Out in the Open (Rapport af 17. maj 2016 fra UNESCO).

Vist 148 gange.

Out in the Open
Out in the Open

Titel Out in the Open
Education sector responses
to violence based on
sexual orientation and
gender identity/expression
Dansk titel
(uautoriseret)
Ud i det fri
Uddannelsessektorens
reaktioner på vold baseret
på seksuel orientering og
k√łnsidentitet/k√łnsudtryk
Forfatter Flere bidragsydere
Udgivet af UNESCO
Udgivet 17. maj 2016
Antal sider 142.Resumérapporten 62.
Sprog Engelsk
ISBN-13 978-92-3-100150-5

Det fremg√•r af rapporten, at vold og diskrimination mod LGBT-b√łrn og -unge er en kr√¶nkelse af disses menneskerettigheder. Vold og diskrimination har med stor sandsynlighed ogs√• negative konsekvenser for de unges akademiske resultater, jobmuligheder og trivsel generelt.

P√• baggrund af rapporten vedtog de tilstedev√¶rende ministre p√• konferencen “Call for Action“, som b√łrne, undervisning og ligestillingsminister Ellen Trane N√łrby den 16. juni 2016 meddelte, at Danmark tilslutter sig.

* * *
I rapporten anf√łres det bl.a., at det havde v√¶ret sv√¶rt at f√• relevante oplysninger is√¶r fra lande som Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, da unders√łgelsen var baseret p√• tilg√¶ngelige oplysninger p√• engelsk, fransk og spansk. P√• trods af dette konkluderedes det, at de manglende oplysninger fra forskellige lande ikke indikerede, at homofobisk og transfobisk vold ikke forekom i disse lande. Tv√¶rtimod kunne det skyldes, at der ikke var gjort en politiske indsats p√• omr√•det, og at der ikke var indsamlet data derom.

* * *
Fra resumérapporten gengives herunder en danske oversættelse af resuméet (side 11 og 12).
Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale tekst.
Tina Thranesen.

Resumé
Vold i skoler og andre uddannelsesinstitutioner er et verdensomsp√¶ndende problem. Studerende, der opfattes ikke at v√¶re i overensstemmelse med g√¶ldende seksuelle og k√łnsm√¶ssige normer herunder lesbiske, b√łsser, biseksuelle eller transk√łnnede (LGBT), er mere s√•rbare. Vold p√• grundlag af seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk, der ogs√• betegnes som homofobisk og transfobisk vold, er en form for skolerelateret k√łnsbaseret vold. Det omfatter fysisk, seksuel og psykisk vold og mobning, ligesom andre former for skolerelateret vold ogs√• kan forekomme i klasser, legepladser, toiletter og omkl√¶dningsrum, p√• vej til og fra skole og online. Denne rapport sammenfatter resultaterne af en global gennemgang bestilt af UNESCO af homofobisk og transfobisk vold i skoler og uddannelsessektoren reaktioner.

Problemets omfang
En betydelig del af LGBT-eleverne oplever homofobisk og transfobisk vold i skolen. Det fremg√•r konsekvent af data fra Afrika, Asien, Europa, Latinamerika og Caribien, Nordamerika og Stillehavet, hvor andelen sp√¶nder fra 16 procent i Nepal til 85 procent i USA. LGBT-studerende uds√¶ttes mere for s√•dan vold i skolen end i hjemmet eller i samfundet i √łvrigt.
LGBT-elever uds√¶ttes ogs√• i h√łjere grad for vold i skolen end deres ikke-LGBT j√¶vnaldrende.
I New Zealand, for eksempel, havde lesbiske, b√łsser og biseksuelle studerende tre gange st√łrre sandsynlighed for at blive mobbet end deres heteroseksuelle j√¶vnaldrende og i Norge havde 15 – 48 procent af lesbiske, b√łsser og biseksuelle studerende at blive mobbet mod 7 procent af heteroseksuelle studerende.
Studerende, der ikke er LGBT, men opfattes ikke at svare til k√łnsrelaterede normer, er ogs√• udsatte. I Thailand, for eksempel, havde 24 procent heteroseksuelle studerende oplevet vold, fordi deres k√łnsudtryk blev opfattet som ikke-overensstemmende, og i Canada oplevede 33 % mandlige studerende verbal vold relateret til deres faktiske eller opfattede seksuel orientering, inklusive dem, der ikke identificerer sig som b√łsse eller biseksuel.
Skolerelaterede homofobisk og transfobisk vold p√•virker elevernes uddannelse, besk√¶ftigelsesudsigter og trivsel. S√•danne udsatte studerende er mere tilb√łjelige til at f√łle sig usikre i skolen, udeblive fra undervisningstimer eller droppe ud af skolen. For eksempel f√łlte 70 procent af LGBT-studerende i USA sig usikre i skolen, i Thailand havde 31 procent af de studerende, som var blevet drillet eller mobbet for at v√¶re eller blive opfattet at v√¶re LGBT, oplyst, at de havde haft frav√¶r fra skole i den seneste m√•ned, og i Argentina var 45 procent af de transk√łnnede studerende droppede ud af skolen. Resultatet fir studerende, der oplever homofobisk og transfobisk vold, kan v√¶re, at de opn√•r d√•rligere faglige resultater end deres j√¶vnaldrende.
LGBT-studerende rapporterede om lavere faglige resultater i Australien, Kina, Danmark, El Salvador, Italien og Polen. homofobisk og transfobisk vold har ogs√• negative virkninger p√• mental sundhed, herunder √łget risiko for angst, frygt, stress, ensomhed, tab af tillid, lavt selvv√¶rd, selvskadende adf√¶rd, depression og selvmord, hvilket ogs√• p√•virker indl√¶ring.

