Nyhedsbrev nr. 13 af 2. november 2008 fra Trans-Danmark.

Vist 289 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Kære medlemmer,

Siden det seneste nyhedsbrev den 4. september 2008 har bestyrelsen været aktiv på flere fronter, hvilket vil fremgå af nedenstående.
I denne forbindelse vil jeg blot n√¶vne Pia‚Äôs radiointerview, breve til justitsministeren, henvendelser til besk√¶ftigelsesministeren, arbejdsmarkedsudvalget m.m., samt vores unders√łgelse af forholdene for √¶ldre transpersoner, n√•r de skal have hj√¶lp fra det offentlige.

Vi har haft et bestyrelsesm√łde, samt haft en sp√¶ndende temaaften p√• Gl. Hornslet kro.

P√• det internationale plan deltog vi i TGEU-m√łdet i Manchester, samt et par skypekonferencer.

 1. Familiestyrelsen
  I midten af september 2008 havde Karin fremskaffet regler og procedurer vedr√łrende navne√¶ndringer for transpersoner, der √łnskede at f√• et k√łnsspecifikt fornavn fra Storbritannien, Irland og Tyskland til familiestyrelsen, s√•ledes juristerne i styrelsen kunne benytte disse regler, (styrelsen allerede var bekendt med reglerne i Norge og Sverige da Trans-Danmark har fremf√łrt disse i argumentationen omkring emnet tidligere), i deres opl√¶g til ministeren og Folketinget, da navneloven vil blive revideret i for√•ret 2009.
  Trans-Danmark er h√łringsberettiget i forbindelse med revisionen af navneloven og vil selvf√łlgelig m√łde frem, n√•r vi n√•r dertil.
 2. Besk√¶ftigelsespolitik og transk√łnnede:
  Som de fleste af jer nok har lagt mærke til, så har vi på trods af gentagne henvendelser til beskæftigelsesministeren ikke fået ham i tale.

  I stedet for et m√łde med besk√¶ftigelsesministeren, s√• har vi f√•et foretr√¶de for Folketingets arbejdsmarkedsudvalg den 12. november 2008, hvor Pia Nielsen og Tina Vyum m√łder frem p√• foreningens vegne.

  Som det ogs√• fremg√•r p√• vores hjemmeside, blev Pia interviewet af P4 Trekanten den 15. oktober 2008 (interviewet kan h√łres p√• hjemmesiden). Dette interview har medf√łrt en masse polemik omkring hvad Pia skulle have sagt og om foreningens trov√¶rdighed.

  • Lad mig sl√• fast, at Pia ikke p√• noget tidspunkt har udtalt at foreningen har 1500 medlemmer (det ville ellers v√¶re rart); men at den journalist der lagde en appitizer p√• P4’s hjemmeside ikke l√¶ste hvad vi havde skrevet til besk√¶ftigelsesministeren respektive arbejdsmarkedsudvalget.
  • Lad mig sl√• fast, at Trans-Danmark gjorde b√•de P4 og omverden opm√¶rksom p√• fejlen samme dag
  • Lad mig ligeledes sl√• fast, at tallet 1500 registrerede transseksuelle er oplyst til Pia af Rigshospitalets Sexologiske klinik, og tallet er RHSK‘s sk√łn over antallet af transseksuelle der har v√¶ret i behandling siden 1989.
  • Lad mig sl√• fast at der er nogle i milj√łet, som starter en kritik af foreningen uden at have sat sig ind i fakta, hvorefter man fordi man ikke √łnsker at tabe ansigt fors√¶tter l√¶ngere og l√¶ngere ud at denne vej, til man n√•r et punkt hvor man ikke selv kan komme tilbage fra. Trans-Danmark har bevidst fors√łgt ikke at lade sig inddrage i den debat, da den efter vores opfattelse ikke er seri√łs l√¶ngere; men kun et sp√łrgsm√•l om at h√¶nge foreningen ud, p√• trods af at vi har afvist de v√¶rste angreb.
  • Lad mig sl√• fast, at de data og unders√łgelser foreningen henviser til, er fuldt ud dokumenteret; ogs√• selvom det er tal fra udenlandske unders√łgelser.
   Det er jo alle der har fulgt med i behandlingen af B65 bekendt, at selvom at RHSK har forskningsforpligtigelsen på området, har RHSK ikke lavet nogen forskning på området siden klinikken blev oprettet i 1989

