Opfordring af 1. oktober 2013 om EU k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering til vedtagelse.

Vist 106 gange.

EU-flaget
EU-flaget
Den 1. oktober 2013 fremsatte Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling et forslag til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Forslaget
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage f√łlgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:
  1. understreger behovet for at overholde og sikre princippet om lighed mellem mennesker, uanset k√łn, race eller seksuel orientering;
  2. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at lesbiske, b√łsser, bi- og transseksuelle (LGBT) beskyttes mod homofobiske hadefulde udtalelser og vold, og at partnere af samme k√łn f√•r den samme respekt, v√¶rdighed og beskyttelse som resten af samfundet; understreger behovet for at organisere oplysningskampagner p√• nationalt og europ√¶isk niveau vedr√łrende rettighederne for LGBT-personer;
  3. fremh√¶ver behovet for at fremme politikker og praksis til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet og fremme politikker til fremme af mangfoldighed p√• arbejdspladsen sammen med initiativer, som tilskynder til fuld integration af og respekt for LGBT-medarbejdere i arbejdsmilj√łet;
  4. understreger behovet for i forbindelse med uddannelse og efteruddannelse af social- og sundhedsarbejdere at understrege betydningen af at respektere LGBT-personers værdighed samt deres specifikke behov for sundhedspleje og valg;
  5. opfordrer medlemsstaterne til at tage skridt til at fremme respekt for og inddragelse af LGBT-personer i skolen og fremme objektiv viden om sp√łrgsm√•l vedr√łrende seksuel orientering og k√łnsidentitet i skoler og andre undervisningsmilj√łer;
  6. understreger behovet for at anerkende for√¶ldrerettigheder for for√¶ldre af samme k√łn, individuelt eller i f√¶llesskab, herunder deres ret til v√¶rgem√•l og for√¶ldremyndighed uden forskelsbehandling p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet; understreger, at transseksuelles for√¶ldrerettigheder fortsat b√łr respekteres efter juridisk anerkendelse af deres foretrukne k√łn;
  7. understreger behovet for at respektere retten til ytringsfrihed i praksis ved at sikre muligheden for at modtage og videregive information om sp√łrgsm√•l vedr√łrende seksuel orientering og k√łnsidentitet i enhver udtryksform s√•som presse, publikationer, mundtlige og skriftlige redeg√łrelser, kunst og medier.

Journalnumre
2013/2183(INI)
PA\1004881DA.doc
PE-519.816 Version v01-0

Forslaget hos Europa-Parlamentet.
Sagens dokumentoversigt hos Europa-Parlamentet.