Oversættelser af Tina Thranesen.

Vist 64 gange.
Af Tina Thranesen.
Ajourf√łrt den 10. marts 2021.
Gennem √•rene har jeg oversat 64 st√łrre og mindre tekster til dansk. Fremmedsprogede tekster, som alene omtales, er ikke medregnet. Tina Thranesen

Oversættelserne omtales herunder i omvendt kronologisk orden.
(Nummeret er et link til skrivelsen).
Nr. Beskrivelse
65 Den engelske appelret har den 17. september 2021 afgjort, at transb√łrn kan give informeret samtykke om behandling med stophormoner til en l√¶ge.
64 Op til livsvarigt fængsel for behandling af transpersoner under 21 år i Oklahoma, USA. Lovforslag af 21. januar 2021.
63 Engelsk dom af 1. december 2020 om transb√łrn kan give informeret samtykke.
62 Resum√© den 1. december 2020 af engelsk dom om transb√łrn kan give informeret samtykke.
61 LGBTIQ-ligestillingsstrategi 2020-2025. (COM(2020) 698). 12. november 2020.
60 Rapport fra FRA den 25. maj 2020 om grundlæggende rettigheder 2020.
58 Only adults? Good practices in legal gender recognition for youth. 19. november 2019.
58 ICD-11. Vedtaget den 25. maj 2019. Gældende fra den 1. januar 2022.
57 Danmarks 9. periodiske rapport af 29. marts 2019 til FN’s komite om afskaffelse af diskrimination af kvinder (CEDAW) fra ligestillingsministeren.
56 ICD-11 РVersion af 18. juni 2018 til forberedelse af implementering og oversættelse.
55 K√łnsanerkendelse. Erkl√¶ring den 15. november 2017 fra WPATH.
54 Interk√łnnede skal kunne v√¶lge en anden k√łnsbetegnelse end mand kvinde. Den tyske forfatningsdomstol 10. oktober 2017.
53 Transpersoner m√• igen ikke g√łre tjeneste i USA’s milit√¶r. Pr√¶sident Donald Trumps beslutning den 25. august 2017.
52 Mikael Karadjovs henvendelse af 24. juli 2017 om at forbyde helbredelsesbehandling af homoseksualitet til Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) РAlm. del Samling: 2016-17 Bilag 423.
51 Sterilisation er et ulovligt krav som betingelse for at √¶ndre k√łnsbetegnelse i f√łdselsattest, fastslog Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol – ECHR 121 (2017) – den 6. april 2017.
50 Norsk lovforslag den 5. april 2017 til en ny samlet diskriminationslov (Prop. 81 L (2016-2017) og oprettelse af en diskriminationskomité Prop. 80 L (2016-2017).
48 Europa-Parlamentet vedtog den 14. marts 2017 en tekst (P8_TA(2017)0073) om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU.
48 Queera livslopp: Att leva och åldras som LGBTQ-person i en heteronormativ värld.
47 Legal Gender Recognition in Europe: 2nd Revised Version.
46 Canada vil med lovforslag C-16 fremsat den 17. maj 2016 g√łre k√łnsidentitet og k√łnsudtryk til s√¶rlig beskyttelses- og strafsk√¶rpelsesgrund.
45 EPSCO’s r√•dskonklusioner den 16. juni 2016 som svar p√• Europa-Kommissionens Liste over tiltag til fremme af LGBTI lighed.
44 Call For Action. Ministres opfordring den 18. maj 2016 under UNESCO’s m√łde til handling for en inkluderende og retf√¶rdig uddannelse for alle elever i et milj√ł uden diskrimination og vold.
43 Out in the Open (Rapport af 17. maj 2016 fra UNESCO).
42 Den svenske regering tager initiativ til, at transpersoner, som blev steriliseret i forbindelse med deres k√łnsskifte kan f√• erstatning.
41 Transgender Surgery in Denmark From 1994 to 2015: 20-Year Follow-Up Study. (Transkirurgi i Danmark fra 1994 til 2005: 20-√•rs opf√łlgningsunders√łgelse).
40 Kael McKenzie blev den 17. december 2015 den f√łrste transk√łnnede dommer i Canada.
39 Liste over tiltag fra Europa-Kommissionen til fremme af LGBTI lighed. 7. december 2015.
38 Den Internationale Olympiske Komit√© vedtog i november 2015, at transk√łnnede kan deltage i sport uden operation.
37 Long-term follow-up of individuals undergoing sex reassignment surgery: Psychiatric morbidity and mortality. Rikke Kildevæld Simonsen 19. oktober 2015.