  Det er stadig Trans-Danmarks opfattelse, at arbejdsmarkedsforholdene er et af de vigtigste områder for foreningens indsats nu og i den kommende tid, både herhjemme og internationalt gennem TGEU

  Trans-Danmark ser samtidig med glæde at dagpengeforliget er taget ud af finanslovsforhandlingerne, idet en forkortelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år ville gå ud over mange af vore medlemmer.

  Korrespondancen kan læses på hjemmesiden

 3. Justitsministeren og civilretslig status
  Den 16. oktober 2008 skrev Karin f√łlgende til justitsministeren

  Justitsministeriet
  Slotsholmsgade 10
  1216 K√łbenhavn K
  Att.: Hr. justitsminister Brian Mikkelsen

  Karup, 16. oktober 2008

  Vedr.: Retten til √¶ndring af civilretslig status, herunder √¶ndring af k√łnsbetegnelse i pas.

  Kære Brian Mikkelsen,
  Med henvisning til behandlingen af B 65, hvorunder Sundhedsudvalget fremsendte f√łlgende til Justitsministeriet:

  De oplysninger, der er indeholdt i passet, f√łlger af specifikationerne i ICAO (International Civil Aviation Organization) doc. 9303, part 1, sixth edition. Her fremg√•r det af specifikationerne, for s√• vidt ang√•r k√łnsangivelsen i passet, at indehaverens k√łn skal fremg√• ved brug af et enkelt bogstav, og at der kan anf√łres F for female, M for male og X for unspecified. I Danmark er der hidtil alene udstedt pas med betegnelserne M og F.

  Udvalget konstaterer p√• den baggrund, at betegnelsen X bl.a. kan anvendes i transseksuelle personers pas. Eftersom det er op til hvert enkelt land, om man vil udnytte muligheden for at anvende betegnelsen X, opfordrer udvalget justitsministeren til at unders√łge de praktiske muligheder for at tillade transseksuelle at f√• et X i deres pas i stedet for den s√¶dvanlige k√łnsangivelse F eller M. Idet en eventuel √¶ndring af reglerne vedr√łrende k√łnsangivelse i de danske pas foruds√¶tter √¶ndringer i det nuv√¶rende pasproduktionssystem, opfordrer udvalget ligeledes justitsministeren til at unders√łge de tidsm√¶ssige og √łkonomiske foruds√¶tninger herfor.

  I denne forbindelse blev det ikke klargjort hvilke √¶ndringer i det nuv√¶rende pasproduktionssystem, der ville v√¶re n√łdvendige.

  Det er Trans-Danmarks opfattelse, at man ikke beh√łver at begynde med at anvende X i forbindelse med transseksuelle. I den tyske paslovgivning kan man l√¶se i ¬ß 4 f√łlgende:

  Die Angabe des Geschlechts richtet sich nach der Eintragung im Melderegister.
  Abweichend von Satz 3 ist einem Passbewerber, dessen Vornamen auf Grund Gerichtlicher Entscheidung gemäß § 1 des Transsexuellengesetzes geändert wurden, auf Antrag ein Pass mit der Angabe des anderen, von dem Geburtseintrag abweichenden Geschlechts auszustellen

  “K√łnsangivelsen retter sig efter registreringen i folkeregistret. Afvigelser fra pkt. 3 skal gives til en pas ans√łger, hvis fornavn p√• grund af en retskendelse i henhold til ¬ß 1 i loven om transseksuelle er blevet √¶ndret til et k√łnsspecifikt fornavn der afviger fra f√łdselsattestens k√łnsangivelse.”