Uddannelsessektorens reaktioner
Uddannelsessektoren har et ansvar for at tilbyde sikre og inklusive undervisningsmilj√łer for alle studerende. Indsatse mod homofobisk og transfobisk vold i skolerne er afg√łrende for effektiv undervisning, for at opfylde menneskerettighedsforpligtelserne, herunder retten til uddannelse og b√łrns rettigheder, og for at opn√• et b√¶redygtigt udviklingsm√•l (SDGS), i s√¶rdeleshed SDG4 – at sikre et inkluderende og retf√¶rdigt uddannelsesniveau og fremme livslang undervisningsmuligheder for alle.
Uddannelsessektorens effektive reaktioner p√• homofobisk og transfobisk vold kr√¶ver en overordnet tilgang. Det omfatter f√łlgende elementer: effektive politikker, relevante l√¶seplaner og undervisningsmaterialer, uddannelse og st√łtte til personale, st√łtte til studerende og familier, information og strategiske partnerskaber og overv√•gning og evaluering. Det omfatter ogs√• b√•de forebyggelse og reaktioner p√• vold og involverer alle relevante interessenter og skal gennemf√łres p√• nationalt og subnationalt niveau.
Kun f√• lande har alle disse elementerne p√• plads. I meget f√• lande har uddannelsessektoren politikker, der omfatter homofobisk og transfobisk vold eller seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk i l√¶seplaner eller undervisningsmaterialer. I de fleste lande mangler personalet uddannelse og st√łtte til at h√•ndtere seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk og for at forebygge og reagere p√• homofobisk og transfobisk vold. Selvom mange lande yde st√łtte til studerende, der oplever vold, er ofte uddannelsesinstitutionerne d√•rligt rustet til at h√•ndtere homofobisk og transfobisk vold. Partnerskaber med civilsamfundsorganisationer med ekspertise i at forebygge og reagere p√• homofobisk og transfobisk vold kan bidrage til effektive l√łsninger. Kun f√• lande indsamler data om art, forekomst eller konsekvenser af homofobisk og transfobisk vold, hvilket bidrager til ringe bevidsthed om problemet og manglende grundlag for planl√¶gning af effektive l√łsninger. Kun tre lande har gennemf√łrt omfattende evalueringer af programmer til forebyggelse og adressering af homofobisk og transfobisk vold i skolerne.

Vigtigste anbefalinger
Den globale rapport anbefaler, at uddannelsessektoren foretager f√łlgende handlinger for at st√łtte effektive reaktioner p√• skolerelaterede homofobisk og transfobisk vold:
  1. Systematisk overv√•gning af udbredelsen af vold i undervisningsmilj√łer, herunder vold p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk.
  2. Etablere omfattende nationale og skolepolitikker til forebyggelse af og reaktion p√• vold i undervisningsmilj√łer, herunder vold p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk.
  3. S√łrge for, at l√¶seplaner og undervisningsmaterialer er inkluderende.
  4. Give uddannelse og st√łtte til l√¶rere og andre uddannelses- og skolepersonale til forebyggelse af og reaktion mod vold i undervisningsmilj√łer, herunder vold baseret p√• seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk.
  5. S√łrg for sikre skolemilj√łer, der er inkluderende og yder st√łtte til studerende, der ber√łres af vold, herunder vold p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk, og deres familier.
  6. Fremme ikke-ford√łmmende og n√łjagtige oplysninger om seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk gennem oplysningskampagner og partnerskaber med civilsamfundet og det samlede skolef√¶llesskab.
  7. Evaluere effektiviteten og virkningen af uddannelsessektorens reaktioner p√• vold, herunder vold p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet/k√łnsudtryk.

