Nyhedsbrev nr. 18 af 1. februar 2010 fra Trans-Danmark.

Vist 78 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Kære medlemmer,

Jeg håber at I alle er kommet godt ind i det nye årti.

P√• vores bestyrelsesm√łde den 16. januar 2010 blev stedet og tidspunktet for √•rets generalforsamling fastlagt.

Generalforsamling 2010:
Trans-Danmark skal i f√łlge vore vedt√¶gter holde vores generalforsamling senest med udgangen af marts.

√Örets generalforsamling afholdes den 27. marts 2010 kl.: 13:00 i Fredericia:
Danhostel Fredericia Vandrerhjem
Vestre Ringvej 98
7000 Fredericia

I forbindelse hermed serveres der en middag efter generalforsamlingen og menuen er:
Italiensk kylling med pasta samt salat og hjemmebagt br√łd

Vi gerne bede jer om at tilmelde jer til generalforsamlingen i god tid, dels af hensyn til middagen; men ogs√• fordi vi gerne vil pr√łve at koordinere eventuel samk√łrsel.
√ėnsker man at stille forslag til behandling p√• generalforsamlingen skal disse v√¶re formanden skriftligt i h√¶nde senest den 15. februar 2010, j√¶vnf√łr vores vedt√¶gter, og kan sendes p√• f√łlgende vis:

email: formand@trans-danmark.dk
eller på foreningens postadresse: Hostrupsvej 7, 7000 Fredericia.

Umiddelbart herefter vil den endelige dagsorden for generalforsamlingen blive udsendt.

Bestyrelsen vil gerne have en revision af foreningens vedtægter, da disse ikke er blevet revideret siden 2002, og der i vedtægterne findes bestemmelser som er irrelevante i dag grundet den teknologiske udvikling de seneste 8 år.

Beslutningsforslag B50:
I forbindelse med Folketingets behandling af B50 tilsendte Trans-Danmark vore bemærkninger til retsudvalget

Folketingets Retsudvalg
Christiansborg
1240 K√łbenhavn K.

5. januar 2010

Bemærkninger til beslutningsforslag 2009-10 РB 50 Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser).

Trans-Danmark st√łtter beslutningsforslaget om en styrket indsats over for hadforbrydelser, men henstiller, at transk√łnnede n√¶vnes specifikt p√• lige fod med andre persongrupper.

Forslagets bemærkninger
I bem√¶rkningerne til beslutningsforslaget fremg√•r det, at beslutningsforslaget ogs√• er t√¶nkt omfattende transk√łnnedetransvestitter og transseksuelle.
Desv√¶rre m√• det i “Bem√¶rkninger til forslaget” under punktet “Form√•l” konstateres, at transk√łnnede ikke er n√¶vnt og derfor m√• v√¶re t√¶nkt omfattet af “m.v.” og tilsvarende under punktet “En styrket indsats imod hadforbrydelser“, hvor transk√łnnede m√• v√¶re t√¶nkt omfattet af “el.lign.”.

Trans-Danmark finder det utilfredsstillende, at transk√łnnede ikke n√¶vnes specifikt p√• lige fod med andre persongrupper.

Straffeloven
Forslagsstillerne foresl√•r, at der i straffelovens ¬ß 81, nr. 6 tilf√łjes “k√łn, alder eller handicap”.
Med ordet “k√łn” t√¶nker forslagsstillerne p√• transk√łnnede. Det er imidlertid et upr√¶cist ord. Forslagsstillerne har da ogs√• tilf√łjet: “”k√łn” medtages s√¶rlig med henblik p√• transk√łnnede og skal s√•ledes ikke anvendes i bred forstand til at d√¶kke diverse forbrydelser som f.eks. udf√łres af m√¶nd imod kvinder.”

Trans-Danmark finder brugen af ordet “k√łn” uheldig og foresl√•r, at det √¶ndres til “k√łnsidentitet/transk√łnnethed“, hvorved der ikke er behov for at fremh√¶ve forskellige omr√•der, hvor bestemmelsen ikke er t√¶nkt anvendt.

§ 266 b
Trans-Danmark henstiller endvidere, at der i straffelovens § 266 b, der lyder
“Den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r.”,

indf√łjes “k√łnsidentitet/transk√łnnethed“, s√•ledes at transk√łnnede specifikt n√¶vnes i bestemmelsen p√• lige fod med andre persongrupper.

Rådgivning, vejledning og oplysningsindsats
Trans-Danmark finder det positivt med √łget r√•dgivning, vejledning og oplysning og stiller sig i den forbindelse til r√•dighed og beder om at foreningen n√¶vnes ved navn p√• lige fod med andre organisationer.

Folketingets 1. behandling af beslutningsforslag B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelser fandt sted tirsdag den 26. januar 2009 fra kl. 1850 til kl. 2015 som punkt 9 på dagsordenen.
Som afslutning på debatten blev beslutningsforslaget oversendt til Retsudvalget til videre behandling.

