Ny begæring af 22. august 2011 om ekstraordinær generalforsamling og Karin Astrups accept deraf den 23. august 2011.

Vist 178 gange.
Foranlediget af, at formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup den 17. august 2011 afviste beg√¶ringen om en ekstraordin√¶r generalforsamling, som var fremsat den 13. august 2011, med begrundelsen, at “der kun er tre gyldige underskrifter fra medlemmer af foreningen medsendt i beg√¶ringen”,
blev der den 22. august 2011 fremsendt en fornyet begæring om en ekstraordinær generalforsamling med det tilstrækkelige antal underskrifter. Gengives længere ned på denne side.
Denne fornyede fremsendelse med underskrifter, blev den 23. august 2011 godkendt af Karin Astrupp, hvilket fremgår af den herundre gengivne e-mail.

Fra: Karin Astrup
Dato: 23. aug. 2011 09.35.45 CEST
Til: Nana Sloth
Emne: SV: Begæring om ekstraordinær Generalforsamling

Kære Nana,

Jeg bekræfter hermed modtagelsen af begæringen om ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen vil fastsætte tidspunkt, sted og dagsorden i henhold til foreningens vedtægter og fremsende indkaldelse hertil.

På bestyrelsens vegne.

Karin

* * *
Ovennævnte e-mail var svar på e-mail af 22. august 2011 fra Nana Sloth med begæring om en ekstraordinær generalforsamling.

Fra: Nana Sloth
Sendt: 22. august 2011 16:22
Til: Formand@TransDanmark.dk
Emne: Begæring om ekstraordinær Generalforsamling
Dato 22 August 2011

Til Formanden for Trans-Danmark
Karin Astrup
Cc. Bestyrelsen for Trans-Danmark

Hermed fremsendes beg√¶ring om ekstraordin√¶r Generalforsamling medf√łlgende 10+ bekr√¶ftigelser/beg√¶ringer fra medlemmer iflg. Foreningens vedt√¶gter.
Foreningens vedtægter foreskriver endvidere kommunikation som elektronisk post, og denne begæring samt vedhæftede mails er derfor elektronisk fremsendt.
Emne for den ekstraordinære generalforsamling er:

  1. Generalforsamlingens stillingtagen til eksklusion af medlemmer
  2. Valg af ny bestyrelse

Begæringerne er afstedkommet af:
Vi finder, at den nuværende bestyrelse gennem al for lang tid har

  1. udvist passivitet,
  2. været usynlig både over for medlemmerne og offentligheden,
  3. undladt at svare på medlemmernes henvendelser, eller svaret med store forsinkelser,
  4. ikke ageret på indenrigspolitiske tiltag,
  5. ikke vist sig ved foreningens sociale arrangementer.
  6. ekskluderet medlemmer der har kritiseret disse forhold

Vi forventer afholdt ekstraordin√¶r generalforsamling indenfor 2 m√•neder if√łlge vedt√¶gterne.

Med Venlig Hilsen
Nana Sloth