  Dette betyder med andre ord, at nationalstaten, i dette tilf√¶lde Tyskland, godt kan anvende betegnelserne F eller M for transk√łnnede personer. Trans-Danmark har derfor vanskeligt ved at forst√• begrundelsen for kun at ville tillade X for transk√łnnede personer i passet.

  Yderligere forstærkes kravet om ændring af civilretslig status med Retslægerådet kommentarer i Årsberetningen for 2006 udgivet i 2007
  I Retsl√¶ger√•dets √•rsberetning for 2006, der kan l√¶ses p√• Justitsministeriets hjemmeside, refereres p√• side 75 til 79 til en sag om en 61-√•rig transseksuel, der havde fortrudt sit mand til kvinde k√łnsskifte. Sundhedsstyrelsen gav tilladelse til, at den 61-√•riges k√łnsangivelse blev √¶ndret fra kvinde til mand efter anbefaling fra Retsl√¶ger√•det.

  Det er den f√łrste sag af sin art, der har v√¶ret forelagt Retsl√¶ger√•det.

  Sagen gav anledning til mange overvejelser i Retslægerådet, såvel ved forelæggelsen i 1982 som ved den aktuelle.
  I 1982 overvejede man blandt andet, om A var transseksuel, ligesom der p√• dav√¶rende tidspunkt var en vis usikkerhed om, hvad r√•det egentlig skulle udtale sig om. Hertil var der terminologiske overvejelser, hvilket blandt andet viste sig i, at r√•det anvendte betegnelsen “k√łnsskifte“, hvor citationstegnene blandt andet var udtryk for, at de (med r√•dets dav√¶rende terminologi) “k√łnsmodificerende indgreb” ikke medf√łrer et egentligt k√łnsskifte, idet det biologiske k√łn er forankret i kromosomerne i hver enkelt celle.
  I den aktuelle sag, som er den f√łrste af sin art, der har v√¶ret forelagt Retsl√¶ger√•det, blev r√•det anmodet om “…s√¶rligt at forholde sig til sp√łrgsm√•let om, hvilke kriterier, der p√• nuv√¶rende tidspunkt b√łr l√¶gges v√¶gt p√• ved anerkendelsen af k√łnsskiftet.” R√•det fandt, at kromosomsammens√¶tningen alene ikke kan l√¶gges til grund for fastl√¶ggelsen af k√łnnet.” Der kendes s√•ledes sj√¶ldent forekomne tilstande, hvor en biologisk dreng ved f√łdslen har testiklerne ligger i bughulen, hvorfor hormonproduktionen aldrig kommer i gang. Barnet opfattes som pige og vil oftest ogs√• senere i livet opfatte sig som kvinde.

  K√łnsorganerne er heller ikke afg√łrende – en mand, der ved et ulykkestilf√¶lde l√¶derer penis og pungen, som derfor m√• fjernes operativt, vil stadig opfatte sig som – og v√¶re – en mand.
  R√•det fandt s√•ledes samlet, at “kriterierne for k√łnnet (m√•) v√¶re den subjektive, private opfattelse af k√łnsidentiteten og den offentlige manifestation af k√łnsopfattelsen”.

