Pave Benedict XVI: At redde menneskeheden fra homoseksuel eller transseksuel adfærd, er lige så vigtigt som at redde regnskovene. Den 22. december 2008.

Vist 230 gange.

Pave Benedict  XVI
Pave Benedict XVI
Pave Benedikt XVI udtalte mandag den 22. december 2008 i sin tale til de ansatte i sin centrale administration if√łlge Nyhedsbereauet Reuters bl.a.:

Det, at redde menneskeheden fra homoseksuel eller transseksuel adf√¶rd, er lige s√• vigtigt som at redde regnskovene fra √łdel√¶ggelse.
Kirken m√• ogs√• beskytte mennesket fra at √łdel√¶gge sig selv. Der er brug for en form for √łkologiske mennesker.
De tropiske skove fortjener vores beskyttelse. Men mennesket som et væsen, fortjener ikke mindre.

Artiklen findes ikke mere hos Reuters.
Kopi af artiklen af 22. december 2008 i pdf-format i Vidensbanken.
Vatikanets hjemmeside bragte den 22. december 2008 pavens tale på italiensk.
Den Katolske Kirke i England og Wales bragte den 23. december 2008 en uautoriseret oversættelse fra italiensk til engelsk af pavens tale.
Oversættelsen findes ikke mere hos Den Katolske Kirke i England og Wales.

Hvad sagde paven helt n√łjagtigt?
Overs√¶ttelsen af pavens tale “The Address of the Holy Father, Pope Benedict XVI, to the Roman Curia on the occasion of their Christmas Greetings Sala Clementina, Vatican City, Monday 22nd December 2008” til engelsk af Rt. Rev Michael Campbell OSA, Coadjutor Bishop of Lancaster i pdf-format i Vidensbanken.

Den omstridte del af pavens tale gengives her: (Fra midten af side 6 til midten af side 7).
1. The first is the affirmation which we find at the beginning of the account of creation: there we hear of the Creator Spirit which hovers over the waters, creates the world and constantly renews it. Faith in the Creator Spirit is an essential part of the Christian Credo. The fact that matter carries within itself a mathematical structure, is full of spirit, and forms the foundation on which the modern natural sciences rest. Only because is structured in an intelligent fashion is our spirit competent to interpret it and to actively refashion it. Because this intelligent structure proceeds from the same Spirit Creator which has given us the spirit to us, it brings with a task and a responsibility. The ultimate foundation for our responsibility towards the earth rests on our beliefs about creation. The earth is not simply our possession which we can plunder according to our interests and desires. It is rather a gift of the Creator who has designed its intrinsic laws and with this has given us the basic directions for us to adhere as stewards of his creation.
The fact that the earth, the cosmos, mirror the Creator Spirit, clearly means that their rational structures which, transcending the mathematical order, become almost palpable in our experience, bear within themselves an ethical orientation. The Spirit which has formed them, is more than mathematics, he is the Good in person, using the language of creation, and points us to the way of right living.

Since faith in the Creator is an essential part of the Christian Credo, the Church cannot and should not confine itself to passing on the message of salvation alone. It has a responsibility for the created order and ought to make this responsibility prevail, even in public. And in so doing, it ought to safeguard not only the earth, water, and air as gifts of creation, belonging to everyone. It ought also to protect man against the destruction of himself.
What is necessary is a kind of ecology of man, understood in the correct sense.
When the Church speaks of the nature of the human being as man and woman and asks that this order of creation be respected, it is not the result of an outdated metaphysic. It is a question here of faith in the Creator and of listening to the language of creation, the devaluation of which leads to the selfdestruction of man and therefore to the destruction of the same work of God.
That which is often expressed and understood by the term ‚Äúgender‚ÄĚ, results finally in the self-emancipation of man from creation and from the Creator.
Man wishes to act alone and to dispose ever and exclusively of that alone which concerns him. But in this way he is living contrary to the truth, he is living contrary to the Spirit Creator. The tropical forests are deserving, yes, of our protection, but man merits no less than the creature, in which there is written a message which does not mean a contradiction of our liberty, but its condition. The great Scholastic theologians have characterised matrimony, the life-long bond between man and woman, as a sacrament of creation, instituted by the Creator himself and which Christ ‚Äď without modifying the message of creation ‚Äď has incorporated into the history of his covenant with mankind.
This forms part of the message that the Church must recover the witness in favour of the Spirit Creator present in nature in its entirety and in a particular way in the nature of man, created in the image of God. Beginning from this perspective, it would be beneficial to read again the Encyclical Humanae Vitae: the intention of Pope Paul VI was to defend love against sexuality as a consumer entity, the future as opposed to the exclusive pretext of the present, and the nature of man against its manipulation.

