Netstrømpernes hensigtserklÌring. Søndag den 6. januar 2002.

Vist 177 gange.
Netstrømperne har formuleret en hensigtserklÌring, der overordnet beskriver vores hensigtet og tanker

Netstrømperne er en gruppe transvestitter og transseksuelle der gennem nogen tid har drøftet, hvorledes det er muligt at fremme forstüelsen og accepten af transvestitter og transseksuelles sÌrlige forhold i befolkningen og blandt politikerne.
Da de fleste forhold netop er fÌlles for transvestitter og transseksuelle, betragter vi dem i Netstrømperne som Ên gruppe, og beskriver dem under fÌllesbetegnelsen transpersoner, som ogsü er en almindelig udbredt betegnelse i Norge og Sverige.
Nür vi fÌrdes i samfundet som vores ikke-biologiske køn, vil vi gerne mødes som hele personer, og det kan vi bedre med en identitet som transpersoner, end nür vi beskriver os selv med medicinske betegnelser, der giver associationer om psykiske lidelser og seksuelle afarter.

Transpersoners forhold bedres bedst ved, at vi stĂĽr sammen. Sammen har vi større gennemslagskraft over for befolkningen, politikere og embedsmĂŚnd, end vi har som enkeltpersoner.Vi mener, at det bedste sted at samles er i foreningen “Transvestitforeningen i Danmark” (TiD).
Imidlertid er det holdningen blandt en del transpersoner, at TiD ikke har det nødvendige aktivitetsniveau for tiden, og at det derfor ikke er tilstrÌkkeligt attraktivt at indmelde sig i foreningen. Det vil vi gerne vÌre med til at lave om pü.
Derfor har vi udarbejdet et program, som vi vil fremlĂŚgge for TiD‘s bestyrelse. Vi vil ogsĂĽ opfordre alle transpersoner til at indmelde sig i TiD, deltage aktivt i TiD‘s aktiviteter, herunder udvalgsarbejde, møde frem pĂĽ TiD‘s generalforsamling, og hvis modet og lysten er til stede at stille op til valg til bestyrelsen i TiD. Vi ved fra os selv, at isĂŚr mange transvestitter lever mere eller mindre alene og skjult med deres transvestisme, hvorimod transseksuelle generelt er nĂĽet lĂŚngere med hensyn til at lade andre have kendskab til deres forhold og ønsker.

For at fü sü højt et aktivitetsniveau som muligt til alles bedste er det nødvendigt, at sü mange som mulig er aktive.
Denne aktivitet kan foregĂĽ pĂĽ mange mĂĽder – offentligt eller diskret, ja endog anonymt.
Vi har derfor udformet et spørgeskema, som vi beder transvestitter og transseksuelle og andre, som vil støtte vores bestrÌbelser pü at forbedre forholdene for transpersoner, om at udfylde.

Netstrømperne har ogsĂĽ udarbejdet et program opdelt i ti hovedafsnit over aktiviteter m.m. Disse aktiviteter ser vi gerne gennemført i TiD‘s regi og med TiD‘s navn/logo. Eventuelt skriftligt materiale sĂĽ som ansøgninger, finder vi, bør underskrives af TiD‘s formand eller formanden for det udvalg under TiD, som stĂĽr for projektet/ansøgningen.
Det er vores ønske, at sü mange som muligt skal vÌre aktive i udførelsen af programmets enkelte punkter.
Derfor vil vi søge at inddrage dem, som udfylder det omtalte skema, idet vi vil tage hensyn til den grad af übenhed, som de enkelte har angivet.

Videre forestiller vi os, at flere af punkterne med fordel kan henlĂŚgges til udvalg nedsat af TiD.
Udvalgene skal stü for detailplanlÌgning af og budget for de enkelte aktiviteter og for at føre dem ud i livet. Det er endvidere Netstrømpernes holdning, at:
 1. TiD skal vĂŚre meget ĂĽben for ikke-medlemmer.
  Det er selvfølgelig mest hensigtsmĂŚssigt, at transpersoner indmelder sig i TiD. Men det er meget vigtigt for at styrke sammenholdet blandt transpersoner i almindelighed, at TiD er ĂĽben over for ikke-medlemmer og i en vis grad tillader dem at deltage i TiD‘s arrangementer sĂĽ som sammenkomster. Det vil desuden ofte kunne føre til et medlemskab.
 2. TiD ikke skal vĂŚre en seksualpolitisk forening, men mĂĽ gerne mĂĽ vĂŚre kendt for sine liberale seksualpolitiske holdninger.
  Transvestismen er for de fleste transvestitter ikke af seksuel karakter, og deres eventuelle problemer er ikke primĂŚrt seksuelle.
  Det vil virke forkert, hvis TiD bliver identificeret som en seksualpolitisk forening, idet det netop vil vÌre med til at gøre transvestismen til noget seksuelt. De fleste
  transvestitter vil antageligvis ogsĂĽ betakke sig for at blive betragtet som en seksuel minioritet.
  Derimod mĂĽ TiD gerne engagere sig i den seksualpolitiske debat og ogsĂĽ gerne støtte seksuelle minoriteter som bøsser og lesbiske og dermed vise en liberal holdning – et frisind, som vi gerne ser andre udvise over for os.
 3. TiD skal drive aktiv politik for at fremme forstĂĽelsen og accepten af transpersoners sĂŚrlige forhold i befolkningen og blandt politikerne.
  Dette gøres ved aktivt at søge at püvirke politikere, embedsmÌnd og meningsdannere, süledes at süvel lovgivning som administrative bestemmelser Ìndres og administreres pü en müde, sü det er til mindst mulig ulempe for transpersoner.
 4. TiD skal vÌre til støtte for medlemmerne i vanskelige situationer og tilbyde dem og i stor udstrÌkning ogsü ikke-medlemmer en bred vifte af tilbud.
  Det vil medføre, at den enkelte transperson ikke stür alene med sine problemer, men har et sted, hvor der er hjÌlp og støtte at hente.
  Det vil ogsü medføre, at transpersoner für et socialt netvÌrk og mulighed for under trykke former at vÌre sammen med andre transpersoner büde under festlige former og for tilegnelse af fÌrdigheder, som gør det lettere at leve som transperson.

Netstrømpernes program omtaler disse punkter mere detaljeret.

Pü Netstrømpernes vegne. Annette Bjerre og Tina Thranesen.