  Det virker s√•ledes urimeligt, at man fra myndighedernes side stadig fastholder krav om et operativt k√łnsmodificerende indgreb (l√¶s: kastration) for at f√• √¶ndret civilretslig status, n√•r der samtidig findes en dom omkring civilretslig status fra 1992, en dom som Danmark ikke har rettet sig efter:

  B v France (ECHR), 1992, 57/1990/248/319
  I domsudskriften kan man l√¶se f√łlgende p√• side 13 afsnit 46:
  According to the applicant, science appears to have contributed two new elements to the debate on the contrast between appearance (changed somatic sex and constructed gonadal sex) and reality (unchanged chromosomal sex but contrary psycho-social sex) as regards the sex of transsexuals. Firstly, the chromosomal criterion was not infallible (cases of persons with intra-abdominal testicles, so-called testicular feminisation, or with XY chromosomes despite their feminine appearance); secondly, current research suggested that the ingestion of certain substances at a given stage of pregnancy, or during the first few days of life, determined transsexual behaviour, and that transsexualism might result from a chromosome anomaly. There might thus be a physical, not merely psychological explanation of the phenomenon, which would mean that there could be no excuse for refusing to take it into account in law.

  Efterf√łlgende p√• side 16 afsnit 59 a:
  The applicant stressed that an increasing number of official documents indicated sex: extracts of birth certificates, computerised identity cards, European Communities passports, etc. Transsexuals could consequently not cross a frontier, undergo an identity check or carry out one of the many transactions of daily life where proof of identity is necessary, without disclosing the discrepancy between their legal sex and their apparent sex.

  Dommen fastsl√•r s√•ledes f√łlgende p√• side 17, afsnit 63:
  The Court thus reaches the conclusion, on the basis of the above-mentioned factors which distinguish the present case from the Rees and Cossey cases and without it being necessary to consider the applicant’s other arguments, that she finds herself daily in a situation which, taken as a whole, is not compatible with the respect due to her private life. Consequently, even having regard to the State’s margin of appreciation, the fair balance which has to be struck between the general interest and the interests of the individual (see paragraph 44 above) has not been attained, and there has thus been a violation of Article 8 (art. 8).
  The respondent State has several means to choose from for remedying this state of affairs. It is not the Court’s function to indicate which is the most appropriate (see inter alia the Marckx v. Belgium judgment of 13 June 1979, Series A no. 31, p. 25, para. 58, and the Airey v. Ireland judgment
  of 9 October 1979, Series A no. 32, p. 15, para. 26).

  Konklusionen er, at det er en overtr√¶delse af Menneskerettighedskonventions artikel 8 ikke at √¶ndre den civilretslige status fra det √łjeblik en person √łnsker at leve i det modsatte af det biologiske k√łn.

  Kombinerer man dommen fra ECHR med Retsl√¶ger√•dets definition p√• k√łnsidentitet i √•rsberetningen fra 2006 mener Trans-Danmark, at transk√łnnede har en menneskeret til at f√• √¶ndret alle officielle dokumenter, herunder pas og cpr-nummer til den k√łnsidentitet som vedkommende lever i.

  Med henvisning til CommDH(2007)26, 12 December 2007 af THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, MR. THOMAS HAMMARBERG, hvor der i afsnit 5.2 #57 st√•r f√łlgende:

  “57 repr√¶sentanter informerede kommiss√¶ren om, at transseksuelle personer i √ėstrig st√•r over for store vanskeligheder p√• grund af deres k√łnsidentitet, efter at reglerne omkring k√łnsskifte blev oph√¶vet af Forfatningsdomstolen i 2006.
  P√• grund af manglende retningslinjer, kr√¶ver myndighederne nu et omfattende kirurgisk indgreb i genitialomr√•det f√łr de vil anerkende et k√łnsskifte.
  Kommiss√¶ren anbefaler de √ėstrigske myndigheder at udarbejde et s√¶t retningslinjer for dette omr√•de.
  Ved udarbejdelsen af disse retningslinjer, b√łr der tages hensyn til f√łlgende: Forfatningsdomstolens afg√łrelse, Retningslinjer fra Menneskerettighedsdomstolen (F.eks. Christine Goodwin mod den Engelske stat) og den aktuelle videnskabelige stand i sp√łrgsm√•l omkring k√łnsskifte

  Trans-Danmark vil med henvisning til ovenst√•ende gerne bede om Justitsministeriets holdning til at f√• lovgivningen tilpasset, s√•ledes at der tages hensyn til de af Retsl√¶ger√•det fremf√łrte konklusioner og at Danmark lever op til dommen fra ECHR fra 1992, samt de anbefalinger som Thomas Hammarberg fremkom med i december 2007.

