Offerunders√łgelserne 2005-2021. 27. januar 2023.

Vist 39 gange.

Titel Offerunders√łgelserne 2005-2021
Udfærdiget af Maria Libak Pedersen,
Mikkel M√łller Okholm og Flemming Balvig
Udgivet af Justitsministeriet, K√łbenhavns Universitet,
Det Kriminalpræventive Råd, Rigspolitiet
Udgivet 27. januar 2023
Sprog Dansk
Antal sider 228
ISBN-13 978-87-93469-99-0

Af rapporten kan det ikke udledes henholdsvis, hvor mange homoseksuelle og hvor mange transpersoner unders√łgelsen vedr√łrer, men kun hvor mange af disse to persongrupper unders√łgelsen samlet vedr√łrer.
Tina Thranesen.

* * *
Herunder gengives de dele af rapporten, som i rapporten betegnes som "hadforbrydelse", "hadefulde ytringer“, “seksuel orientering“, "k√łnsidentitet", “homofobi“, “transfobi” “homoseksuel“, “transperson", “transseksuel” og LGBTI-person.

* * *
[Side 2]
1. Resumé.
Denne rapport omhandler resultaterne af landsd√¶kkende offerunders√łgelser af danskernes udsathed for kriminalitet. De f√łrste landsd√¶kkende offerunders√łgelser blev gennemf√łrt i begyndelsen af 1970-erne, og siden 2005 er der √•rligt gennemf√łrt repr√¶sentative unders√łgelser af 16-74-√•riges udsathed for tyveri, h√¶rv√¶rk, vold og trusler om vold. Sidenhen er de √•rlige offerunders√łgelser suppleret med sp√łrgsm√•l om udsathed for voldt√¶gt (tidligere ‚Äôtvangssamleje‚Äô), √łvrige seksuelle kr√¶nkelser, kriminalitet beg√•et p√• internettet og psykisk vold. Foruden danskernes udsathed for kriminalitet belyser de √•rlige offerunders√łgelser danskernes anmeldelsestilb√łjelighed samt bekymring for kriminalitet.

* * *
[Side 5 m.f.]
Under afsnittet “Hadforbrydelse” anf√łrtes:
I 2020-2021 oplyste 0,6 pct. af de adspurgte, at de inden for det seneste √•r har v√¶ret udsat for h√¶rv√¶rk, vold og/eller hadefulde ytringer p√• internettet, der if√łlge offeret skyldes racisme, offerets seksuelle orientering eller k√łnsidentitet (at man uds√¶ttes, fordi man f.eks. er homoseksuel, transperson eller LGBTI-person i √łvrigt) og/eller offerets religi√łse overbevisning. Dette svarer til, at 20.000-31.000 personer i befolkningen i alderen 16-74 √•r √•rligt oplever at blive udsat for de n√¶vnte hadforbrydelser. Det estimerede antal udsatte er baseret p√• f√• observationer og derfor forbundet med meget stor usikkerhed.
Af det samlede antal ofre for h√¶rv√¶rk oplyser 7 pct., at h√¶rv√¶rket helt sikkert skyldes racisme, offerets seksuelle orientering eller k√łnsidentitet eller offerets religi√łse overbevisning. Det samme g√¶lder hvert femte offer for vold.

* * *
[Side 12.]
1. Indledning.
[I andet afsnit.]
Som noget nyt indeholder rapporten også et selvstændigt kapitel om vold og seksualforbrydelser begået af en nuværende eller tidligere partner og et kapitel om hadforbrydelse.

* * *
[Side 19]
Tabel 1.4 √Örlige √¶ndringer/tilf√łjelser ang√•ende kriminalitetens art i offerunders√łgelsen
I tabellen fremg√•r bl.a. f√łlgende:
Vold som hadforbrydelse p√• baggrund af racisme, offerets seksuelle orientering tilf√łjet i 2008.
Vold som hadforbrydelse p√• baggrund af offerets k√łnsidentitet tilf√łjet i 2019.
Vold som hadforbrydelse p√• baggrund af offerets religion tilf√łjet i 2020
H√¶rv√¶rk som hadforbrydelse p√• baggrund af racisme, offerets seksuelle orientering, k√łnsidentitet samt religion tilf√łjet i 2020.
Hadefulde ytringer p√• internettet tilf√łjet i 2020.

* * *
[Side 160]
11. Hadforbrydelse
Dette kapitel omhandler hadforbrydelse, dvs. forbrydelser motiveret af had over for en gruppe af personer, som offeret tilh√łrer eller antages at tilh√łre.

