Norge forbereder indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte. Efter√•ret 2013.

Vist 76 gange.

Norge
Norge
I efter√•ret 2013 nedsatte det norske Helsedirektoratet en ekspertruppe, som skulle gennemg√• og foresl√• √¶ndringer i den norske ordning for juridisk k√łnsskifte.
Ekspertruppen fik f√łlende mandat:

  1. Gjennomg√• nasjonale og internasjonale retningslinjer, veiledere, prosedyrer mv. som gjelder diagnostikk, behandling og oppf√łlging av personer med transseksualisme og transpersoner.
  2. Gjennomgå eksisterende utrednings- og behandlingstilbud i Norge til personer med transseksualisme og transpersoner.
  3. Gjennomg√• gjeldende regelverk og forvaltningspraksis i saker som gjelder endring av juridisk kj√łnn, samt vurdere om disse er i tr√•d med Norges menneskerettslige forpliktelser.
  4. Vurdere hvorvidt kravet om sterilisering b√łr bortfalle og konsekvenser av et eventuelt bortfall av kravet.
  5. Vurdere hvilke kriterier som b√łr gjelde for endring av juridisk kj√łnn.
  6. Vurdere behovene for og foresl√• endringer i dagens pasient- og behandlingstilbud, samt eventuelle andre tiltak for √• sikre personer med transseksualisme og transpersoner helhetlige og gode pasientforl√łp i alle deler av helsetjenestene. Herunder ligger ogs√• √• vurdere behov for egne retningslinjer for fagomr√•dene.
  7. Vurdere √łkonomiske og administrative konsekvenser av foresl√•tte tiltak.

Ekspertgruppen afleverede den 15. december 2014 en delrapport med anbefalinger om vilk√•r for juridisk k√łnsskifte.
I rapporten anbefaledes det, at
  • endring av juridisk kj√łnn gj√łres til en lovbestemt rettighet, atskilt fra medisinske og behandlingsmessige forhold.
  • endring av juridisk kj√łnn skal baseres p√• den enkeltes subjektive opplevelse av eget kj√łnn og beslutning om kj√łnnstilh√łrighet, uten krav til diagnose, sterilisering eller annen medisinsk behandling.
  • en ny ordning b√łr bygge p√• en erkl√¶ringsmodell, ved at de som opplever mangel p√• samsvar mellom egen kj√łnnsidentitet og registrert kj√łnnsstatus kan f√• endret juridisk kj√łnn ved √• sende inn en egenerkl√¶ring.

Ekspertgruppen dr√łftet ogs√• behovet for:
  • en innlagt refleksjonsperiode, som i Danmark. Flertallet anbefalte ikke et slikt krav.
  • begrensninger i hvor ofte det kan s√łkes om endret kj√łnnsstatus. Gruppen mente at reendring av juridisk kj√łnn b√łr kunne gj√łres dersom s√¶rlige grunner tilsier det.
  • aldersgrenser. Myndighetsalder (18 √•r) b√łr if√łlge gruppen legges til grunn som hovedregel. Den foreslo at personer fra 16 til 18 √•r skal kunne f√• endret juridisk kj√łnn dersom ingen av foreldrene motsetter seg det. Hvis en av foreldrene motsetter seg begj√¶ringen, anbefalte gruppen at saken avgj√łres av Fylkesmannen. Fra 12 til 16 √•r kan foreldre begj√¶re endring s√•fremt barnet √łnsker det. Fra 0 til 12 √•r kan endring skje etter foreldrenes begj√¶ring og utifra sakkyndig vurdering som bekrefter at behovet for endring av juridisk kj√łnn er til stede.

Den 10. april 2015 afleverede ekspertruppen sin endelige rapport, som blev sendt i offentlig h√łring.
Den 25. juni 2015 sendte Helse- og omsorgsdepartementet et lovforslag udarbejdt med baggrund i ekspertgruppens rapport og de indkomne h√łringssvar i offentlig h√łring.