Nyhedsbrev nr. 7 af 8. november 2007 fra Trans-Danmark.

Vist 166 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Kære medlemmer,
Dette er newsletter nummer 7
Trans-Danmark har for tiden et meget h√łjt aktivitets niveau, som afspejler sig i vores daglige virke.
Jeg ved at vi ofte får skudt i skoene at vi ikke er synlige nok; men vi har siden det seneste newsletter den 19. september foretaget os en masse.

1. B 142 Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder.
Trans-Danmark fremsendte den 25.9.2007 vores kommentarer til Sundhedsudvalget på de indlæg der var fremkommet i maj, samt de svar som ministeren havde fremsendt.
I den efterf√łlgende uge fremkom Lars L√łkke Rasmussen med yderligere svar p√• sundhedsudvalget sp√łrgsm√•l, hvorefter Trans-Danmark f√łlte sig n√łdsaget til ogs√• at kommentere disse den 4.10.2007. ( Kan ses p√• vores hjemmeside under foreningen/korrespondance)
I denne forbindelse opdagede vi at forslaget var taget af bordet, da man ikke havde f√•et det f√¶rdigbehandlet i Folketingssamlingen 2006/2007. Trans-Danmark henvendte sig derfor til forslagsstilleren Per Clausen fra Enhedslisten, for at h√łre om forslaget ville blive genfremsat i denne Folketingssamling. Her er hans svar:

Kære Karin Astrup
Vi frems√¶tter et forslag i stil med B 142 i denne samling. Jeg skal f√łrst have gennemg√•et alle sp√łrgsm√•l, svar og henvendelser samt indl√¶ggene fra f√łrste behandling grundigt for at se, om det giver anledning til √¶ndringer/forbedringer eller en eventuel opdeling.
MVH
Per Clausen

Desværre nåede man ikke dette inden der blev udskrevet valg, så derfor er det lidt usikkert hvilken skæbne forslaget lider, da EL befinder sig lige omkring spærregrænsen.

2. Jane Johansen har √łnsket at udtr√¶de af bestyrelsen.
P√• bestyrelsesm√łdet den 13.oktober 2007 udtr√•dte Jane Johansen af bestyrelsen, da hun som f√łlge af arbejdsbyrden i forbindelse med et jobskifte, vil koncentrere hendes kr√¶fter p√• det nye job.
Bestyrelsen takker Jane for det arbejde hun har lagt i foreningen og håber at hun vender tilbage når hun får overskud til dette.

Pernille Knudsen er indtrådt i bestyrelsen og er foreningens nye sekretær, medens Tina Vyum overtager jobbet som webmaster.

3. Den nye hjemmeside
Som I sikkert har opdaget har Trans-Danmark f√•et en “ny” hjemmeside, som Tina Vyum har lavet sammen med undertegnede.

Vi har fors√łgt at g√łre den s√• nem som mulig at navigere rundt p√•; men vi er selvf√łlgelig ikke f√¶rdige med at udvikle p√• den endnu. Vi h√•ber, at vore medlemmer har forst√•else herfor, da vi ogs√• har en masse andre aktiviteter i gang for tiden.

Hjemmesiden er delt op i flere sektioner, hvor der blandt andet er mulighed for at f.eks. booke et foredrag eller se hvilke aktiviteter der er i TS-Kontakt.

Med tiden vil den blive udbygget s√•ledes at hjemmesiden vil v√¶re at finde p√• tysk og engelsk i l√łbet af 2008, samt eventuelt yderligere sprog med tiden. Her kunne vi godt bruge nogle medlemmer der er villige til at hj√¶lpe med overs√¶ttelsen, ligesom vi har brug for overs√¶ttere den anden vej.

