Navnebekendtg√łrelsen. BEK nr.359 af 22/03/2022.

Vist 422 gange.
Bekendtg√łrelse om navne (Navnebekendtg√łrelsen) – BEK nr. 359 af 22/03/2022 – er udstedt i medf√łr af af navneloven.
Navnebekendtg√łrelsen h√łrer under Social- og Indenrigsministeriet.

Bekendtg√łrelsen indeholder ikke noget om transpersoners navneforhold.

Ikrafttrædelse m.v.
¬ß 23. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. april 2022.
Stk. 2. Bekendtg√łrelse nr. 365 af 3. marts 2021 om navne oph√¶ves.

* * *
Bekendtg√łrelse om navne p√• Retsinformation.
Se evt. Vejledning om behandling af navnesager.
Information om navne√¶ndring hos Borger.dk. Log p√• med NemID for at ans√łge om navne√¶ndring.

* * *
Historik
Afl√łser Bekendtg√łrelse om navne nr. 365 af 3. marts 2021, der kan ses p√• Retsinformation.
Bekendtg√łrelse om navne nr. 365 af 3. marts 2021 indeholdt f√łlgende bestemmelse om transseksuelle:
Transseksuelle
¬ß 12. Til brug for vurderingen af, om der kan g√łres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. ¬ß 4, stk. 4, 1. pkt., ¬ß 7, stk. 2 og ¬ß 13, stk. 2, i navneloven, vurderer det multidisciplin√¶re team ved henholdsvis Rigshospitalet eller Aalborg Universitetshospital, om ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed.
Stk. 2. Hvis vurderingen ved det multidisciplinære team giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed, kan der indhentes supplerende udtalelse fra Retslægerådet.
Stk. 3. Sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. stk. 1, behandles af Familieretshuset.
Afl√łser Bekendtg√łrelse om navne nr. 991 af 26. juni 2020, der kan ses p√• Retsinformation.
Afl√łser Bekendtg√łrelse om navne nr. 290 af. 20. marts 2019, der kan ses p√• Retsinformation.
Afl√łser Bekendtg√łrelse om navne nr. 1862 af. 23. december 2015, der kan ses p√• Retsinformation.
Afl√łser Bekendtg√łrelse nr. 1862 af. 23. december 2015, der kan ses p√• Retsinformation.
Afl√łser bekendtg√łrelse nr. 706 af. 18. juni 2013, der kan ses p√• Retsinformation.
Afløser Bekendtg√łrelse nr. 1324 af. 27. november 2013, der kan ses p√• Retsinformation.