Offerunders√łgelserne 2005 – 2016. December 2017.

Vist 143 gange.

Titel Offerunders√łgelserne 2005-2016
Udsathed for vold og andre former for kriminalitet
Udfærdiget af Anne-Julie Boesen Pedersen,
Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig
Udgivet af Justitsministeriet, K√łbenhavns Universitet,
Det Kriminalpræventive Råd, Rigspolitiet
Udgivet December 2016
Sprog Dansk
Antal sider 185
ISBN-13 978-87-93469-18-1
ISSN 2245-8425

De f√łrste landsd√¶kkende offerunders√łgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemf√łrt i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der √•rligt gennemf√łrt landsd√¶kkende, repr√¶sentative interviewunders√łgelser af 16 – 74-√•riges udsathed for tyveri, h√¶rv√¶rk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev disse offerunders√łgelser suppleret med sp√łrgsm√•l om udsathed for r√łveri og tvangssamleje. Det er disse unders√łgelser, der er i centrum i denne rapport, hvor der ogs√• – n√•r det er muligt – sammenlignes med tidligere, tilsvarende unders√łgelser. Interviewene i 2016 er foretaget j√¶vnt fordelt hen over √•ret.

Udsatheden for r√łveri indg√•r i rapporterne fra 2008 og til med og 2014, men er udg√•et fra 2015, da det var vanskeligt at f√• sikre oplysninger om r√łveri, idet mange tilsyneladende ogs√• opfatter andre besl√¶gtede lovovertr√¶delser som r√łveri. Fra og med 2009 indeholder unders√łgelsen sp√łrgsm√•l vedr√łrende de interviewedes livsstil og √łkonomiske forhold, og fra 2014 er der tilf√łjet oplysninger om de adspurgtes herkomst. Fra 2015 indeholder unders√łgelsen desuden et sp√łrgsm√•l om den adspurgtes generelle bekymring for vold og kriminalitet i samfundet.

* * *
I rapporten er “homofobi” og “transfobi” sl√•et sammen under √©t under betegnelsen “seksuel orientering“, hvormed der i rapporten menes, om “man er homoseksuel” eller “transseksuel“.
Det kan derfor ikke udledes henholdsvis, hvor mange homoseksuelle og hvor mange transpersoner unders√łgelsen vedr√łrer, men kun hvor mange af disse to persongrupper unders√łgelsen samlet vedr√łrer.
Rent sprogligt er det ogs√• forkert at inkludere “transfobi” under “seksuel orientering“, ligesom brugen af ordet “transseksuel” ekskluderer transvestitter.
Tina Thranesen.

Herunder gengives de dele af rapporten, som i rapporten betegnes som "hadforbrydelse" “seksuel orientering“, “homofobi“, “transfobi” “homoseksuel” og “transseksuel“.

* * *
(Side 4)
1. Oversigt og sammenfatning.
Under afsnittet”Vold” (side 6) anf√łres p√• side 6, 3. afsnit.
Mere end hvert tiende offer for vold angiver, at forbrydelsen mod dem helt sikkert eller måske var betinget af racisme, mens omtrent halvt så mange angiver, at volden mod dem helt sikkert eller måske skyldtes homo- eller transfobi.

(Side 72)
Siden 2008 har offerunders√łgelsen inkluderet tre sp√łrgsm√•l vedr√łrende √•rsagen til vold. Sp√łrgsm√•lene bygger p√• ofrets opfattelse af, hvad den oplevede vold skyldtes.

Et af sp√łrgsm√•lene ang√•r ofrets opfattelse af hoved√•rsagen til, at vedkommende blev udsat for vold. Knap hvert fjerde offer mente, at den v√¶sentligste √•rsag var, at ‚Äúgerningspersonen var psykisk syg eller ude af kontrol‚ÄĚ, jf. tabel 5.10. En v√¶sentlig del ‚Äď 44 pct. ‚Äď af dem, der angav denne √•rsag til volden, havde v√¶ret udsat for vold p√• deres arbejdsplads eller uddannelsessted. En anden hyppig angiven √•rsag var uenighed eller sk√¶nderi, der udviklede sig til vold, idet 17 pct. af ofrene oplyste, at dette var √•rsagen. Her er det omtrent hvert tiende tilf√¶lde, som foregik p√• arbejdsplads eller insti-tution, mens hvert femte havde fundet sted p√• et v√¶rtshus eller lignende sted og godt hvert sjette i egen bolig. Der er ikke markante forskelle mellem √•rene i angivelse af √•rsagen til volden.