  Denne skrivelse er også sendt til retsudvalget.

  Vi forventer at f√• et svar i l√łbet af 4-6 uger, og skulle dette svar v√¶re negativt, s√• er det foreningens hensigt at l√¶gge sag an mod staten Danmark ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

 4. Pia’s oplevelser p√• tr√¶ningsophold hos TGEU i Manchester:
  TGEU afholdt fra den 2. til den 5. oktober et seminar med den officielle titel “Training in Community Work”, hvilket ogs√• blev kaldt tr√¶ning for transaktivister.

  Seminaret var betalt af Europakommissionen og viser alts√• dens velvilje til at st√łtte vores sag. Vi skulle dog betale nogle af rejseomkostningerne selv.

  Formålet var, at oplære transpersoner rundt omkring i hele Europa i at få indflydelse især overfor det politiske system. Jeg deltog i seminaret som repræsentant for Trans-Danmark.

  Der var 3 deltagere fra Tyskland, 3 fra Holland, 3 fra Spanien, 2 fra Sverige, 2 fra Irland, 2 fra Danmark inkl. mig selv og 1 fra Polen. Hertil kom arrang√łrerne/foredragsholderne, hvilket var 4 fra England og 1 fra USA.

  Seminaret blev holdt i p√¶ne rammer – Freemason’s Hall – hvilket er frimurerne i Manchester’s tilholdssted.

  Undervejs i seminaret fik deltagerne en indf√łring i grundbegreberne indenfor transverdenen. En interessant oplysning var, at der i EU er ca. 497.000 transseksuelle og i hele Europa ca. 822.000, hvilket er flere end antallet af indbyggere i Luxembourg. Vi er alts√• ganske mange. For den engelske befolkning g√¶lder det, at 5,6 % har en h√łjere uddannelse, medens det blandt transseksuelle i England er en andel p√• 21%. Transseksuelle har alts√• i England (ligesom i Danmark) en betydeligt h√łjere uddannelse end resten af befolkningen.
  Desuden fik vi en s√¶rlig grundig indf√łring i de juridiske regler indenfor omr√•det. Det g√¶lder is√¶r de engelske regler, som arrang√łrerne naturligvis kendte s√¶rligt godt.
  Vi h√łrte b√•de om direkte og indirekte diskrimination. Et eksempel p√• indirekte diskrimination i England er, at mandlige (alts√• ogs√• transm√¶nd) skal v√¶re mindst 176 cm h√łje, medens transkvinder (alts√• ogs√• trans-kvinder) ikke m√• v√¶re h√łjere end 170 cm. Det rammer rigtig mange transpersoner,
  men ogs√• personer, der lever i sit biologiske k√łn.
  En nyhed for mig, m√• jeg sige, var, at vi fik oplyst, at transpersoner i England ikke m√• g√• til gudstjeneste. Man m√• godt g√• ind for at se kirken udenfor gudstjenesterne, men man m√• ikke s√¶tte sig ned for at bede. G√łr man dette, kan politiet tilkaldes og man kan tildeles en b√łde.
  Seminarets hovedtaler var TGEU‘s formand Stephen Whittle, der er OBE (Order of the British Empire – en orden tildelt af den engelske dronning), og professor i jura p√• Universitetet i Manchester. Han talte b√•de om engelsk lovgivning og meget interessant ogs√• om alle afsagte domme ved Menneskerettighedsdomstolen, som Danmark jo m√• respektere, der har haft transrelaterede sp√łrgsm√•l involveret. De fleste af dommene overholdes af dansk lovgivning, men ikke alle. Derfor vil Trans-Danmark i den n√¶rmeste fremtid overveje, om vi skal anl√¶gge sag mod Danmark ved Menneskerettighedsdomstolen, idet muligheden er tilstede.
  Seminaret havde desuden f√•et en meget prominent person til at deltage. Det drejer sig om den amerikanske forfatter Jamison Green, der bl.a. har skrevet bogen “Becoming a Visible Man“. Han har ogs√• skrevet en r√¶kke andre kendte b√łger. Han er KtM transseksuel og har ledet den st√łrste amerikanske forening for KtM transseksuelle FTM International gennem adskillige √•r. Han afl√łste her Lou Sullivan da han d√łde i 1991.
  I sit indlæg kom Jamison Green langt omkring. Han talte om transkulturens udvikling, om den menneskelige udvikling som transperson, om sit politiske arbejde, om borgerrettigheder, der gælder for alle og om behandlingssystemet, der ofte overtræder blufærdighedsgrænser.
  Transpersoner findes i alle samfundslag. Fra forskere, virksomhedsledere, læger, håndværkere, kontorfolk og over til prostituerede, der ikke kan se anden udvej end dette.
  Han opfordrede alle til at st√łtte den fortsatte kamp.
  Altså alt i alt et meget interessant indlæg.