De enkelte partiers stillingstagen til beslutningsforslaget
Bem√¶rkninger fra de f√• politikere, der p√• den ene eller anden m√•de omtalte transk√łnnede
Hele debatten ordret fra Folketingets referat

Partiernes stillingtagen til beslutningsforslaget
Partinavn og ordf√łrer Ja/nej til forslaget
Det Konservative Folkeparti (regeringsparti) – Ordf√łrer, Tom Behnke. Nej
Venstre (regeringsparti) – Ordf√łrer, Irene Simonsen. Nej
Socialistisk Folkeparti – SF (forslagsstiller) Ordf√łrer, Kamal Qureshi. Ja
Dansk Folkeparti – Ordf√łrer, Marlene Harps√łe. Nej
Socialdemokratiet – Ordf√łrer, Flemming M√łller Mortensen. Ja
Det Radikale Venstre – Ordf√łrer, Lone Dybkj√¶r. Ja
Enhedslisten – Ordf√łrer, Per Clausen. Ja
Liberal Alliance. Deltog ikke i debatten. Uoplyst

Bemærkninger fra enkelte politikere
Justitsministeren, Brian Mikkelsen
For s√• vidt ang√•r forslaget om at tilf√łje k√łn, er det anf√łrt i bem√¶rkningerne til forslaget, at der hermed sigtes til at medtage forbrydelser rettet mod transk√łnnede. Hertil skal jeg bem√¶rke, at straffelovens ¬ß 81, nr. 6 allerede henviser til forurettedes seksuelle orientering som en strafsk√¶rpende omst√¶ndighed. Det skal s√•ledes allerede i dag indg√• i sk√¶rpende retning, at en forbrydelse er motiveret i, at ofret er transk√łnnet
eller transseksuel. Så der er altså ikke nogen merværdi på det her punkt i forslaget.

Justitsministeren kom med en udtalelse om, at transk√łnnede er omfattet af straffelovens ¬ß 81, stk. 6, idet bestemmelsen “allerede henviser til forurettedes seksuelle orientering som en strafsk√¶rpende omst√¶ndighed”.

Foreningen besluttede efterf√łlgende at protestere over justitsministerens udtalelse, hvilket skete med nedenst√•ende henvendelse til retsudvalget:

Folketingets Retsudvalg
Christiansborg
1240 K√łbenhavn K.

28. januar 2010.

Bemærkninger til beslutningsforslag 2009-10 РB 50 Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser) foranlediget af Folketingets 1. behandling af beslutningsforslaget.

Det er med stor beklagelse, at foreningen i referatet fra Folketingets 1. behandling tirsdag den 26. januar 2010 af beslutningsforslag B 50 om en styrket indsats mod hadforbrydelser fandt sted kan l√¶se, at Justitsministeren betegner k√łnsidentitet som en seksuelle orientering.
Justitsministeren udtalte:
“For s√• vidt ang√•r forslaget om at tilf√łje k√łn, er det anf√łrt i bem√¶rkningerne til forslaget, at der hermed sigtes til at medtage forbrydelser rettet mod transk√łnnede. Hertil skal jeg bem√¶rke, at straffelovens ¬ß 81, nr. 6 allerede henviser til forurettedes seksuelle orientering som en strafsk√¶rpende omst√¶ndighed. Det skal s√•ledes allerede i dag indg√• i sk√¶rpende retning, at en forbrydelse er motiveret i, at ofret er transk√łnnethed
eller transseksuel. S√• der er alts√• ikke nogen merv√¶rdi p√• det her punkt i forslaget.”

K√łnsidentitet er ikke en seksuelle orientering. K√łnsidentitet drejer sig om en persons indre opfattelse af sit k√łn. Hos transk√łnnede er der ikke overensstemmelse mellem det biologisk k√łn og den indre k√łnsidentitet,
og det har ikke noget med seksuelle orientering at g√łre.

Justitsministerens udtalelse er derfor st√¶rkt kritisabel, og forh√•bentlig er der tale om en uheldig fortalelse fra Justitsministerens side, som han straks b√łr rette.

Foreningen er bekendt med, at transk√łnnede er omfattet af straffelovens ¬ß 81 , stk. 6 p√• trods af, at k√łnsidentitet ikke specifikt er n√¶vnt i bestemmelsen. Foreningen finder det imidlertid forkert -ja n√¶rmest diskriminerende, at det sker gennem begrebet “seksuelle orientering“.

Uagtet hvilke holdning de enkelte partier har til beslutningsforslaget, beder foreningen om, at k√łnsidentitet bliver indf√łjet direkte i lovteksten – ikke alene i straffeloven, men ogs√• i de adskillige andre love, hvor transk√łnnede/k√łnsidentitet er henvist til at v√¶re omfattet af begrebet “seksuelle orientering“.

Dette var alt for denne gang; det næste newsletter komme i april efter generalforsamlingen.

Jeg h√•ber, at s√• mange af jer m√łder op den 27. marts i Fredericia.

Karin Astrup

* * *
Nyhedsbrevet i pdf-format.