Tabel 5.10. Ofrets opfattelse af årsagen (den væsentligste) til den vold,
vedkommende har været udsat for, 2008-16, pct.
  Andel
Uenighed, skænderi der udviklede sig 17 %
H√¶vn, vrede over noget jeg havde gjort eller ikke ville g√łre 7 %
Misundelse 2 %
Jalousi 5 %
R√łveri (ville have noget jeg havde) 7 %
Seksuelt motiveret 3 %
Regul√¶rt overfald der ikke havde noget med mig at g√łre 7 %
Skulle vise sig 6 %
Den eller de f√łlte nok, det var mig, der startede 1 %
Den eller de f√łlte nok, jeg havde v√¶ret provokerende 4 %
Gerningspersonen var psykisk syg eller ude af kontrol 24 %
Andet 14 %
Ved ikke 3 %
I alt 100 %
M√¶nd og kvinder angiver temmelig forskellige grunde til, at de er blevet udsat for vold. Kvindelige ofre er s√•ledes langt mere tilb√łjelige end mandlige til at anf√łre, at volden skyldtes jalousi, at det var seksuelt motiveret, eller at gerningspersonen var psykisk syg eller ude af kontrol. M√¶nd er v√¶sentligt mere tilb√łjelige til at mene, at volden skyldes h√¶vn eller vrede, var umotiveret, skyldtes at personen skulle vise sig, eller at gerningspersonen mente, at ofret startede eller havde v√¶ret provokerede. Disse afvigelser er alle statistisk signifikante. M√¶nd og kvinder er omtrent lige tilb√łjelige til at mene, at volden mod dem skyldtes uenigheder og sk√¶nderier, r√łveri, misundelse eller andet.

(Side 73)
5.9 Hadforbrydelser i forbindelse med vold
Der er i voldofferunders√łgelserne siden 2008 belyst, i hvilket omfang volden kan betegnes som en hadforbrydelse, dvs. en forbrydelse, der er motiveret af had over for den gruppe, som ofret tilh√łrer eller antages at tilh√łre. Der er s√•ledes spurgt om, i hvilket omfang volden – efter ofrets opfattelse – er motiveret af enten racisme eller ofrets (formodede) seksuelle orientering (i det f√łlgende: Homo- eller transfobi). Der kan v√¶re andre former for hadforbrydelser, eksempelvis politisk eller religi√łst motiveret vold, men disse er der ikke spurgt til i denne offerunders√łgelse.

(Side 74)
Af tabel 5.12 fremg√•r det, at voldsforbrydelser, der menes at v√¶re motiveret af ofrets seksuelle orientering, er signifikant sj√¶ldnere end dem, der menes at skyldes racisme – cirka halvt s√• mange ofre angiver, at volden mod dem skyldtes homo- eller transfobi. Dette svarer til, at mellem 1.600 og 2.800 personer mellem 16 og 74 √•r √•rligt uds√¶ttes for vold grundet deres seksuelle orientering. Omtrent samme andel har angivet, at volden m√•ske skyldtes deres seksuelle orientering. […]
[…] Modsat tilf√¶ldet for racisme er der signifikant flere kvinder end m√¶nd, der mener, at voldsepisoden har eller m√•ske har v√¶ret motiveret af ofrets seksuelle orientering.

Tabel 5.12. Voldsofre fordelt efter ofrenes opfattelse af, om voldshændelsen var motiveret af homo- eller transfobi, 2008-16, andel og antal.
  Andel af ofre Antal ofre i
befolkningen årligt
95 % –
sikkerhedsinterval
Antal ofre i data,
uvægtet
Ja, helt sikkert 3 % 2.000 (2,0-4,0)
(1.600-2.800)
40
Ja, måske 3 % 1.800 (2,1-3,8)
(1.500-2.700)
39
Nej 94 % 57.200 (92,7-95,0)
(64.600-66.300)
1237
I alt 100 % 62.000 100 % 1316

(Side 74)
Anmeldelsestilb√łjeligheden for ofre for hadforbrydelser er ikke lavere end for √łvrige voldsofre. 48 pct. af ofre for vold motiveret af homo- eller transfobi har anmeldt volden, mens tilsvarende gælder for 46 pct. af ofre for vold motiveret af racisme og 43 pct. blandt voldsofre generelt i den samme periode (2008-2016).

* * *
(Side 130)
Sp√łrgesm√•lene.
(Side 134)
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes seksuel orientering?
Hermed menes, at man udsættes fordi man er homoseksuel eller transseksuel eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej

* * *
Rapporten i sin helhed hos Justitsministeriet i pdf-format.