  Som et af de sidste indl√¶g fortalte jeg selv om diskrimination p√• arbejdsmarkedet. Det er et f√¶lles problem i alle lande, selv om st√łrrelsen af diskriminationen naturligvis varierer. Jeg fortalte om hvilke muligheder, der er, for at g√łre noget ved situationen og kom med en r√¶kke anbefalinger.

  Pia Nielsen

 5. Hjemmesiden – nyt fra webmaster
  Som nogle m√•ske har bem√¶rket, har vi indf√łrt en ny og mere eller mindre automatiseret form for tilmelding til foreningens aktiviteter.

  N√•r vi opretter en aktivitet i kalenderen sender vi samtidig en invitation ud p√• en mailingliste, du beh√łver s√• blot at klikke enten Ja, M√•ske eller Nej, det er de link, i finder nederst i invitationen. N√• i g√łr dette, f√•r vi en besked tilbage om i √łnsker at deltage i aktiviteten, eller om i m√•ske overvejer det, eller om i definitivt ikke kommer. Samtidig med oprettelsen af aktiviteten, angiver vi ligeledes en dato for p√•mindelse, s√•ledes at der et par dage f√łr tilmeldingsfristens udl√łb, udsendes en mail for lige at minde jer om det. Alt dette foreg√•r ganske automatisk, og sparer tid for os.

  Alternativt kan i ogs√• tilmelde jer via hjemmesiden, v√¶lg Aktiviteter, og s√• Tilmelding, s√• kommer dette sk√¶rmbillede frem, v√¶lg den √łnskede aktivitet i det √łverste felt, udfyld de √łvrige felter med dit Navn og din E-mail, skriv eventuelle bem√¶rkninger og klik s√• p√• Knappen Send Tilmelding.
  Det burde være til at finde ud af for alle.

  Her kan du tilmelde dig foreningens aktiviteter. N√¶rmere beskrivelse af aktiviteten samt hvor og hvorn√•r den afholdes, finder du ved, at klike p√• knapen Oversigt ude i h√łjre menu.

  Du har mulighed for, at få tilsendt oplysninger om vore aktiviteter på en SMS, har dete interese, skal vi selvsagt bruge dit nummer.
  OBS. BEMÆRK AT DIN TILMELDING ER BINDENDE

  Vi har ligeledes fået sat et nyt debatforum op på hjemmesiden, da der var noget usikkerhed vedr. ophavsretten til det gamle forum.

  For at kunne debattere i det nye forum, skal du være tilmeldt som bruger. Denne tilmelding skal du selv foretage i forummet.