S√•fremt I m√•tte have √łnsker eller materiale som I mener, b√łr komme p√• hjemmesiden bedes I sende dem til Tina
naestformand@trans-danmark.dk

4. Kontingent
Vi er påbegyndt at sende rykkere du for manglende kontingentindbetalinger, samt påmindelser til de medlemmer som skal betale indenfor den næste måneds tid. Desværre er systemet ikke opdateret, hvorved man kan risikere at få en opkrævning/rykker, som man ikke burde have fået; men jeg beder jer bære over med dette, indtil vi har fået det nye automatiserede system på plads.
Skulle du modtage en uberettiget rykker bedes du venligst sende os en mail om dette og gerne med oplysning om betalingstidspunktet til f√łlgende:
formand@trans-danmark.dk

Jeg vil derudover gerne bede alle om at meddele foreningen hvis man skifter e-mail adresse da vi meget tit oplever at den e-mail adresse man opgav ved indmeldelsen ikke længere er aktiv.

Vi mister p√• grund af dette op til 20 medlemmer om √•ret, hvilket vi gerne vil undg√•. Da foreningen stadig skal “leve” af vore medlemmers kontingentindbetalinger, er det “dyrt” hvis vi mister for mange medlemmer p√• denne m√•de. S√• please, hj√¶lp os.

Desuden vil man selv ikke længere få vores newsletter, invitationer og andet materiale fra foreningen.

5. Conference on LGBT Human Rights, Kbh. 27-29. juli 2009, World Out Games
Formanden fra LBL havde spurgt om Trans-Danmark ville deltage i planlægningen af denne konference, hvilket vi har indvilliget i.
Det n√¶ste m√łde var den 31.10 kl. 17:00 i K√łbenhavn, hvor Tina deltog p√• foreningens vegne. Her blev det besluttet at Trans-Danmark fremover skal st√• for den transgender del af konferencen, hvor der skal arrangeres workshops og key-note speakers.
Når vi kommer lidt mere ind i arbejdet, vil Tina komme med et uddybende indlæg.

6. Vision 2012
P√• det sidste bestyrelsesm√łde blev der nedsat en arbejdsgruppe best√•ende af Tina Vyum, Pia Nielsen og Karin Astrup, som skal arbejde med visionerne for foreningens virke frem til 2012. Denne gruppe holder deres f√łrste m√łde den 24. november 2007.

Trans-Danmark har nu eksisteret siden juni 2002, og i de forgangne 5¬Ĺ √•r er foreningen vokset fra f√łdselsstadiet til at v√¶re n√•et til det tidspunkt hvor Trans-Danmark skal tr√¶de ind i de voksnes r√¶kker. Vi mener selv at de f√łrste sp√¶de skridt er lagt; men nu skal vi have formuleret visionerne for de n√¶ste 4-5 √•r, s√•ledes at bestyrelsen kan l√¶gge en strategi for hvorledes vi kan n√• vore m√•l, og f√• lavet handlingsplaner til at f√łre dem ud i livet. Dette er et fors√łg fra bestyrelsens side at f√• organisationen professionaliseret yderligere.
Resultatet af vision 2012 vil blive lagt ud til diskussion med medlemmerne når resultatet foreligger.

7. Kan vi arrangere det næste TGEU Council i maj 2008?
P√• m√łdet i Berlin blev Trans-Danmark, Julia Ehrt (Berlin), Justus Eisfeld (Amsterdam) samt briterne (Manchester) anmodet om at unders√łge mulighederne for at kunne afholde n√¶ste council et af de ovenn√¶vnte steder, da Torino ikke l√¶ngere troede p√• at de kunne f√• midlerne til at gennemf√łre council selvom det blev udskudt til maj 2008.
Det vil v√¶re en stor opgave, og der er blevet foresl√•et at vi henvender os til f√łlgende kommuner desang√•ende: Vejle, Herning, Fredericia og √Örhus.
Vi p√•regner at skrive til ovenst√•ende kommuner i uge 45; men kan nok ikke forvente at f√• et svar inden vi skal til Steering Committee m√łde i Torino i uge 46.

