Offerunders√łgelserne 2005 – 2013 med s√¶rligt afsnit om k√łn og vold. December 2014.

Vist 128 gange.

Titel Offerunders√łgelserne 2005-2013
med s√¶rligt afsnit om k√łn og vold
Udsathed for vold og andre former for kriminalitet
Udfærdiget af Anne-Julie Boesen Pedersen,
Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig
Udgivet af K√łbenhavns Universitet, Justitsministeriet
Det Kriminalpræventive Råd, Rigspolitiet
Udgivet December 2014
Sprog Dansk
Antal sider 168
ISBN-13 978-87-92760-90-6

De f√łrste landsd√¶kkende offerunders√łgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemf√łrt i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der √•rligt gennemf√łrt landsd√¶kkende, repr√¶sentative interviewunders√łgelser af 16 – 74-√•riges udsathed for tyveri, h√¶rv√¶rk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev disse offerunders√łgelser suppleret med sp√łrgsm√•l om udsathed for r√łveri og tvangssamleje. Det er disse unders√łgelser, der er i centrum i denne rapport, hvor der ogs√• – n√•r det er muligt – sammenlignes med tidligere, tilsvarende unders√łgelser.

* * *
I rapporten er “homofobi” og “transfobi” sl√•et sammen under √©t under betegnelsen “seksuel orientering“, hvormed der i rapporten menes, om “man er homoseksuel” eller “transseksuel“.
Det kan derfor ikke udledes henholdsvis, hvor mange homoseksuelle og hvor mange transpersoner unders√łgelsen vedr√łrer, men kun hvor mange af disse to persongrupper unders√łgelsen samlet vedr√łrer.
Rent sprogligt er det ogs√• forkert at inkludere “transfobi” under “seksuel orientering“, ligesom brugen af ordet “transseksuel” ekskluderer transvestitter.
Tina Thranesen.

Herunder gengives de dele af rapporten, som i rapporten betegnes som “seksuel orientering“, “homofobi“, “transfobi” “homoseksuel” og “transseksuel“.

* * *
(Side 4)
1. Oversigt og sammenfatning.
Under afsnittet”Vold” anf√łres p√• side 6, 2. afsnit.
Omtrent hvert tiende offer for vold i perioden 2008-13 angiver, at forbrydelsen mod dem helt sikkert eller muligvis var en hadforbrydelse, betinget af racisme, mens cirka halvt så mange angiver, at volden mod dem skyldtes homo- eller transfobi.

(Side 74)
5.3.1 Hadforbrydelser i forbindelse med vold
Der er i voldofferunders√łgelserne siden 2008 belyst, i hvilket omfang volden kan betegnes som en hadforbrydelse (hate crime), dvs. en forbrydelse, der er motiveret af had over for den gruppe, som ofret tilh√łrer eller antages at tilh√łre. Der er s√•ledes spurgt om, i hvilket omfang volden – efter ofrets opfattelse – er motiveret af enten racisme eller ofrets (formodede) seksuelle orientering (i det f√łlgende: Homo- eller transfobi). Der kan v√¶re andre former for hadforbrydelser, eksempelvis politisk eller religi√łst motiveret, men disse er der ikke spurgt til i denne unders√łgelse. [‚Ķ]

(Side 75)
Af tabel 5.30 fremgår det, at voldsforbrydelser, der menes at være motiveret af ofrets seksuelle orientering, er signifikant sjældnere end dem, der menes, at skyldes racisme Рcirka halvt så mange ofre angiver, at volden mod dem skyldtes homo- eller transfobi. Dette svarer til, at omtrent 1.600 personer årligt udsættes for vold grundet deres seksuelle orientering. En tilsvarende andel har angivet, at volden måske skyldtes deres seksuelle orientering.

Tabel 5.30. Voldshændelser fordelt efter ofrenes opfattelse af, om de er motiveret af homo- eller transfobi, 2008-13
  Andel af ofre Antal ofre i
befolkningen årligt
95 % –
sikkerhedsinterval
Antal ofre i data,
uvægtet
Ja, helt sikkert 3 % 1.600 (1,7-3,6)
(1.000-2.200)
22
Ja, måske 3 % 1.800 (1,8-3,8)
(1.100-2.400)
28
Nej 95 % 59.600 (93,2-95,9)
(58.700-60.400)
853
I alt 100 % 63.000 100 % 903

Anmeldelsestilb√łjeligheden for ofre for hadforbrydelser er af samme st√łrrelsesorden som for √łvrige voldsofre – 40 pct. for ofre for homo- eller transfobi, 43 pct. for ofre for racisme og 43 pct. blandt ofre generelt. [‚Ķ]

(Side 76)
5.3.2 Hadforbrydelser generelt
I offerunders√łgelsen er der ogs√• spurgt til, hvorvidt r√łverier kan have v√¶ret motiveret af racisme eller homo/transfobi. Ved at kombinere svarene p√• henholdsvis disse sp√łrgsm√•l og sp√łrgsm√•lene om hadforbrydelser i forbindelse med vold kan omfanget af hadforbrydelser, der er knyttet til disse to former for kriminalitet, kortl√¶gges.
I perioden 2008-13 var der √•rligt 2,5 pct. af befolkningen, der oplevede at blive udsat for vold og/eller r√łveri.