  V√¶r venlig lige, at kaste et blik p√• reglerne for brugen af debatforummet. Vores administrator holder et v√•gent √łje med forummet, og sker der en overtr√¶delse af reglerne, VIL DER BLIVE REAGERET. Er det en enegangs forseelse, vil du opleve at det p√•g√¶ldende indl√¶g bliver fjernet, og du f√•r en advarsel. I gentagende og grove tilf√¶lde, vil den samlede bestyrelse tr√¶ffe en afg√łrelse, om det videre forl√łb.

  Lad det være sagt med det samme, DET ER IKKE: SCOR, BOYFRIEND, TRANSDATING og hvad de ellers hedder alle sammen, tilpas venligst sprogbruget derefter.
  Der er også kommet reklamer op på hjemmesiden. Indholdet af disse, kan foreningendesværre IKKE på nogen måde bestemme.

  Meningen med disse reklamer er, at tjene penge til foreningen. Hver gang nogen klikker p√• disse reklamelink, tjener vi nogle ganske f√• cent, s√• det er desv√¶rre ikke en guldmine, medmindre alts√•, at en eller anden giver sig til uh√¶mmet at klikke l√łs *SS*

  Skulle nogen af jer l√łbe ind i emner eller artikler som I mener foreningen burde pr√¶sentere, s√• send dem til Tina Vyum p√• naestformand@Trans-Danmark.dk s√• vil hun s√łrge for at det kommer op p√• siden.
  I er alle velkomne til at bidrage med materiale.

  Til sidst så vil vi gerne opfordre de af vore medlemmer der kunne tænke sig at hjælpe med at oversætte dele af hjemmesidens materialer til engelsk og tysk, til at henvende jer til enten Tina eller Karin. Vi mangler nogle hænder som det så populært hedder.

  Tina Vyum

 6. Trans-Danmark arrangementer:
  Julefrokost 2008
  Sted: Den Gamle Kro i Hornslet, Rosenholmvej 3, 8543 Hornslet
  Tilmelding SENEST d. 28/11-2008.
  Tilmeldingen foregår ved enten at benytte svarmuligheden, Ja i den udsendte mail, eller ved at gå ind på Trans-Danmarks hjemmeside, vælge Aktiviteter og tilmelding.
  P√•mindelse udsendes automatisk 2 dage f√łr tilmeldingsfristen.
  Menu: Fiskefilet med remulade, rugbr√łd og Citron. Hvide sild med karrysalat – l√łg – kapers og rugbr√łd. Ribbensteg med hvide og brunede kartofler, r√łdk√•l samt br√łd.
  Medister med gr√łnlangk√•l. Ris a la mande. Kaffe.
  Pris for medlemmer af Trans-Danmark og TID: 225,- Kr. Pris for alle andre: 250,- Kr.
  Drikkevarer er individuelt og afregnes på dagen.

  Dato Betegnelse Tema Temaholder
  06-12-2008 Julefrokost Gl. Hornslet Kro  
  17-01-2009 Bestyrelsesm√łde Irene, Thisted  
  14-02-2009 Hornslet Kro K√łnshormoners virkning p√• transpersoner Erik Holk-Poulsen
  07-03-2009 Generalforsamling Sted ikke fastlagt  
  04-04-2009 Forårsfest Randers diskrimination på arbejdspladsen Pia Nielsen
  20-06-2009 Sankt Hans fest Hos Signe i Skader  
  29-08-2009 Sommerfest Hos Signe i Skader  
  10-10-2009 Efterårsfest Koncert Irene Haffner
  05-12-2009 Julefrokost Sted ikke afgjort  