Det omhandlede afsnit i talen.
(Der tages forbehold for oversættelsens rigtighed. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske tekst, hvorfra oversættelsen stammer, og som er gengivet herover. Tina Thranesen).
1. Det f√łrste er den bekr√¶ftelse, som vi finder i begyndelsen skabelseshistorien, hvor vi h√łrer om den skabende gud, der sv√¶ver over vandene, skaber verden og konstant fornyer den. Troen p√• den skabende gud er en v√¶sentlig del af den kristne tro. Den kendsgerning, som i sig selv indeholder en matematisk struktur, er fuld af tro, som den moderne naturvidenskab bygger p√•. Kun fordi det er struktureret p√• en intelligent m√•de er vores tro i stand til at fortolke det og aktivt at genfortolke det. Fordi denne intelligente struktur udspringer fra den samme skabende gud, som har givet os troen, giver det os ogs√• en opgave og et ansvar. Det ultimative grundlag for vores ansvar over for jorden hviler p√• vores tro om skabelsen. Jorden er ikke blot vores ejendom, som vi kan plyndre efter forgodtbefindende. Det er snarere en gave fra Gud, der har skabt de indbyggede love og dermed givet os de grundl√¶ggende retningslinjer at holde os til som forvaltere af det, han har skabt.
Det faktum, at jorden, kosmos, afspejler Skabernes √•nd, betyder klart, at de rationelle strukturer overskrider den matematiske orden og n√¶sten bliver h√•ndgribelige i vores etiske opfattelse. Gud, der har dannet det, er st√łrre end matematik og viser os vejen til den rigtige m√•de at leve p√•.

Da troen p√• Skaberen er en v√¶sentlig del af den kristne trosbekendelse, kan og b√łr kirken ikke begr√¶nse sig til kun at videregive budskabet om frelse. Den har et ansvar for den skabte orden og b√łr give dette ansvar forrang, selv i offentligheden. Det b√łr ske p√• en m√•de, s√• det ikke alene beskytter jorden, vandet og luften som gaver, der tilh√łrer alle. Det b√łr ogs√• beskytte mennesket mod at √łdel√¶ggelsen sig selv.
Hvad der er n√łdvendigt, er en form for et √łkologisk menneske, forst√•et p√• den korrekte m√•de.
N√•r Kirken taler om det naturlige i mennesket som mand og kvinde og beder om, at den skabte orden bliver overholdt, er det ikke et resultat af en for√¶ldet opfattelse. Det er et sp√łrgsm√•l om at tro p√• Skaberen og lytte til sproget i skabelsen, idet en devaluering af dette vil f√łre til selvdestruktion af mennesket og dermed til √łdel√¶ggelse af Guds arbejde.
Dette √łnske udtrykkes og forst√•s ofte ved ordet “k√łn” og resulterer til sidst i, at mennesket fjerner sig fra skabelsen og fra Gud.
Mennesker √łnsker at reagere og disponere om forhold, som vedr√łrer den enkelte. Men p√• denne m√•de, lever mennesket i modstrid med sandheden og mod Gud. De tropiske skove fortjener, ja har brug for vores beskyttelse, men mennesket som v√¶sen fortjener ikke mindre. Deri ligger en besked, som ikke er i modstrid med vores frihed, men en betingelse for friheden. De store l√¶rde teologer har betegnet √¶gteskabet som et livslangt b√•nd mellem mand og kvinde, som et sakramente af skabelsen, indstiftet af Skaberen selv, og som Kristus – uden at √¶ndre budskabet i skabelsen – har indarbejdet i historien om hans pagt med menneskeheden.
Dette er en del af det budskab, at kirken skal vedblive at vidne om, at Gud er til stede overalt i naturen og især i mennesket, der er skabt i Guds billede. I dette perspektiv, vil det være gavnligt at læse Encyclical Humanae Vitae: hensigten for Pave Paul VI var at forsvare kærligheden mod seksualiteten som en brugsgenstand, som race mod manipulation.

Enkelte mediers omtale af pavens tale
BBC News bragte den 23. december 2008 kl. 1021 en artikel med et indhold meget identisk med det fra Reuter.
Pink News bragte den 23. december 2008 kl. 1201 en artikel om pavens tale. Det var ikke en kopi af artiklen fra Reuters, men indholsmæssigt virkede det, som informationen var hentet fra denne.
BBC News bragte den 23. december 2008 kl. 1303 en opf√łlgende artikel med vrede udtalelser fra homoseksuelle og transk√łnnede.
Pink News bragte den 23. december 2008 kl. 1333 yderlig en artikel om pavens tale, hvor der i artiklen omtales pavens fortid som ung i Hitler Jugend.

Danske mediers omtale af pavens tale
Politiken bragte den 23. december 2008 en artikel om pavens tale. I artiklen er der kommentarer fra den katolske pr√¶st ved Jesu Hjerte kirke p√• Vesterbro, Michael Hornbech-Madsen, der bl.a. udtaler, at pavens “udtalelse m√• v√¶re taget ud af sammenh√¶ng”, “Selvf√łlgelig accepterer vi homoseksuelle i den katolske kirke”.
Politiken bragte den 23. december 2008 en artikel om pavens tale med overskriften “Homoseksuelle raser mod paven” og underoverskriften “B√łsser og lesbiske er rasende p√• pave Benedikt XVI, efter at han i en tale har sagt, at homoseksualitet er en lige s√• stor trussel mod menneskeheden som den globale opvarmning”.
Katolsk Orientering bragte den 24. december 2008 en artikel om forståelsen af det omstridte afsnit i pavens tale.
Artikel den 27. december 2008 en om pavens tale af Karen M. Larsen.