sager for Retslægerådet.

Som det fremg√•r, omfatter fors√łgsordningen alene personer, der har kontakt med Sexologisk Klinik i et omfang, der g√łr Sexologisk Klinik i stand til at afgive en udtalelse til brug for Civilretsdirektoratets vurdering af ans√łgningen.