Møde med arbejdsgruppe om kønsskifte. Af Søren Laursen, LGBT Danmark den 17. maj 2013.

Vist 98 gange.
Af Søren Laursen.

Regeringen har nedsat en tvÌrministeriel arbejdsgrupppe, som skal se pü forholdene vedrørende juridisk kønsskifte. Efter nogle indledende møder, inviterede den LGBT Danmark og FATID ind til et møde, hvor organisationerne kunne gøre rede for deres synspunkter.

LGBT Danmarks politik vedrørende juridisk kønsskifte er meget enkel: Det er en ret, og der skal ikke vÌre nogen betingelser. Vi har en rettighedsbaseret tilgang, der tager udgangspunkt i, at det er det enkelte menneske, der skal definere sin egen kønsidentitet, og at staten skal anerkende og respektere dette.

Pü mødet tog vi afsÌt i menneskerettighederne, sü pü relationen til fysiske kønsjusteringer, forklarede hvordan adgang til juridisk kønsskifte er afgørende for den enkeltes livskvalitet og at ogsü børn har ret til juridisk kønsskifte. Endelig begrundede vi hvorfor vi mener, de betingelser for juridisk kønsskifte, man opererer med rundt omkring, er uacceptable. Det er betingelser som kastration/sterilitet, diagnosticering som transkønnet, eller at leve som sit ønskede køn i et ür.

Grundlæggende mener LGBT Danmark, at det juridiske kønsskifte set fra samfundets side er fuldstændigt udramatisk – det drejer sig om ændring af kønnet i personregistret. Det skader ingen, men for den enkelte transkønnede er det af afgørende betydning, og det er til stor gene ikke at kunne få juridisk kønsskifte. Dermed står det, man ønsker at opnå ved restriktioner, ikke mål med de negative konsekvenser.

Pü mødet deltog reprÌsentanter fra Justitsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ligestillingsministeriet, Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen.

De to foreninger var enige pü nÌsten alle punkter, bortset fra et enkelt: Hvor LGBT Danmark ikke mener, der skal vÌre nogen betingelser for juridisk kønsskifte, mener FATID modsat, at der skal stilles krav om at have levet en periode som det modsatte køn.

Arbejdsgruppen skal aflevere en redegørelse til regeringen om forskellige modeller for juridisk kønsskifte, og pü basis af den skal regeringen beslutte sig for en løsning.

——
Dokumenter fremsendt til arbejdsgruppen ifm. mødet:

* * *
Artiklen pĂĽ Panbloggen – LGBT Danmarks websted til dokumentation og kommentarer.