(Side 76 nederst)
En signifikant mindre andel angiver, at forbrydelsen mod dem skyldtes seksuel orientering. jf. tabel 5.32. I 2008-13 mente 2 pct. af ofrene for vold og/eller r√łveri, at forbrydelsen mod dem helt sikkert skyldtes deres seksuelle orientering. Dette svarer til cirka 1.600 personer. En anelse flere mente, at det m√•ske var tilf√¶ldet. Hver af disse andele svarer til omtrent 0,05 pct. af befolkningen. [‚Ķ]

(Side 77)
Tabel 5.32 Voldsh√¶ndelser og r√łveri fordelt efter ofrenes opfattelse af, om de er motiveret af homo- eller transfobi, 2008-13. Pct.
  Andel af ofre Antal ofre i
befolkningen årligt
95 % –
sikkerhedsinterval
Antal ofre i data,
uvægtet
Ja, helt sikkert 2 % 1.600 (1,1-2,3)
(1.000-2.300)
22
Ja, måske 3 % 2.500 (1,8-3,3,4)
(1.800-3.300)
39
Nej 96 % 93.300 (94,7-96,7)
(92.300-94.200)
1.370
I alt 100 % 97.500 100 % 1.431

I tabel 5.33 angives, hvor stor en andel af denne gruppe ofre, der mente, at mindst √©n af de kriminalitetsformer, de var udsat for, skyldtes racisme og/eller homo- eller transfobi. Det ses af tabellen, at der set over hele perioden √•rligt har v√¶ret omtrent 6 pct. af r√łveri- og/eller voldsofrene, hvilket svarer til omtrent 5.500 ofre √•rligt, der er sikre p√•, at de er blevet udsat for en hadforbrydelse. Omtrent 6.000 mener, at den forbrydelse, de var udsat for, m√•ske var motiveret af had. I perioden ses der en signifikant stigning fra 10 pct. af ofrene i 2008-10, der mente, at der helt sikkert eller m√•ske var tale om en hadforbrydelse, til 16 pct. i √•rene 2011-12. Denne udvikling synes dog ikke i at forts√¶tte i 2013, hvor denne andel udg√łr 12 pct.

Tabel 5.33. Voldsh√¶ndelser og r√łveri fordelt efter ofrenes opfattelse af, om de er motiveret af racisme og/eller homo- eller transfobi, 2008-13. Pct.
  Andel af ofre Antal ofre i
befolkningen årligt
95 % –
sikkerhedsinterval
Antal ofre i data,
uvægtet
Ja, helt sikkert 6 % 5.500 (4,5-6,7)
(4.400-6.600)
69
Ja, måske 6 % 6.000 (5,0-7,3)
(4.900-7.100)
1.276
Nej 88 % 86.000 (86,7-89,8)
(84.500-87.500)
1.276
I alt 100 % 97.500 100 % 1.431

Det er oftere de kvindelige end de mandlige ofre, der oplever, de har v√¶ret udsat for en hadforbrydelse, der bundede i homo- eller transfobi. Forskellen er statistisk signifikant. Der er omvendt en st√łrre andel af m√¶nd end af kvinder, der angiver, at volden mod dem skyldtes racisme, og denne forskel er ogs√• statistisk signifikant.
Som n√¶vnt er anmeldelsestilb√łjeligheden for voldsofre ikke relateret til, om h√¶ndelsen er betinget af had eller ej. Ofre for racistisk motiverede r√łverier er dog i mindre grad tilb√łjelige til at anmelde disse end andre r√łveriofre, idet 50 pct. af ofrene for racistisk motiverede r√łverier har anmeldt h√¶ndelsen mod 78 pct. af de √łvrige r√łveriofre. Forskellen er statistisk signifikant. Der er derimod ikke forskel p√• anmeldelsestilb√łjeligheden blandt dem, som oplever r√łverierne motiveret af homo- eller transfobi, i forhold til √łvrige r√łveriofre.

* * *
Sp√łrgsm√•lene
Side 154 under sp√łrgsm√•l om vold og side 158 under sp√łrgsm√•l om r√łveri:
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes seksuel orientering?
Hermed menes, at man udsættes fordi man er homoseksuel eller transseksuel eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej

* * *
Rapporten i sin helhed hos Justitsministeriet i pdf-format.
Folketingets journal om rapporten hos Retsudvalget.
Rapporten hos Folketinget i pdf-format.