R 12. Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022.

Vist 74 gange.

Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022.
Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022.

Titel Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022
Udfærdiget
og udgivet af
Ministeren for ligestilling
Sprog Dansk
Udgivet 25. februar 2022
Antal sider 28
ISBN-13 978-87-93292-67-3

R 12 – Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022 blev offentliggjort og afgivet af ligestillingsminister Trine Bramsen (S) til Ligestillingsudvalget den 25. februar 2022 ‚Äď Bilag 51. Samling 2021-22.

Perspektiv- og handlingsplan 2022 har p√• siderne 17 (pdf-side 21) til 19 (pdf-side 23) et s√¶rskilt kapitel om LGBT+-personer og p√• siderne 21 (pdf-side 25) og 22 (pdf-side 26) et kapitel om ligestilling og rettigheder globalt ‚Äď inklusiv om LGBT+-personer.

Se afskrift af og video fra Folketingets forhandling den 31. marts 2022 om perspektiv- og handlingsplanen.

Herunder gengives indholdsfortegnelsen og kapitlet “Tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer

Indholdsfortegnelse
01 Ministerens forord
03 Baggrund og vision for ligestillingsindsatsen i Danmark
05 Lige muligheder i uddannelse, arbejde og familieliv
11 Frihed og lige rettigheder for alle
17 Tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer
21 Ligestilling og rettigheder globalt
23 Status for initiativer fra Perspektiv- og handlingsplan 2021

* * *
Tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer

I Danmark skal alle have lige rettigheder og muligheder uanset k√łn, seksuel orientering og k√łnsidentitet. Alle skal kunne v√¶re trygge ved at v√¶re den, de er uden at skulle frygte fordomme eller homo- og transfobi.

Styrke rettigheder
Rundt om i verden er lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnedes rettigheder i de her √•r under pres ‚Äď ogs√• her i Europa. Internationalt st√•r Danmark derfor fortsat fast p√•, at retten til at v√¶re den, du er, og elske den, du vil, ikke kan gradb√łjes efter kultur eller religion.

Men ogs√• i Danmark oplever LGBT+ personer ikke at kunne v√¶re dem, de er. Nogle oplever at blive udsat for vold, fordi de fx er homoseksuellen eller transk√łnnede. Hadforbrydelsers efterlader fysiske og psykiske m√¶rker p√• den enkelte, men resulterer ogs√• i frygt og utryghed hos andre homoseksuelle og transk√łnnede.

I l√łbet af de sidste ti √•r er antallet af regnbuefamilier fordoblet, og den typiske regnbuefamilie er blevet st√łrre. Mange regnbuefamilier lever i en dagligdag, hvor der kan v√¶re op til fire for√¶ldre.

Der er behov for fortsat at s√¶tte ind over for vold, diskrimination og chikanen mod LGBT+ personer, b√•de internationalt og nationalt, og tage h√łjde for de s√¶rlige vilk√•r, der kan v√¶re, n√•r LGBT+ personer danner familier.

√ėge trivsel og lige muligheder
Selvom Danmark er et land, der er kendetegnet ved, at der er plads til forskellighed, er der stadig for mange LGBT+ personer, som mistrives. S√¶rligt transk√łnnede er udsatte. Mange oplever ikke at kunne v√¶re √•bne om fx deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet.

Det g√¶lder blandt unge, hvor en unders√łgelse peger p√•, at elever med en LGBTQ+ identitet oplever en st√łrre grad af mistrivsel end andre elever. Det g√¶lder bl.a. i forhold til ensomhed, selvskade, mobning, homofobiske og transfobiske sk√¶ldsord og manglende tryghed. S√¶rligt unge med minoritetsetnisk baggrund er i risiko for at blive udsat for negativ social kontrol og √¶resrelateret konflikt fra deres familie.

Der er behov for at forts√¶tte arbejdet for en kultur, der er fri for homo- og transfobi, og hvor den enkelte kan v√¶re sig selv ‚Äď uanset om det er p√• arbejdspladsen, i uddannelse og idr√¶tslivet eller i samfundet generelt.

Initiativer

Initiativer til styrkelse af indsatsen mod hadforbrydelser: Justitsministeriet forsætter i 2022 en række initiativer mod hadforbrydelser, herunder bedre oplysning om hadforbrydelser, efteruddannelse af politiet og bedre håndtering af ofre for hadforbrydelser i forbindelse med anmeldelsessituationen. Derudover er der fokus på mere viden til de anklagere, der beskæftiger sig med hadforbrydelser.

Mulighed for at dele for√¶ldreorlov mellem op til fire for√¶ldre: Folketinget behandler i 2022[1a] et lovforslag om at give LGBT+ familier mere fleksibilitet i forhold til for√¶ldreorlov, s√• det fra 1. januar 2024 bliver muligt i LGBT+ familier, at op til fire for√¶ldre tager del i orloven med det f√¶lles barn. Det sker ved, at de retlige for√¶lder – ud over at overf√łre for√¶ldreorlov til hinanden – ogs√• f√•r mulighed for at overf√łre for√¶ldreorlov til sociale for√¶ldre, der er tilt√¶nkt en for√¶ldrelignende relation til barnet.

