Registreret partnerskab, Lov om. Partnerskabsloven. 1. oktober 1989. Ophævet Рhistorisk Рikke gældende.

Vist 498 gange.
Loven om registreret partnerskab blev vedtaget i Folketinget den 26. maj 1989 med ikrafttr√¶delse s√łndag den 1. oktober 1989. (Oph√¶vet – historisk – ikke g√¶ldende)
Bekendtg√łrelse af lov om registreret partnerskab – nr. 938 af 10. oktober 2005 – er en sammenskrivning af den oprindelige lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab med de √¶ndringer, der f√łlger af lov nr. 821 af 19. december 1989, ¬ß 36 i lov nr. 387 af 14. juni 1995, lov nr. 360 af 2. juni 1999, ¬ß 6 i lov nr. 446 af 9. juni 2004 og ¬ß 4 i lov nr. 525 af 24. juni 2005.

Loven var den f√łrste af sin art i verden og blev omtalt verden over. I l√łbet af 1990’erne indf√łrte de andre nordiske lande tilsvarende lovgivning, og mange andre lande rundt om i verden har siden indf√łrt tilsvarende lovgivning.

Partnerskabsloven blev oph√¶vet den 12. juni 2012 med virkning fra den 15. juni 2012, hvor det blev muligt for to personer af samme k√łn at indg√• √¶gteskab. Loven finder dog fortsat anvendelse p√• partnerskaber, som er registreret f√łr den 15. juni 2012.

Par, der har indgået registreret ægteskab kan få ændret deres partnerskab til et ægteskab. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af anmodninger om omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab, hvilket er sket i Vejledning om behandling af ægteskabssager. VEJ nr. 49 af 13. juni 2012.

Denne omtale af partnerskabsloven vises b√•de under “G√¶ldende danske love mm.” og under “Historiske ikke g√¶ldende”, idet den er oph√¶vet, men fortsat finder anvendelse p√• partnerskaber, som er registreret f√łr den 15. juni 2012.

* * *
Partnerskabsloven gav mulighed for, at to personer af samme k√łn kunne lade deres partnerskab registrere. Et registreret partnerskab havde med f√• undtagelser samme juridiske virkning som et √¶gteskab.
I partnerskabsloven henvises i stor udstrækning derfor også til den gældende ægteskabslov.

Familie- og forbrugerminister Carina Christensen beskrev den 29. maj 2007 forskellene på retsvirkningerne af et ægteskab og et partnerskab på denne måde:

Registreret partnerskab har som hovedregel samme retsvirkninger som ægteskab. Bestemmelser i dansk lovgivning, som omhandler ægteskab og ægtefæller, anvendes således tilsvarende på registreret partnerskab og registrerede partnere. Der findes dog 4 undtagelser hertil
  1. Bestemmelserne i adoptionsloven om √¶gtef√¶ller finder ikke anvendelse p√• det registrerede partnerskab. For√¶ldremyndighed kan heller ikke till√¶gges registrerede partnere i forening. En registreret partner kan dog adoptere den anden partners barn (“stedbarnsadoption”), medmindre der er tale om et adoptivbarn fra et andet land.
  2. Registrerede partnere kan ikke have fælles forældremyndighed over et barn, medmindre der er sket stedbarnsadoption, jf. ovenfor.
  3. Bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder s√¶rlige regler om den ene part i et √¶gteskab bestemt ved dennes k√łn, finder ikke anvendelse p√• det registrerede partnerskab. Det g√¶lder bl.a. i relation til faderskab.
  4. Bestemmelser i internationale traktater finder ikke anvendelse på det registrerede partnerskab, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.

* * *
Oph√¶vningen af partnerskabsloven og indf√łrelse af, at par af samme k√łn kan indg√• √¶gteskab.
Lov om √¶ndring af lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning, lov om √¶gteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om oph√¶velse af lov om registreret partnerskab (√Ügteskab mellem to personer af samme k√łn) LOV nr. 532 af 12. juni 2012 er en s√•kaldt √¶ndringslov, som indeholder en r√¶kke √¶ndringer i forskellige love.
I lovens ¬ß 1 anf√łres, at i √Ügteskabsloven √¶ndres ¬ß 1 til denne ordlyd: “Loven finder anvendelse p√• √¶gteskab mellem to personer af forskelligt k√łn og mellem to personer af samme k√łn”.
I ¬ß 4 anf√łres, at loven tr√¶der i kraft den 15. juni 2012.
I ¬ß 4, stk. 2 anf√łres: “Lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 938 af 10. oktober 2005, oph√¶ves, men finder fortsat anvendelse p√• partnerskaber, som er registreret f√łr den 15. juni 2012”.

Disse bestemmelser blev indf√łrt i √Ügteskabsloven – LBK nr. 1052 – af 12. november 2012 og samtidig blev √¶ndringsloven (LOV nr. 532) oph√¶vet.

* * *
Lov om registreret partnerskab på Retsinformation. (Ophævet Рhistorisk Рikke gældende)
√Ündringsloven – Lov om √¶ndring af lov om √¶gteskabs indg√•else og opl√łsning, lov om √¶gteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om oph√¶velse af lov om registreret partnerskab. LOV nr. 532 af 12. juni 2012. (√Ügteskab mellem to personer af samme k√łn). (Oph√¶vet – historisk – ikke g√¶ldende).