Handlingsplan af 25. juni 2008 fra den norske regering: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012.

Vist 98 gange.

Handlingsplan af 25. juni 2008 fra den norske regering
Handlingsplan af 25. juni 2008 fra den norske regering

Titel Bedre livskvalitet for lesbiske,
homofile, bifile og
transpersoner 2009-2012
Udgivet af Norges regering
Barne- og Likestillingsdepartementet
Udgivet 25. juni 2008
Sprog Norsk
Antal sider 48

Handlingsplanen er f√¶lles for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner.

Forord til handlingsplanen:
Regjeringen har tatt en rekke grep for √• fremme mangfoldet og styrke arbeidet mot diskriminering. M√•let er et samfunn preget av √•penhet, toleranse og inkludering. Dette m√• ogs√• gjelde seksuell orientering og ulike kj√łnnsuttrykk. Stortinget har nylig vedtatt en felles ekteskapslov for homofile og heterofile par. Et eget utvalg, Diskrimineringslovutvalget, skal innen 1. juli 2009 legge fram forslag til en mer enhetlig diskrimineringslovgivning.

Mange lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) har i dag gode liv. Lhbt-organisasjonene har synlige talspersoner i den offentlige debatten og i politikken. Levek√•rsunders√łkelser viser samtidig at det i lhbt-befolkningen er en st√łrre andel som betegneregen livskvalitet som d√•rlig. Flere utsettes for vold og trakassering enn i befolkningen for √łvrig. B√•de norsk og utenlandsk forskning viser at lhbt er til dels sterkt overrepresentert i gruppene med rusmisbruk og psykiske lidelser. Mange fors√łker √• beg√• selvmord. Det er dessverre en sammenheng mellom manglende aksept for ulike seksuelle orienteringer og kj√łnnsuttrykk, og forekomst av psykiske lidelser og rusmisbruk. Lhbt-ungdom er s√¶rlig utsatt. Dette fordrer arbeid med holdninger p√• alle niv√•er og at det skjer en kunnskapsutvikling i de enkelte tjenester. For √• lykkes med disse ambisjonene, m√• forskning, gode arbeidsmetoder og praktiske erfaringer p√• lhbt-omr√•det dokumenteres, systematiseres og gj√łres lett tilgjengelig.

Gjennom denne handlingsplanen √łnsker regjeringen √• forankre lhbt-perspektivet innenfor alle politikkomr√•der og hos ber√łrte departementer. Vi vil integrere kunnskapen om lhbt-gruppens behov og utfordringer i de ulike offentlige tjenester. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal oppleve en skole uten risiko for mobbing og vold. Trusler om tvangsekteskap skal m√łtes med tilbud om st√łtte og krisehjelp. I arbeidslivet m√• verneombud og arbeidsgivere f√• kunnskap til √• h√•ndtere usynlig√łring og mobbing.

Arbeid for √•penhet og toleranse overalt i samfunnet m√• videref√łres. Skole, arbeidsliv, venner og familie, idretts- og fritidssektoren m√• p√• banen. Helsesektoren m√• m√łte lhbt-personer i alle livsfaser med kunnskap, repsekt og omsorg. Her er det spennende og utfordrende oppgaver √• ta fatt p√• for oss alle, og jeg h√•per mange vil bidra.

Oslo, 25. juni 2008

Anniken Huitfeldt
Barne- og likestillingsminister

Indholdsfortegnelse
Afsnit Tekst Side
1. Innledning 9
2. Begreper 13
3. Livsl√łpstiln√¶rming i arbeidet med lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 16
4. Forskning og kunnskapsutvikling 18
5. Skole og utdanning 21
6. Barne- og familiepolitikken 24
7. Fritid, idrett og frivillige organisasjoner 27
8. Arbeidsliv 30
9. Innvandring og integrering 32
10. Den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene 34
11. Likeverdige og gode helse- og omsorgstjenester 35
12. Rettslig stilling, politi og påtalemyndighet 41
13. Norge i det internasjonale samfunnet – bekjempe diskriminering av seksuelle minoriteter 44
  Referanseliste 46

To steder er der afsnit specifikt om transpersoner. De gengives herunder.

1.4 Politikken mod diskriminering – side 11
Diskrimineringslovgivningen
Likestilings- og diskrimineringsombudet har i sin praksis lagt til grunn at et vern mot diskriminering av transpersoner m√• innfortolkes i vernet mot kj√łnnsdiskriminering gitt i likestillingsloven. Denne praksis en er for √łvrig i samsvar med den fortolkningen Den europeiske menneskerettsdomstol har av den europeiske menneskerettskonvensjonen, og EF-domstolens fortolkning av EUs direktiv om likebehandling av menn og kvinner.

Tiltak 51 Bedre oppf√łlging av barn og ungdom med alternativ kj√łnnsidentitet og kj√łnnsuttrykk – Side 39
I Norge er det ingen systematisk oppf√łlging av barn og ungdom med alternative kj√łnnsuttrykk eller -identiteter, det vil si som “transer”. Det sexologiske fagmilj√łet har uttrykt bekymring for at det foreg√•r diagnostisering, behandling og sykeliggj√łring av mennesker som kunne hatt godt utbytte av mer desentralisert oppf√łlging. Ofte er det slik at disse unge blir henvist til helsetjenestene p√• grunn av omgivelsenes reaksjoner p√• barnets uklare eller mangende identifisering med tradisjonelle kj√łnnsstereotypier eller p√• at barnet overskrider tradisjonelle stereotype kj√łnnsutrykk. For √• unng√• √• forsterke skyld og skam hos barna det gjelder, er det viktig at personell i helse- og omsorgsektoren har kunnskaper og metodikk til √• forst√• den unges kj√łnn p√• en nyansert og ikke sykeliggj√łrende m√•te. I de sexologiske fagmilj√łene er det gode erfaringer med lokale tiltak rettet mot de i barnets omgivelsene som forstyrres av barnets atlerd, for eksempel familie, barnehage eller skole. Barne- og likestillingsdepartementet skal i l√łpet av 2009, sammen med ber√łrte departementer, vurdere tiltak p√• dette omr√•det.
Gjennomf√łring: 2009-2012
Ansvarlig: BLD (Barne- og Likestillingsdepartementet)

Handlingsplanen i sin helhed i pdf-format på den norske regerings hjemmeside.