* * *
I den herunder i dansk overs√¶ttelse gengivne pressemeddelelse fra UNESCO den 17. maj 2016 omtales rapporten p√• f√łlgende m√•de.
Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale tekst.
Tina Thranesen.

Pressemeddelelsen

Paris, den 17. maj 2016.
Rapport viser, at homofobisk og transfobisk vold i uddannelse er et globalt problem.

I nogle lande oplever 85 procent LGBT-studerende homofobisk og transfobisk vold i skolen, 45 procent af de transk√łnnede-studerende dropper ud. homofobisk vold ogs√• er rettet mod 33 procent af de studerende, der fejlagtigt opfattes som LGBT, fordi de ikke opfattes som v√¶rende i overensstemmelse med de k√łnsrelaterede normer.

Det er resultater fra “Out in the Open” – en global rapport om uddannelsessektorens reaktioner p√• vold p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk. Rapporten er udarbejdet af UNESCO for “the International Day of Action Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT)” og afsl√łrer arten, omfanget og virkningen af volden, status for uddannelsessektorens reaktion og anbefalinger til det videre forl√łb.

Rapporten blev udgivet p√• et internationalt m√łde for uddannelsesministre arrangeret af UNESCO i Paris den 17. og 18. maj 2016, den st√łrste forsamling p√• s√• h√łjt niveau for at bek√¶mpe homofobisk og transfobisk vold i uddannelsen. Ministrene forventes at frems√¶tte en opfordring til handling for at bekr√¶fte deres forpligtelse til at sikre alle elever retten til uddannelse af h√łj kvalitet.

“P√• FN‘s topm√łde i 2015 om b√¶redygtig udvikling fremsatte verdens ledere et l√łfte om at levere inkluderende og retf√¶rdig uddannelse af h√łj kvalitet til alle, sikre et sundt liv og fremme trivsel for alle i 2030,” mindede Irina Bokova, generaldirekt√łr for UNESCO. “UNESCO anerkender dog, at intet land kan opn√• dette m√•l, hvis eleverne bliver diskrimineret eller oplever vold herunder mobning p√• grund af deres faktiske eller opfattede seksuel orientering eller k√łnsidentitet”, tilf√łjede hun.

Klare skadelige virkninger
Denne rapport giver for f√łrste gang nogensinde globale sammenfattende data om vold p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk i undervisningsmilj√łer, og eksisterende reaktioner fra uddannelsessektorer p√• tv√¶rs af regioner. Selv om der ikke er data tilg√¶ngelige for alle lande, fandt rapporten, at homofobisk og transfobisk vold har en betydelig indvirkning p√• elevernes uddannelse, besk√¶ftigelsesmuligheder, sundhed og velv√¶re.

59 procent af de adspurgte LGBT-personer i en unders√łgelse i Kina svarede, at mobning havde p√•virket deres akademiske pr√¶stationer negativt, og i Australien var der en h√łj sammenh√¶ng mellem offerg√łrelse og manglende koncentration i klassen, lavere karakterer og deltagelse for transk√łnnede unge.

Homofobisk og transfobisk vold er ogs√• forbundet med fysisk og mental sundhed, der er under gennemsnittet, herunder √łget risiko for angst, frygt, depression, selvskadende adf√¶rd og selvmord. Unders√łgelser fra Belgien Holland, Polen og USA tyder p√•, at LGBT-studerende og -unge er dobbelt og fem gange mere tilb√łjelige til at overveje eller fors√łge selvmord end deres heteroseksuelle j√¶vnaldrende.

UNESCO anbefaler, at reaktionen fra uddannelsessektoren skal v√¶re rettighedsbaseret, elevcentreret og inkluderende, deltagelsesdemokratisk, k√łnsopm√¶rksom og √¶ndringsparat, evidensbaseret, alderssvarende, og kontekst specifik og kulturelt f√łlsom.

Ministre fra flere lande vil tilslutte sig ledere fra civilsamfundet og multilaterale organisationer den 18. maj 2016 til at frems√¶tte en opfordring til handling for at l√łse den skolerelaterede homofobiske og transfobiske vold, som er afsl√łret i denne rapport. Det vil v√¶re den f√łrste opfordring udstedt af beslutningstagere p√• dette niveau.

* * *
Rapporten i pdf-format hos UNESCO.
Resumérapport i pdf-format hos UNESCO.
Pressemeddelelsen af 17. maj 2016 hos UNESCO.