8. Arbejdsfordelingen i bestyrelsen
P√• det seneste bestyrelsesm√łde blev arbejdsfordelingen fastlagt.

Ulla: Ansvarlig for TS-Kontakts aktiviteter
Cafe aftener
Randersm√łder
Sommerfest og julefrokost
Nytårsfest
Signe: hjælper Ulla med hendes opgaver.
Pia: √ėkonomistyring inkl. finansiering
Arbejdsgruppen “Vision 2012
Bogprojektet
Arbejdsmarkedspolitik
Arbejdsgruppen “Transpolitisk program”
Fælles Nordisk konference
Revisor TGEU
Foredragsholder
Tina: Arbejdsgruppen “Vision 2012
Arbejdsgruppen “Transpolitisk program”
National politik – Arbejdsmarkeds- Sundheds- og retspolitik
Erfa-grupper
TGEU Steering Committee
TGEU repr√¶sentant i SC for diskriminations unders√łgelsen
Planlægningsgruppen for menneskerettighedskonference LGBT
Webmaster
Foredragsholder
Bogprojektet
Karin: Internationale relationer
Korrespondance med myndigheder, folketing og politikere
Arbejdsgruppen “Vision 2012
National politik – Arbejdsmarkeds- Sundheds- og retspolitik
Jura
Redakt√łr af newsletter
TGEU Steering Committee
TGEU Organizational Committee
TGEU Budget Committee
Arbejdsgruppen “Transpolitisk program”
Fundraising
Bogprojektet
Foredragsholder
Pernille: Sekretær

9. √ėkonomi
Trans-Danmarks meget h√łje aktivitetsniveau betyder ogs√• at vores finansielle situation ikke er den allerbedste.
Desv√¶rre har vi m√•ttet konstatere at vi har et driftsunderskud i de tre f√łrste kvartaler, hvilket bl.a. skyldes at en del medlemmer endnu ikke har f√•et betalt kontingentet. Hvis kontingent restancerne blev betalt, s√• ville √łkonomien v√¶re i balance, s√• derfor vil jeg bede dem der endnu ikke har betalt til at f√• det gjort snarest.
Den stramme √łkonomi vil vi fors√łge at f√• l√łsnet en smule ved at s√łge fondsmidler i den kommende tid, idet vi ikke som forventet n√•r at f√• indt√¶gter fra andre kilder i indev√¶rende regnskabs √•r.

10. BA opgave:
Vi har f√•et en henvendelse fra to studerende p√• K√łbenhavns Universitet, der er ved at skrive opgave om transseksualitet og identitet. Opgaven skal bl.a. beskrive de faktorer, der har betydning for transseksuelles kvindelighed.

I den forbindelse har vi udarbejdet et sp√łrgeskema stilet til transseksuelle kvinder. Sp√łrgeskemaet fylder to sider og tager ca. 5 minutter at udfylde, men vi har brug for hj√¶lp til at finde nogen, der har lyst til at besvare det. Er det noget, du kunne have lyst til at hj√¶lpe os med? Vi forestillede os, at du kunne formidle kontakten enten via Trans-Danmarks hjemmeside eller andre netv√¶rk.

Vi garanterer naturligvis fuldst√¶ndig anonymitet og sender gerne frankerede svarkuverter frem, hvis der er nogen, der ikke √łnsker at svare over nettet.

Jeg har vedh√¶ftet sp√łrgeskemaet som bilag til Newsletter og svarene kan sendes p√• e-mail til Julie Neel Weile og Kristine Nedergaard p√• f√łlgende e-mail adresse:
bachelorkua@gmail.com

11. Julefrokosten
Julefrokosten holdes den 8.december 2007 kl.18:30 i selskabslokalerne “Hos Annemarie” Messingvej 74, 8900 Randers
Tilmeldingsfristen er den 2.december 2007
Tilmelding til Ulla på 8624 9668 / 2662 9628 eller via hjemmesiden
Prisen er 140,00 kr. for spisning + 20,00 kr. for kaffe/the
Menuen er f√łlgende:

Sild m/Karrysalat
Fiskefilet m/Remulade og Citron
Stor Tartelet m/h√łns i asparges
M√łrbradb√łf m/flutes
Ribbensteg m/r√łdk√•l
Rejer m/mayonnaise og Citron
Brie ost
Br√łd og sm√łr

Dette var alt for denne gang

Karin Astrup
Formand

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.