 7. TEMAAFTEN P√Ö HORNSLET KRO
  L√łrdag den 25.10 – 2008
  Der har v√¶ret efter√•rsfest i Trans-Danmark og for f√łrste gang skulle vi v√¶re p√• Den Gamle Kro i Hornslet. En meget idyllisk gammel bygning som viste sig at v√¶re meget hyggelig og stemningsfyldt ogs√• indenfor. Vi kunne parkere bagved og havde egen indgang til vores egne lokaler.
  Der var dækket rigtig flot op og da vi efterhånden var samlet var vi ca. 20 festklædte damer inkl. vores oplægsholder Sarah Alice Thorsen.
  Den Gamle kro i Hornslet leverede en rigtig l√¶kker middag med smilende og venlig betjening. Vi slappede hurtigt af og f√łlte vi var i rigtig gode h√¶nder. Snart gik snakken ved bordet og alle f√łlte vist gl√¶de ved at se hinanden igen. Netv√¶rket ved at deltage i disse m√łder/fester bestyrkes og vi l√¶rer langsomt hinanden bedre og bedre at kende.

  Da middagen var slut samledes vi ved små opdækkede borde hvor kaffen skulle indtages. Og det var så optakten til at Sarah kom med sit indlæg. Det var et meget varmt og til dels et personligt indlæg som handlede om hvad psykoterapi egentlig kunne hjælpe med når livet var i forandring.
  Sarah fortalte bl.a. om sin s√łn der blev til Anna, og delte ud af sine personlige erfaringer om hvad der skete n√•r et n√¶rt familiemedlem pludselig skiftede k√łn.
  Sarahs opl√¶g som ogs√• omhandlede hvad mindness er for noget gav anledning til sp√łrgsm√•l og debat. Vi havde en lang og berigende debat, hvor mange af os fik indtryk af hvilke problemer vi hver is√¶r gik og tumlede med. Is√¶r arbejdssituationen var til debat da den stod i centrum af manges vanskeligheder.
  Sarah havde ingen universall√łsninger men hun opfordrede meget til personlig √•benhed og til at have et andet menneskes fortrolighed og tillid.

  Det var en meget berigende debat som gjorde at aftenen fik en fylde og et indhold som gjorde at i hvert fald jeg syntes det var v√¶rd at k√łre efter.
  Misforst√• mig nu ikke. Men n√•r man som jeg k√łrer n√¶sten 200 km, er det rart at v√¶re fyldt op og have f√łlelsen af at det var det v√¶rd, n√•r man sent om natten k√łrer de mange kilometer hjem igen. Og lige netop den nat var det bare rusk og regn der ventede, og s√• er det jo rart at have varme og m√¶thed indeni.
  Stor ros til udvalget der s√łrgede for s√•dan en dejlig aften!

  Irene Haffner

 8. KREATIV GRUPPE
  Vi er ved at etablere en kreativ gruppe med det enkle udgangspunkt, at har du et kreativt talent eller bare vil være med til at realisere nogle kreative ideer, så skulle du tage at melde dig.
  Vi er forel√łbig fire, og vi vil m√łdes en gang imellem hos Cille p√• Mors. Hun har et stort atelier og masser af plads.
  Mulighederne er mange, men har f√łrst og fremmest det sigte at vi m√łder hinanden og ser hvordan vi evt. kan inspirere hinanden og eventuelt samarbejde omkring nogle projekter som vi synes er sjove og sp√¶ndende.
  Jeg går selv med en ide om at lave en vandre-udstilling som kunne sendes rundt i landet med billeder og information om hvad transer egentlig er for nogle.
  Det kunne i al sin enkelthed være nogle udstillings stativer med udstillingstavler hvor der blev sat på billeder og tekst på, både kunstnerisk seværdigt og informativt tydeligt.
  Jeg kunne forestille mig sådan en lille udstilling blive flyttet rundt i landet fra Rådhus til Rådhus.
  Der er også mulighed for lave andre kreative indslag.
  Hvad vi vil lave finder vi selv ud af, og udover at være kreative og pleje gode ideer, har vi nu også tænkt os at have det hyggeligt og sjovt.

  Vil du være med? РSkriv til Irene: haffner26@msn.com

Det var alt for denne gang. Det næste newsletter kommer til i januar 2009.

Karin Astrup, formand
formand@trans-danmark.dk

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.