I perioden 2020-2021 har 0,6 pct. af respondenterne svaret, at de inden for det seneste √•r har v√¶ret udsat for h√¶rv√¶rk, vold og/eller hadefulde ytringer, der if√łlge offeret skyldes racisme, offerets seksuelle orientering eller k√łnsidentitet (at man uds√¶ttes, fordi man f.eks. er homoseksuel, transperson eller LGBTI-person i √łvrigt) og/eller religi√łse overbevisning. Dette svarer til, at 20.000-31.000 personer i befolkningen i alderen 16-74 √•r √•rligt oplever at blive udsat for de n√¶vnte hadforbrydelser. Det skal understreges, at udregningen er baseret p√• besvarelser fra 55 respondenter, og at estimatet derfor er beh√¶ftet med meget stor usikkerhed.

Langt de fleste af ofrene for hadforbrydelser har kun v√¶re udsat for √©n af de n√¶vnte typer. Det er oftest h√¶rv√¶rk, dern√¶st vold og hadefulde ytringer. I det f√łlgende gives s√• vidt muligt en beskrivelse af de enkelte typer af hadforbrydelser. I afsnittet om hadefulde ytringer indg√•r oplysninger om tilf√¶lde, hvor respondenterne har svaret, at de har v√¶ret udsat for hadefulde ytringer, der skyldes andet end racisme, offerets (formodede) seksuelle orientering eller k√łnsidentitet eller religi√łse overbevisning. Det kan dreje sig om offerets politiske overbevisning, offerets besk√¶ftigelse eller en specifik h√¶ndelse m.m.

[Side 160]
11.1 Hærværk som hadforbrydelse
Fra og med 2020 er ofrene for h√¶rv√¶rk blevet spurgt, i hvilket omfang h√¶rv√¶rket – efter offerets egen opfattelse – skyldes racisme, offerets (formodede) seksuelle orientering, k√łnsidentitet eller religi√łse overbevisning. Der kan v√¶re andre former for hadforbrydelser, eksempelvis politisk motiveret h√¶rv√¶rk eller h√¶rv√¶rk p√• baggrund af handicap, men disse former er der ikke spurgt til i offerunders√łgelserne.

Af de personer, der i 2020-2021 oplyser at have v√¶ret udsat for h√¶rv√¶rk, angiver 7 pct., at h√¶rv√¶rket – efter offerets egen opfattelse – helt sikkert skyldes racisme, offerets (formodede) seksuelle orientering, k√łnsidentitet eller religi√łse overbevisning. Yderligere 10 pct. af ofrene angiver, at h√¶rv√¶rket m√•ske skyldes noget af det n√¶vnte.

Racisme er den hyppigst n√¶vnte √•rsag til h√¶rv√¶rk som hadforbrydelse. Derefter kommer religion og til sidst seksuelle orientering eller k√łnsidentitet.

Da analyserne er baseret p√• et meget spinkelt datagrundlag, er resultaterne beh√¶ftet med stor usikkerhed, og der er derfor ikke udf√łrt yderligere analyser.

* * *
[Side 161-162]
11.2 Vold som hadforbrydelse
Fra og med 2008 er ofrene for vold blevet spurgt, i hvilket omfang volden – efter offerets opfattelse – er motiveret af enten racisme eller offerets (formodede) seksuelle orientering. I 2019 blev sp√łrgsm√•let udvidet til ogs√• at omfatte vold motiveret af offerets (formodede) k√łnsidentitet (at man uds√¶ttes fordi man f.eks. er transperson eller LGBTI-person i √łvrigt), og i 2020 blev sp√łrgsm√•let igen udvidet til ogs√• at omfatte vold motiveret af offerets (formodede) religi√łse overbevisning. Der kan v√¶re andre former for hadforbrydelse, eksempelvis politisk motiveret vold, men disse former er der ikke spurgt til.

I perioden 2020-2021 oplyser en femtedel af ofrene for vold, at voldsepisoden – efter offerets egen opfattelse – helt sikkert skyldes racisme, offerets (formodede) seksuelle orientering, k√łnsidentitet eller religi√łse overbevisning. Dette svarer til, at 8.000-12.700 personer i befolkningen i alderen 16-74 √•r √•rligt oplever at blive udsat for hadmotiveret vold af en eller flere af de n√¶vnte √•rsager. Herudover oplyser yderligere 17 pct. af ofrene for vold, at volden m√•ske var hadmotiveret, hvilket svarer til 6.900-11.400 personer i alderen 16-74 √•r. Det bem√¶rkes, at beregningerne er baseret p√• et spinkelt datagrundlag, og at estimaterne derfor er forbundet med betydelig usikkerhed. Det samme g√¶lder resultaterne af de f√łlgende analyser.