Forbedrede rettigheder for LGBT+ personer p√• familieomr√•det: Regeringens lovforslag om smidigg√łrelse af reglerne om medmoderskab, s√• medmoderskab kan registreres automatisk, om at transpersoner kan blive for√¶ldre i overensstemmelse med deres juridiske k√łn, og om at transpersoner lettere kan √¶ndre fornavn, s√• det stemmer overens med deres k√łnsidentitet vedtages i 2022.[1b]

Mulighed for nyt personnummer til transk√łnnede: Regeringen forventer i 2022 at frems√¶tte lovforslag om, at b√łrn og unge, som oplever at tilh√łre det andet k√łn, kan f√• et nyt personnummer, samt at refleksionsperioden, som i dag er en betingelse for, at personer over 18 √•r kan f√• et nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, afskaffes.

Etablering af krisecenter til dobbeltminoriteter: I 2022 √•bner et nyt krisecenter til minoritetsetniske LGBTI+ personer, som er udsat for fysisk og psykisk vold samt er ofre for √¶resrelaterede konflikter. Udover at tilbyde ophold i ind- og udslusningsboliger tilbydes beboerne r√•dgivning, vejledning og hj√¶lp til at starte en selvst√¶ndig tilv√¶relse efter endt ophold. Projektet varetages af RED Center, Als Research og Sabaah, og st√łttes med 5 mio. kr. i 2022.

Ny LGBT+ handlingsplan: Med finansloven for 2022 er der afsat i alt 24,8 mio.kr til en ny handlingsplan til fremme af tryghed og trivsel for LGBT+ personer i 2022- 2025. Derudover videref√łres ligestillingsministerens koordinerende funktion p√• LGBT+ omr√•det med 3,0 mio. kr. √•rligt frem til udgangen af 2025. Form√•let med initiativerne er at fors√¶tte det m√•lrettede og sammenh√¶ngende arbejde med at fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer.

Tilskud til organisationer p√• LGBT+ omr√•det: Med finansloven for 2022 er der afsat 2,5 mio. kr. √•rligt i 2022-2024 i forh√łjet tilskud til LGBT+ Danmark, s√• de √•rligt modtager 4 mio. kr. til indsatsen med bl.a. at st√łtte, r√•dgive og skabe netv√¶rksmuligheder for LGBT+ personer. Desuden er der afsat 0,7 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023 i forh√łjet tilskud til Sabaah, s√• de √•rligt i perioden modtager 1,7 mio. kr. til st√łtte og r√•dgivning af minoritetsetniske LGBT+ personer og deres p√•r√łrende. Endelig er der med aftalen om reserven til foranstaltninger p√• social-, sundheds- og arbejdsmarkedsomr√•det 2022-2025 afsat 0,5 mio. kr. √•rligt i 2022-2025 til LGBT Asylum, der r√•dgiver og st√łtter LGBT+ personer i asylsystemet med lovligt ophold.

Nyt materiale om LGBT+ elever til grundskoler og ungdomsuddannelser: B√łrne- og Undervisningsministeriet forts√¶tter i 2022 indsatsen med at udvikle inspirations- og vejledningsmateriale om fremme af LGBT+ elevers trivsel i grundskoler og ungdomsuddannelser. Der udvikles bl.a. videoer og materiale med anbefalinger til tiltag og dialogmateriale til l√¶rere, andet p√¶dagogisk personale og ledelse samt materialer til en elevkampagne.

Styrket vejledning og r√•dgivning p√• det familieretlige og sundhedsretlige omr√•de: Med aftalen om reserven til foranstaltninger p√• social-, sundhed- sog arbejdsmarkedsomr√•det 2022-2025 er der afsat 3,6 mio. kr. til at styrke vejledningen og den juridisk r√•dgivning til LGBT+ personer om familiedannelse. Der etableres blandt andet en samlet indgang til oplysning om g√¶ldende familieretlig og sundhedsretlig lovgivning i relation til familiedannelse, og LGBT+ Danmark f√•r midler til at styrke deres r√•dgivningstilbud om blandt andet familiefor√łgelse.

Bedre sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold: Sundhedsstyrelsen igangs√¶tter i 2022 en revision af ‚ÄôVejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold‚Äô med afs√¶t i nyeste sundhedsfaglige viden samt patienternes og sundhedspersonernes erfaringer. Form√•let er yderligere at styrke kvaliteten i det sundhedsfaglige tilbud til b√łrn og voksne, der √łnsker sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold.

√ėget trivsel for LGBT+ personer i idr√¶tsforeninger: DGI og Danmarks Idr√¶tsforbund har modtaget tilsagn fra Kulturministeriet p√• i alt 1,5 mio. kr. til aktiviteter i 2021 og 2022, der kan bidrage til at fremme trivslen for LGBT+ personer i idr√¶tsforeningerne. Aktiviteterne omfatter bl.a. udvikling af v√¶rkt√łjer til at arbejde med trivsel og inklusion, workshops og en kampagne, der skal skabe opm√¶rksomhed og viden om dagsordenen i hele landet.

