Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i EU 2015. EU-Parlamentets beslutning P8_TA-PROV(2016)0485 af 13. december 2016.

Vist 96 gange.
Europa-Parlamentet vedtog den 13. december 2016 en ny omfattende rapport (P8_TA-PROV(2016)0485) om de grundl√¶ggende rettigheder i EU. Rapporten vurderer, hvordan grundl√¶ggende rettigheder gennemf√łres i EU, og hvad skal stadig b√łr g√łres for at n√• de standarder, der er fastsat i charteret om grundl√¶ggende rettigheder.

Rapporten indeholder et selvst√¶ndigt √łjebliksbillede af situationen for LGBTI-personer.

Herunder gengives rapportens transrelaterede afsnit.

* * *
Bekæmpelse af forskelsbehandling, fremmedhad, hadforbrydelser og hadske ytringer
 1. beklager, at det foresl√•ede direktiv om ligebehandling fra 2008 [1] stadig afventer R√•dets godkendelse; opfordrer endnu en gang R√•det til snarest muligt at vedtage sin holdning til forslaget; opfordrer indtr√¶ngende Kommissionen til at g√łre konkrete fremskridt med dagsordenen for bek√¶mpelse af forskelsbehandling;

LGBTI-personers rettigheder
 1. ford√łmmer enhver form for forskelsbehandling eller vold p√• grundlag af seksuel orientering og k√łnsidentitet; opfordrer Kommissionen til at freml√¶gge en EU-dagsorden, som sikrer lige rettigheder og muligheder for alle borgere under hensyntagen til medlemsstaternes kompetence, og til at overv√•ge, at der sker en passende oms√¶tning og gennemf√łrelse af den EU-lovgivning, der vedr√łrer LGTBI-rettigheder; gl√¶der sig i den forbindelse over den fortegnelse over foranstaltninger, som Kommissionen har forberedt med henblik p√• at fremme LGBTIligestilling, herunder Kommissionens informationskampagne til bek√¶mpelse af stereotyper og forbedring af den sociale accept af LGTBI; opfordrer indtr√¶ngende Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde t√¶t sammen med de civilsamfundsorganisationer, der arbejder for LGTBI-personernes rettigheder; bem√¶rker, at Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheders unders√łgelser i felten har vist, at offentlige embedsm√¶nd opfatter EU‘s lovgivning og politik som vigtige drivkr√¶fter, der st√łtter de nationale bestr√¶belser p√• at fremme ligestilling for LGBTI-personer;
 2. beklager, at LGTBI-personer oplever udbredt mobning og chikane, der begynder allerede i skolen, og uds√¶ttes for forskelsbehandling i forskellige sammenh√¶nge i deres liv, herunder p√• arbejdspladsen; opfordrer medlemsstaterne til at s√¶tte s√¶rlig fokus p√• homofobi i forbindelse med sport, p√• unge LGTBI-personer og p√• mobning i skolen; tilskynder medlemsstaterne til at st√łtte fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer i bestr√¶belserne p√• at indf√łre politikker til sikring af forskellighed og ikke-forskelsbehandling med fokus p√• LGBTI-personer;
 3. minder om Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols retspraksis vedr√łrende
  LGBTI-rettigheder; gl√¶der sig over, at et stigende antal medlemsstater allerede har taget skridt til at fremme og beskytte LGBTI-personers rettigheder p√• en bedre m√•de og har vedtaget nye procedurer for juridisk anerkendelse af k√łn med henblik p√• disse personers grundl√¶ggende rettigheder; opfordrer Kommissionen og dets agenturer til at indsamle data om de menneskerettighedskr√¶nkelser, som LGBTI-personer m√łder, og udveksle bedste praksis vedr√łrende beskyttelse af disse personers grundl√¶ggende rettigheder med medlemsstaterne, og opfordrer medlemsstaterne til at oplyse LGBTI-personer fuldst√¶ndigt om deres rettigheder og udveksle bedste praksis p√• dette omr√•de; ford√łmmer l√¶gelig praksis, der kr√¶nker transpersoners og interk√łnnedes grundl√¶ggende rettigheder;
 4. bem√¶rker, at transpersoner fortsat anses for psykisk syge i de fleste medlemsstater, og opfordrer medlemsstaterne til at tage de nationale lister over psykisk sundhed op til revision og til at udvikle alternative adgangsmodeller uden stigmatisering, der sikrer, at der er adgang til den forn√łdne medicinske behandling for alle transpersoner; bem√¶rker, at tvangssterilisation er en kr√¶nkelse af de grundl√¶ggende rettigheder; gl√¶der sig over en r√¶kke medlemsstaters vedtagelse for nylig af nye retlige anerkendelsesprocedurer for k√łn, der i h√łjere grad overholder transpersoners grundl√¶ggende rettigheder;
 5. gl√¶der sig over Kommissionens initiativ til fremme af depatologisering af transpersonidentiteter i forbindelse med gennemgangen af Verdenssundhedsorganisationens Internationale Sygdomsklassifikation (ICD); opfordrer Kommissionen til at intensivere indsatsen for at undg√•, at k√łnsvarians i barndommen bliver en ny ICD-diagnose;
 6. mener, at LGBTI-personers grundl√¶ggende rettigheder sandsynligvis vil v√¶re bedre beskyttet, hvis de f√•r adgang til juridisk anerkendte samlivsformer s√•som papirl√łse parforhold, registreret partnerskab og √¶gteskab; udtrykker tilfredshed med, at dette i √łjeblikket tilbydes i 18 medlemsstater, og opfordrer de andre medlemsstater til at overveje at tr√¶ffe tilsvarende foranstaltninger;
 7. opfordrer Kommissionen til at frems√¶tte et forslag om fuldst√¶ndig gensidig anerkendelse af virkningerne af og den frie bev√¶gelighed for alle enkeltpersoners, pars og familiers civilstandsdokumenter i hele EU (herunder alle dokumenter i forbindelse med √¶gteskab og registreret partnerskab, lovligt k√łnsskifte og adoption samt f√łdselsattester), herunder juridisk anerkendelse af k√łn, med henblik p√• at reducere diskriminerende retlige og administrative barrierer for de borgere, der ud√łver deres ret til fri bev√¶gelighed;

* * *
Rapporten hos Europa-Parlamentet.
Rapporten i pdf-format hos Europa-Parlamentet.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] “det foresl√•ede direktiv om ligebehandling fra 2008”
  Se note 1 til “Europa-Parlamentet vedtog den 27. februar 2014 sin √•rlige rapport ‚Äď P7_TA(2014)0173 ‚Äď om situationen for de grundl√¶ggende rettigheder i Den Europ√¶iske Union (2012).