¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 524 af 21. april 2023 om b√łrn med k√łnsdysfori. Svar 26. april 2023.

Vist 83 gange.

Mikkel Bj√łrn (DF) stillede den 21. april 2023 ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 524 – Samling 2022-23 (2. samling) – om, hvordan regeringen kan forsvare at tillade skadelige stop- og krydshormoner til b√łrn, til indenrigs- og sundhedsminister Sophie L√łhde (V), der svarede den 26. april 2023.

Sp√łrgsm√•l
Hvordan kan regeringen forsvare at tillade skadelige stop- og krydshormoner til b√łrn, uden nogen form for l√¶ge- eller psykologfaglig dokumentation, p√• trods af velkendte og veldokumenterede skadevirkninger, og hvilken fejlmargin vil ministeren acceptere i diagnosticeringen af b√łrn med k√łnsdysfori?

* * *
Svar.
Indenrigs- og sundhedsminister Sophie L√łhde (V) besvarede den 26. april 2023 sp√łrgsm√•let i folketingssalen, hvor sp√łrgsm√•let var pkt. 1.2 p√• dagsordenen.
Besvarelsen startede kl. 13 09 08 (time minut sekund) og sluttede kl. 13 16 41.

Forhandlingen i folketingssalen. (Offentliggjort den 8. maj 2023.)
Kl. 1309.
Spm. nr. S 524.
2) Til indenrigs- og sundhedsministeren af:

Mikkel Bj√łrn (DF):
Hvordan kan regeringen forsvare at tillade skadelige stop-– og krydshormoner til b√łrn, uden nogen form for l√¶ge- eller psykologfaglig dokumentation, p√• trods af velkendte og veldokumenterede skadevirkninger, og hvilken fejlmargin vil ministeren acceptere i diagnosticeringen af b√łrn med k√łnsdysfori?

Formanden (S√łren Gade):
Værsgo.

Kl. 1309.
Mikkel Bj√łrn (DF):
Tak for det. Jeg vil godt bede sundhedsministeren redeg√łre for dette: Hvordan kan regeringen forsvare at tillade skadelige stop-– og krydshormoner til b√łrn, uden nogen form for l√¶ge- eller psykologfaglig dokumentation, p√• trods af velkendte og veldokumenterede skadevirkninger, og hvilken fejlmargin vil ministeren acceptere i diagnosticeringen af b√łrn med k√łnsdysfori?

Kl. 1309.
Formanden (S√łren Gade):
Ministeren.

Kl. 1309.
Indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie L√łhde):
Jeg tror, sp√łrgeren allerede er bekendt med regeringens holdning til behandling af b√łrn og unge med k√łnsidentitetsforhold. Der er tale om en meget s√•rbar gruppe, hvor det enkelte barn kan v√¶re voldsomt forpint. Manglende behandling af eller hj√¶lp til b√łrn og unge mennesker med k√łnsligt ubehag kan i betydelig grad v√¶re med til at forv√¶rre barnets mentale tilstand. Derfor er det jo vigtigt, at vi tager b√łrnene alvorligt, at de f√•r den hj√¶lp, de har brug for, for langt, langt de fleste b√łrn og unge med k√łnsubehag i barndommen finder deres egen m√•de at leve p√• i overensstemmelse med deres f√łdselstildelte k√łn, men nogle b√łrn og unge vurderes ogs√• af l√¶ger at have det s√• d√•rligt, at de har brug for sundhedsfaglige hj√¶lp.

Der er ikke sket noget nyt, siden vi sad i samr√•d for par uger siden, og derfor er regeringens holdning ogs√• u√¶ndret. Vi henholder os til Sundhedsstyrelsens nug√¶ldende vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold, som bl.a. er udarbejdet med baggrund i r√•dgivning fra eksperter inden for omr√•det. Og som det ogs√• er sp√łrgeren bekendt, er Sundhedsstyrelsen jo aktuelt i gang med en revision af hele den her vejledning, som der dermed bliver set p√•. Det er grundl√¶ggende vores holdning, at det er en l√¶gefaglig vurdering, om barnet vil have gavn af en specifik behandlingsform, og om den skal tilbydes. Der er ingen b√łrn i Danmark, der bare kan v√¶lge behandling.