Unders√łgelse af LGBT-personers levevilk√•r: VIVE offentligg√łr i 2022 en unders√łgelse af LGBT-personers levevilk√•r i Danmark med s√¶rligt fokus p√• familiebaggrund, uddannelse, arbejdsmarked, sundhed og det sociale liv. Unders√łgelsen er baseret p√• register- og surveydata.

Unders√łgelse af muligheden for forbud mod omvendelsesterapi over for mindre√•rige: Ligestillingsministeren forventer i 2022 at offentligg√łre en unders√łgelse af muligheden for et forbud mod omvendelsesterapi over for mindre√•rige. Der vil bl.a. blive set p√• g√¶ldende ret, udenlandske erfaringer og forholdet til Danmarks internationale forpligtelser.

Unders√łgelse af levevilk√•r og livskvalitet for LGBT+ personer i Norden, s√¶rligt √¶ldre: Danmark og de √łvrige nordiske lande har i Nordisk Ministerr√•d iv√¶rksat en fler√•rig unders√łgelse af levevilk√•r og livskvalitet for LGBT+ personer i Norden, herunder s√¶rligt √¶ldres m√łde med omsorgs- og sundhedsv√¶senet.
Unders√łgelsen skal bidrage til viden og pr√¶sentere konkrete anbefalinger til forbedring af √¶ldre LGBT+ personers livskvalitet.

CASES

Inspirations- og vejledningsmateriale om LGBTI-elever til grundskoler og ungdomsuddannelser
LGBT+ elever til grundskoler og ungdomsuddannelser: B√łrne- og Undervisningsministeriet har f√•et udarbejdet et inspirations- og vejledningsmateriale til skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner om, hvilke udfordringer LGBTI-unge eller b√łrn og unge af LGBTI-for√¶ldre kan m√łde.
Materialet s√¶tter fokus p√•, hvordan ledelse, l√¶rere og p√¶dagogisk personale kan underst√łtte LGBTI-elevers trivsel og fremme √•benhed og forst√•else blandt klassekammerater. Materialet ligger p√• emu.dk, hvor personale p√• grundskoler og ungdomsuddannelser og andre frit kan tilg√• det.

Fakta
 • I perioden 2008-2020 angiver 4 pct. af voldsofrene, at voldh√¶ndelsen helt sikkert var motiveret af offerets (formodede) seksuelle orientering eller k√łnsidentitet. Det svarer til, at mellem 1.900 og 2.900 personer mellem 16 og 74 √•r √•rligt uds√¶ttes for vold grundet seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
 • Fra 2009-2019 er antallet af regnbuefamilier mere end fordoblet, s√• der nu findes 1.465 danske familier, hvor enten to m√¶nd eller to kvinder bor sammen og har hjemmeboende b√łrn.
 • I dag har 46 pct. af regnbuefamilier to hjemmeboende b√łrn, mens det for 10 √•r siden var 35 pct.
 • 37 pct. af LGBTQ+ elever f√łler sig i meget h√łj grad eller i h√łj grad ensomme p√• skolen
 • 17 pct. af LGBTQ+ elever har oplevet nedladende eller hadefulde kommentarer, 12 pct. har oplevet tilr√•b og sk√¶ldsord og 3 pct. har oplevet vold p√• grund af deres seksuelle orientering.
 • 20 pct. af danske LGBTI-personer har aldrig v√¶ret √•bne omkring deres seksualitet. P√• tv√¶rs af alle 28 EU lande g√¶lder det for 30 pct. af alle LGBTI-personer.
 • 50 pct. af danske transpersoner har oplevet diskrimination de seneste 12 m√•neder. P√• tv√¶rs af alle 28 EU-lande g√¶lder det for 60 pct. af transpersoner.
 • Det estimeres, at 3 pct. af LGBT-personer i Danmark har oplevet, at deres familie har fors√łgt at ‚ÄĚhelbrede‚ÄĚ dem for deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet.

* * *
Note af Tina Thranesen
 1. [Retur til 1a] [Retur til 1b] Det nævnte lovforslag er L 65
  om √¶ndring af b√łrneloven, navneloven og forskellige andre love.
  (Smidigg√łrelse af registrering af medmoderskab, fasts√¶ttelse af transpersoners for√¶ldreskab og navne√¶ndring for transpersoner m.v.).
  Lovforslaget blev fremsat med baggrund i udkastet af 23. juni 2021 og de dertil indkomne h√łringssvar.
  Lovforslaget blev vedtaget under 3. behandlingen den 10. februar 2022.
  Lovforslag L 65 som vedtaget i pdf-format hos Folketinget, Folketingstidende. Tillæg C.

* * *
Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022 hos Ligestillingsudvalget (bilag 51) i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende R 12 om perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022.
Folketingets ligestillingsudvalgets journal om bilag 51: Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022.
Omtale af "Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022" hos Trafikministeriet.
Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022 hos Trafikministeriet i pdf-format.
Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022 hos Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet i pdf-format.