36 Vatikanet siger nej til transseksuelle faddere. 2. september 2015.
35 Penistransplantation fortaget i marts 2015 i Sydafrika. I juni 2015 konstateredes det, at modtageren skal være far.
34 Diskrimination af transpersoner i Europa. Resolution 2048 (2015) af 22. april 2015 fra Europarådet, Udvalget om Lighed og Ikke-diskrimination.
33 Maltas lov om k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika af 1. april 2015.
32 Sandy Brown, transkvinde og strafafsoner fik den 1. april 2015 dom for, at fængslet i Maryland krænkede hende.
31 CEDAW/C/DNK/CO/8. Afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark fremlagt den 11. marts 2015 af Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder.
30 Y.Y mod Tyrkiet – Applikation no. 14793/08. Ret til k√łnsskifteoperation og ret til anerkendelse af k√łn uden sterilisation. Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol den 10. marts 2015.
29 Hollandsk lov nr. 33 351 af 17. december 2013 om √¶ndring af vilk√•rene for og kompetence til at √¶ndre k√łnsbetegnelsen i f√łdselsattester med ikrafttr√¶delse den 1. juli 2014.
28 FN’s generalsekret√¶r talte den 6. februar 2014 til IOC’s m√łde om sportens rolle til bek√¶mpelse af diskrimination mod LGBTI personer.
27 Robert Biedro√Ī, Europar√•dets rapport√łr vedr. LGBT personers rettigheder, har den 13. december 2013 skrevet til Ligestillingsudvalget om sin funktion, sine intentioner og sit √łnske om samarbejde.
26 Fundamental rights-based police training: A manual for police trainers. Udgivet den 3. december 2013 af FRA.
25 Tvungne sterilisationer og kastrationer: “Aldrig igen”.
24 A/HRC/22/53. Tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Rapport fra FN den 1. februar 2013.
23 Krav om sterilisering ved k√łnsskifte strider mod Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention fastslog Kammarr√§tten i Sverige den 19. december 2012.
22 ICAO dr√łftede den 10. til 12. december 2012 om k√łnsbetegnelsen i rejsedokumenter/pas skal udg√•.
21 √Örlig rapport fra EU’s agentur for grundl√¶ggende rettigheder – FRA: Grundl√¶ggende rettigheder: udfordringer og resultater i 2011.
20 ICD-11 Beta version – D√łdeligheds- og sygdomsstatistikker.
19 Fleeing Homophobia. Rapport af 5. september 2011 om asylans√łgninger relateret til seksuel orientering og k√łnsidentitet i Europa.
18 ILGA-Europes ordliste.
17 Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe.
16 Resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet vedtaget af FN’s Menneskerettighedsr√•d den 17. juni 2011.
15 Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar.
14 Sverige. Voksne m√• selv bestemme deres fornavn uanset navnets k√łnskarakter fastslog Regeringsr√§tten i Stockholm den 28. september 2009.
13 Being transgender in Belgium: Mapping the social and legal situation of transgender people. September 2009.
12 H.R. 1913 – F√łderal lov med udvidet beskyttelse mod hate crime vedtaget af kongressen i USA den 29. april 2009.
11 Spgsm. P-0076/09 af 14. januar 2009 om gennemf√łrelse af ligestillingsdirektiv 2006/54/EF i relation til transpersoner. Svar 3. februar 2009.
10 Schlumpf mod Schweiz РApplication no. 29002/06. Om retfærdig rettergang, toårig observationsperiode og ret til respekt for privatliv og familieliv. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 9. januar 2009.
9 Pave Benedict XVI: At redde menneskeheden fra homoseksuel eller transseksuel adfærd, er lige så vigtigt som at redde regnskovene. Den 22. december 2008.
8 Erkl√¶ring om menneskerettigheder vedr. seksuel orientering og k√łnsidentitet fremsat og dr√łftet p√• FN’s generalforsamling den 18. december 2008.
7 L. mod Litaun – Application no. 27527/03 – Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol bestemte den 11. september 2007, at Litauen skulle indf√łre lovgivning, der tillader k√łnsskifteoperationer.
6 Yogyakarta principperne om seksuel orientering og k√łnsidentitet i dansk overs√¶ttelse.
5 Christine Goodwin mod The United Kingdom РApplication no. 28957/95. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 11. juli 2002.
4 Sex Reassignment: Predictors and outcomes of treatment for transsexuals. Doktordisputats 11. juni 2002.
3 Sex Reassignment: Predictors and outcomes of treatment for transsexuals. Doktordisputats 11. juni 2002.
2 Male and female transsexualism: The danish experience with 37 patients. April 1982. Thorkil S√łrensen og Preben Hertoft.
1 Second International Symposium on Gender Identity afholdt i Helsing√łr i 1971.