M√• jeg ikke ogs√• endnu en gang benytte lejligheden til at fastsl√•, at ingen b√łrn og unge under 15 √•r kan tilbydes krydshormoner, og jeg vil ogs√• endnu en gang understrege, at der alts√• aldrig nogen sinde er nogen b√łrn, som er blevet tilbudt kirurgi.

Kl. 1311.
Formanden (S√łren Gade):
Sp√łrgeren.

Kl. 1311.
Mikkel Bj√łrn (DF):
Sundhedsministeren n√¶vner, at hun har tillid til den l√¶ge- og sundhedsfaglige vurdering. Udfordringen i det her sp√łrgsm√•l er jo, at der ikke er noget l√¶ge- eller sundhedsfagligt eller psykologfagligt bel√¶g eller nogen positiv empiri, der underst√łtter den her behandling til b√łrn, p√• trods af at vi ved, at der er meget omfattende potentielle skadesvirkninger ved brug af de her hormoner til b√łrn.

Jeg st√•r her med et notat, et brev, der er sendt fra en chefl√¶ge inden for det her omr√•de fra Aalborg Universitet til en person, der har fortrudt k√łnsskifte. Hun siger her:

Udfordringen er, at vi ikke har noget diagnostisk apparat, der kan stilles til r√•dighed for at finde ud af, om det er det rigtige, vi g√łr.

Det er derfor, jeg vender tilbage til mit oprindelige sp√łrgsm√•l, som jeg synes ministeren undlod at besvare, nemlig: Hvilken fejlmargenen vil ministeren acceptere i behandlingen af b√łrn i det her sp√łrgsm√•l? For som ministeren selv n√¶vner, vokser langt, langt de fleste b√łrn fra den her udfordring i l√łbet af puberteten. S√• n√•r vi ikke, som chefl√¶gen her indr√łmmer, har noget diagnostisk apparat, der kan forudsige, om det er det rigtige, vi g√łr, hvordan kan vi s√• forsvare potentielt at g√łre b√łrn sterile resten af deres liv uden nogen form for l√¶ge- eller psykologfagligt bel√¶g eller nogen positiv empiri p√• omr√•det?

Kl. 1313.
Formanden (S√łren Gade):
Ministeren.

Kl. 1313.
Indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie L√łhde):
Det giver mig anledning til ogs√• igen at gentage, at andelen af b√łrn og unge, der bliver henvist for at f√• udredning af behov for behandling, jo er faldet markant. At sige, at vi ikke har nogen som helst former for vurdering eller vidensgrundlag, er ikke korrekt.

N√•r det er sagt, synes jeg jo, det er vigtigt, at vi har en l√łbende revurdering af den g√¶ldende vejledning, og det er ogs√• derfor, jeg er tilfreds med, at Sundhedsstyrelsen aktuelt er i gang med at lave en revision af den g√¶ldende vejledning. Det sker jo i samarbejde med en lang r√¶kke af forskellige eksperter. Vi har i Danmark fra starten af valgt at samle al behandling √©t sted i Danmark, fordi vi snakker om en meget, meget lille gruppe, for at sikre den h√łjeste kvalitet og videnopbygning. Og for ogs√• at sikre det bedst mulige tilbud, har Region Hovedstaden igangv√¶rende forskning p√• omr√•det, lige s√• vel som at vi ogs√• samarbejder med af en r√¶kke andre lande p√• omr√•det for ogs√• at udveksle viden og erfaring og forskningsresultater.

Kl. 1314.
Formanden (S√łren Gade):
Sp√łrgeren.

Kl. 1314.
Mikkel Bj√łrn (DF):
Sundhedsministeren n√¶vner, at det ikke er korrekt, at vi ikke har noget sundhedsfagligt bel√¶g for den her form for behandling. S√• vil jeg godt bede sundhedsministeren om at redeg√łre for, som jeg ogs√• bad hende om p√• samr√•det, hvad det er for noget sundhedsfagligt bel√¶g eller empiri fra udlandet, eller hvad det m√•tte v√¶re, der underst√łtter den her behandling. Jeg har endnu til gode at se det.