Voldsforbrydelser, der efter offerets opfattelser er motiveret af offerets seksuelle orientering eller k√łnsidentitet (at man uds√¶ttes fordi man f.eks. er homoseksuel, transperson eller LGBTI-person i √łvrigt), er sj√¶ldnere end dem, der skyldes racisme. I perioden 2008-2021 angiver 4 pct. af voldsofrene, at voldsepisoden helt sikkert var motiveret af offerets (formodede) seksuelle orientering eller k√łnsidentitet. Dette svarer til, at 2.000-3.000 personer i alderen 16-74 √•r √•rligt oplever at blive udsat for vold grundet seksuelle orientering eller k√łnsidentitet. Samme andel angiver, at volden m√•ske var motiveret af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet, nemlig 4 pct. Der er ikke statistisk signifikant forskel mellem andelen af kvinder og m√¶nd, der oplyser, at voldsepisoden helt sikkert var motiveret af offerets seksuelle orientering eller k√łnsidentitet.

Anmeldelsestilb√łjeligheden for ofre for hadmotiveret vold synes hverken lavere eller h√łjere end for √łvrige voldsofre.[70] I perioden 2008-2021 er det for vold motiveret af henholdsvis racisme og offerets (formodede) seksuelle orientering eller k√łnsidentitet omtrent en tredjedel af ofrene, der selv har anmeldt h√¶ndelsen til politiet.

Note 70. Beregningen inkluderer alene personer, der har svaret ‘ja, helt sikkert’ til sp√łrgsm√•let om, hvorvidt de oplevede, at volden var motiveret af racisme eller deres (formodede) seksuelle orientering eller k√łnsidentitet. Desuden omfatter beregningen alene tilf√¶lde, hvor offeret selv har anmeldt volden til politiet, og ikke tilf√¶lde, hvor h√¶ndelsen er kommet til politiets kendskab p√• anden vis.

Side 162
11.3 Hadefulde ytringer på internettet
Fra og med 2020 er respondenterne i offerunders√łgelsen blevet spurgt, om de inden for det seneste √•r har v√¶ret udsat for hadefulde ytringer p√• internettet, som indeholdt trusler eller var nedv√¶rdigende, og i bekr√¶ftende fald om motivet var racisme, offerets (formodede) seksuelle orientering eller k√łnsidentitet (at man uds√¶ttes fordi man f.eks. er homoseksuel, transperson eller LGBTI-person i √łvrigt), religi√łs overbevisning og/eller ‘andet’.

I 2020-2021 oplyser 0,5 pct. af respondenterne at de har oplevet at blive udsat for hadefulde ytringer p√• internettet inden for det seneste √•r. Dette svarer til, at 18.200-25.700 personer i befolkningen i alderen 16-74 √•r √•rligt uds√¶ttes for hadefulde ytringer p√• internettet. Knap trefjerdedele af disse ofre n√¶vner, at motivet var et andet end racisme, offerets (formodede) seksuelle orientering eller k√łnsidentitet eller religi√łs overbevisning. Af ‘andre’ motiver n√¶vnes k√łn, politisk overbevisning, besk√¶ftigelse samt specifikke h√¶ndelser og lignende. Det n√¶sthyppigste motiv er – efter offerets egen opfattelse – racisme efterfulgt af seksuelle orientering eller k√łnsidentitet og derefter religi√łs overbevisning.
Der er en ligelig k√łnsfordeling blandt ofre for hadefulde ytringer p√• internettet. Med hensyn til alder er andelen af udsatte blandt de 40-74-√•rige signifikant mindre end blandt personer i de yngre aldersgrupper.

* * *
[Side 179]
14 Sp√łrgeskema
Her vises alene tre af de mange sp√łrgsm√•l og svarmulighederne dertil.
Sp√łrgsm√•l Svarkategorier
[Side 183]
Vold
 
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes seksuel orientering?
Hermed menes, at man udsættes fordi man f.eks. er homoseksuel eller transseksuel eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes din k√łnsidentitet?
Hermed menes, at man uds√¶ttes, fordi man fx er transk√łnnet, transvestit eller LGBTI-person i √łvrigt, eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej
[Side 171]
Hærværk
 
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes seksuel orientering?
Hermed menes, at man udsættes fordi man f.eks. er homoseksuel eller transseksuel eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes din k√łnsidentitet?
Hermed menes, at man uds√¶ttes, fordi man fx er transk√łnnet, transvestit eller LGBTI-person i √łvrigt, eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej
[Side 197]
Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for:
Hadefulde ytringer på internettet som indeholdt trusler eller var nedværdigende?
1 Nej
2 Ja, og det skyldtes racisme (at man udsættes fordi man har en bestemt etnisk baggrund)
3 Ja, og det skyldtes seksuel orientering (at man udsættes fordi man f.eks. er homoseksuel eller transseksuel)
4 Ja, og det skyldtes k√łnsidentitet (at man uds√¶ttes for man er transk√łnnet, transvestit eller LGBTI-person i √łvrigt)
5 Ja, og det skyldtes religion (at man uds√¶ttes p√• grund af ens religi√łse tilh√łrsforholde eller tro)
6 Ja, og det skyldtes andet

* * *
Offerunders√łgelserne 2005-2021 udgivet den 27. januar 2023 i sin helhed hos Justitsministeriet i pdf-format.