Offerunders√łgelserne 2005 – 2015. September 2016.

Vist 104 gange.

Titel Offerunders√łgelserne 2005-2015
Udsathed for vold og andre former for kriminalitet
Udfærdiget af Anne-Julie Boesen Pedersen,
Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig
Udgivet af Justitsministeriet, K√łbenhavns Universitet,
Det Kriminalpræventive Råd, Rigspolitiet
Udgivet September 2016
Sprog Dansk
Antal sider 164
ISBN-13 78-87-93469-02-0

De f√łrste landsd√¶kkende offerunders√łgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemf√łrt i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der √•rligt gennemf√łrt landsd√¶kkende, repr√¶sentative interviewunders√łgelser af 16 – 74-√•riges udsathed for tyveri, h√¶rv√¶rk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev disse offerunders√łgelser suppleret med sp√łrgsm√•l om udsathed for r√łveri og tvangssamleje. Det er disse unders√łgelser, der er i centrum i denne rapport, hvor der ogs√• – n√•r det er muligt – sammenlignes med tidligere, tilsvarende unders√łgelser. Interviewene i 2015 er foretaget j√¶vnt fordelt hen over √•ret.

Udsatheden for r√łveri indg√•r i rapporterne fra 2008 og til med og 2014, men er udg√•et fra 2015. Det skyldes, at det har vist sig vanskeligt at f√• sikre oplysninger om r√łveri, idet mange tilsyneladende ogs√• opfatter andre besl√¶gtede lovovertr√¶delser som r√łveri, jf. offerunders√ł-gelser fra tidligere √•r.

* * *
I rapporten er “homofobi” og “transfobi” sl√•et sammen under √©t under betegnelsen “seksuel orientering“, hvormed der i rapporten menes, om “man er homoseksuel” eller “transseksuel“.
Det kan derfor ikke udledes henholdsvis, hvor mange homoseksuelle og hvor mange transpersoner unders√łgelsen vedr√łrer, men kun hvor mange af disse to persongrupper unders√łgelsen samlet vedr√łrer.
Rent sprogligt er det ogs√• forkert at inkludere “transfobi” under “seksuel orientering“, ligesom brugen af ordet “transseksuel” ekskluderer transvestitter.
Tina Thranesen.

Herunder gengives de dele af rapporten, som i rapporten betegnes som "hadforbrydelse" “seksuel orientering“, “homofobi“, “transfobi” “homoseksuel” og “transseksuel“.

* * *
(Side 4)
1. Oversigt og sammenfatning.
Under afsnittet”Vold” (side 6) anf√łres p√• side 6, 3. afsnit.
Mere end hvert tiende offer for vold angiver, at forbrydelsen mod dem helt sikkert eller måske var betinget af racisme, mens omtrent halvt så mange angiver, at volden mod dem helt sikkert eller må-ske skyldtes homo- eller transfobi.

(Side 69)
5.9 Hadforbrydelser i forbindelse med vold
Der er i voldofferunders√łgelserne siden 2008 belyst, i hvilket omfang volden kan betegnes som en hadforbrydelse (hate crime), dvs. en forbrydelse, der er motiveret af had over for den gruppe, som ofret tilh√łrer eller antages at tilh√łre. Der er s√•ledes spurgt om, i hvilket omfang volden – efter ofrets opfattelse – er motiveret af enten racisme eller ofrets (formodede) seksuelle orientering (i det f√łlgende: Homo- eller transfobi). Der kan v√¶re andre former for hadforbrydelser, eksempelvis politisk eller religi√łst motiveret, men disse er der ikke spurgt til i denne unders√łgelse.

(Side 70)
Af tabel 5.13 fremg√•r det, at voldsforbrydelser, der menes at v√¶re motiveret af ofrets seksuelle orientering, er signifikant sj√¶ldnere end dem, der menes, at skyldes racisme – cirka halvt s√• mange ofre angiver, at volden mod dem skyldtes homo- eller transfobi. Dette svarer til, at omtrent 1.800 personer mellem 16 og 74 √•r √•rligt uds√¶ttes for vold grundet deres seksuelle orientering. Omtrent samme andel har angivet, at volden m√•ske skyldtes deres seksuelle orientering. […] Modsat tilf√¶ldet for racisme er der signifikant flere kvinder end m√¶nd, der mener, at voldsepisoden har eller m√•ske har v√¶ret motiveret af ofrets seksuelle orientering.

Tabel 5.13. Voldshændelser fordelt efter ofrenes opfattelse af, om de er motiveret af homo- eller transfobi, 2008-15, andel og antal.
  Andel af ofre Antal ofre i
befolkningen årligt
95 % –
sikkerhedsinterval
Antal ofre i data,
uvægtet
Ja, helt sikkert 3 % 1.800 (2,0-3,8)
(1.200-2.300)
32
Ja, måske 3 % 1.700 (2,0-3,8)
(1.200-2.300)
34
Nej 94 % 57.400 (93,2-95,4)
(58.700-58.200)
1085
I alt 100 % 60.900 100 % 1151

(Side 71, √łverst)
Anmeldelsestilb√łjeligheden for ofre for hadforbrydelser er ikke lavere end for √łvrige voldsofre – ca. halvdelen af ofre for vold motiveret af homo- eller transfobi anmelder volden, mens tilsvarende gælder for 40 pct. af ofre for vold motiveret af racisme og 39 pct. blandt voldsofre generelt. I svenske offerundersøgelser ses tilsvarende, at anmeldelsestilbøjeligheden ikke er lavere for hadforbrydelser end for andre forbrydelser (Brå, 2012:2, Brå, 2013:16).

(Side 76)
5.3.2 Hadforbrydelser generelt
I offerunders√łgelsen er der ogs√• spurgt til, hvorvidt r√łverier kan have v√¶ret motiveret af racisme eller homo/transfobi. Ved at kombinere svarene p√• henholdsvis disse sp√łrgsm√•l og sp√łrgsm√•lene om hadforbrydelser i forbindelse med vold kan omfanget af hadforbrydelser, der er knyttet til disse to former for kriminalitet, kortl√¶gges.
I perioden 2008-13 var der √•rligt 2,5 pct. af befolkningen, der oplevede at blive udsat for vold og/eller r√łveri.

* * *
Sp√łrgsm√•lene
Side 119 under sp√łrgsm√•l om vold:
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes seksuel orientering?
Hermed menes, at man udsættes fordi man er homoseksuel eller transseksuel eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej

* * *
Rapporten i sin helhed hos Justitsministeriet i pdf-format.
Folketingets journal om rapporten hos Retsudvalget.
Rapporten hos Folketinget i pdf-format.