Jeg har derimod et svar fra en chefl√¶ge p√• Aalborg Universitet, der besk√¶ftiger sig med det her omr√•de, til en person, der har f√•et foretaget k√łnsskifte, har fortrudt, og som sp√łrger, hvordan i alverden det her kunne ske. Og chefl√¶gen svarer: Vi har intet diagnostisk apparat, der kan forudsige, om det er det rigtige, vi g√łr. Og p√• trods af det behandler vi b√łrn med hormoner, der g√łr dem sterile resten af livet og √łger sandsynligheden for knoglesk√łrhed og kr√¶ft. Hvordan kan vi forsvare det i et land som Danmark?

Kl. 1314.

Formanden (S√łren Gade):
Ministeren.

Kl. 1314.
Indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie L√łhde):
Svaret p√• det sp√łrgsm√•l om, hvad der ligger af forskning og viden p√• omr√•det, er allerede oversendt i skriftlig form til ordf√łreren, s√• derfor vil jeg foresl√•, at man l√¶ser det svar. Og m√• jeg endnu en gang ogs√• igen gentage og fastsl√•, at ingen b√łrn eller unge under 15 √•r i Danmark tilbydes behandling med krydshormoner.

Kl. 1315.

Formanden (S√łren Gade):
Sp√łrgeren for et afsluttende sp√łrgsm√•l.

Kl. 1315.
Mikkel Bj√łrn (DF):
Det svar er jo et ikkesvar, og det er derfor, jeg i dag beder sundhedsministeren redeg√łre for, hvad det er for et sundhedsfagligt bel√¶g, der underst√łtter den her behandling. Og jeg vil godt bede ministeren svare p√•, om hun mener, at den her chefl√¶ge fra Aalborg Universitet, der besk√¶ftiger sig med det her omr√•de, simpelt hen tager fejl, n√•r hun siger, at der ikke er noget diagnostisk apparat, der kan forudsige, om det er det rigtige, vi g√łr. Og hvis hun ikke tager fejl, hvordan kan vi s√• p√• nogen som helst planet forsvare at forts√¶tte den her behandling af b√łrn? Vi risikerer at g√łre dem sterile resten af livet, vi risikerer at √łge deres sandsynlighed for knoglesk√łrhed, kr√¶ft og mange andre ting, uden at vi ved, om det, vi g√łr, er det rigtige. Det kan vi da ikke forsvare i et land som Danmark.

Kl. 1315.
Formanden (S√łren Gade):
Ministeren for en afsluttende bem√¶rkning til sp√łrgsm√•let.

Kl. 1315.
Indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie L√łhde):
Jeg kender ikke den pågældende læge. Jeg henholder mig til, at der aktuelt er en vejledning fra Sundhedsstyrelsen, der er udarbejdet med inddragelse af en lang række eksperter.

Hvis sp√łrgeren i ramme alvor foresl√•r, at vi skal f√łlge det princip, at n√•r der er √©n l√¶ge, der mener, at vi g√łr noget forkert p√• sundhedsomr√•det, skal vi stoppe al behandling og hj√¶lp p√• omr√•det, s√• kan jeg godt love dig for, at vi skal lukke ned for mange tilbud i sundhedsv√¶senet. Det er jo velkendt, at der p√• en r√¶kke omr√•der er faglig uenighed. Ligesom der er politisk uenighed, er der faglig uenighed. Det, jeg som sundhedsminister synes er vigtigt, er, at vi hj√¶lper b√łrn, at vi ikke overlader dem til ingenting. Det er meget, meget f√• b√łrn, der skal have sundhedsfaglig hj√¶lp, men der er en lille gruppe, der skal have det. S√• m√• det vigtigste v√¶re, at vi sikrer, at de f√•r den rigtige hj√¶lp. Det er derfor, jeg synes, det er positivt, at Sundhedsstyrelsen ogs√• aktuelt er i gang med at revurdere vejledningen, s√• vi hele tiden ogs√• ser p√•, om det, vi g√łr i Danmark, er det rigtige og det bedst mulige, eller om der er noget, der skal revideres, som det i √łvrigt p√• det her omr√•de l√łbende er sket, og det afspejler tallene ogs√•.

Kl. 1316.
Formanden (S√łren Gade):
Det afslutter sp√łrgsm√•let.

* * *
Forhandlingen hos Folketingets TV.
Efter “KL.” indtastes “13 09 08” og derefter trykkes p√• “G√Ö TIL KLOKKESL√ÜT” for at springe frem til debattens start.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og med forhandlingen.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.