Redeg√łrelse/Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2023. 28. februar 2023.

Vist 74 gange.

Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2023.
Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2023.

Titel Redeg√łrelse/Perspektiv- og handlingsplan
for ligestilling 2023
Sprog Dansk
Udgivet af Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
Ligestillingsafdelingen
Udgivet 28. februar 2023
Antal sider 24
ISBN-13 978-87-94449-00-7

Indhold
Forord.
Baggrund for ligestillingsindsatsen i Danmark.
Lige muligheder i uddannelse, arbejde og familieliv.
Frihed og lige rettigheder for alle.
Tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer.
Ligestilling og rettigheder globalt.
Status for initiativer fra Perspektiv- og handlingsplan 2022.

* * *
Redeg√łrelsens side 17 til 20:

Tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+ personer.
Seksuel orientering og k√łnsidentitet skal ikke v√¶re afg√łrende for den enkeltes trivsel og muligheder i livet. Alle skal kunne v√¶re trygge ved at v√¶re den, de er, og ved at elske dem, de g√łr, uden at skulle frygte fordomme, diskrimination eller vold.
Det gælder både i Danmark og internationalt.

Styrke rettigheder globalt og nationalt.
LGBT+ personers rettigheder er under pres internationalt, og i flere lande sker der tilbageskridt. Ogs√• i Europa er der lande, som har lovgivning, der begr√¶nser ytringsfriheden og oplysning om seksuel orientering og k√łnsidentitet. Danmark er kommet langt i forhold til LGBT+ personers rettigheder og fik i 2022 en andenplads i ILGA-Europes √•rlige internationale rangering af landes LGBT+ lovgivning (Rainbow Europe Map).

Men ogs√• i Danmark er LGBT+ personer i h√łjere grad end andre udsat for diskrimination, seksuelle overgreb og vold, herunder partnervold. Ca. tre ud af 10 homo- og biseksuelle har v√¶ret udsat for vold inden for det seneste √•r. Det samme g√¶lder ca. fire ud af 10 transk√łnnede.

Nydanske LGBT+ personer er særligt udsatte. Næsten fire ud af 10 nydanske LGBT+ personer har været udsat for et seksuelt overgreb, og mange har haft en opvækst præget af vold og mangel på tryghed og omsorg.

Der er behov for at stå fast på LGBT+ personers rettigheder både i Danmark og internationalt og for målrettet at yde rådgivning og hjælp til udsatte LGBT+ personer.

Fakta
 • 31 pct. af homo- og biseksuelle angiver at have v√¶ret udsat for vold inden for det seneste √•r. For heteroseksuelle er det 19 pct.
 • 42 pct. af transk√łnnede angiver, at de v√¶ret udsat for vold inden for det seneste √•r. Det samme g√¶lder 19 pct. af cisk√łnnede.
 • I 2021 blev der registreret 102 hadforbrydelser rettet mod LGBT+ personer, hvilket er en stigning p√• 29 pct. sammenlignet med 2020, hvor der blev registreret 79 hadforbrydelser.
 • I perioden 2008-2021 angav fire pct. af de personer, der inden for det seneste √•r har oplevet at blive udsat for vold, at h√¶ndelsen ‚Äôhelt sikkert‚Äô var motiveret af offerets (formodede) seksuelle orientering eller k√łnsidentitet. Dette svarer til, at 2.000-3.000 personer i alderen 16-74 √•r √•rligt uds√¶ttes for vold grundet seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
 • 39 pct. nydanske LGBT+ personer angiver, at de har v√¶ret udsat for et seksuelt overgreb. For de √łvrige LGBT+ personer er det 32 pct.
 • En del nydanske LGBT+ personer har oplevet en opv√¶kst pr√¶get af enten fysisk vold (33 pct.) og/eller mangel p√• tryghed, n√¶rhed og omsorg (26 pct.).

√ėge trivsel og lige muligheder.
LGBT+ personer oplever st√łrre mistrivsel end befolkningen generelt. De er i langt h√łjere grad end andre ramt af angst, depression, ensomhed, selvskade og selvmordstanker. Og mange LGBT+ personer f√łler f.eks. ikke, at de kan v√¶re fuldt √•bne om deres seksuelle orientering p√• arbejdspladsen, eller at de er inkluderet i f√¶llesskabet i idr√¶tsforeninger. Mistrivslen er s√¶rligt stor blandt biseksuelle, transpersoner og LGBT+ b√łrn og unge. Mere end hver anden LGBT+ elev har eller har haft selvmordstanker, og mange f√łler ikke, de kan v√¶re fuldt √•bne om, hvem de er.

Antallet af regnbuefamilier er steget markant de seneste 10 √•r, men nogle familier, s√¶rligt dem med to f√¶dre eller med flere end to for√¶ldre, kan opleve udfordringer f.eks. i m√łdet med offentlige myndigheder.

Der er behov for fortsat at arbejde for at nedbringe mistrivslen hos LGBT+ personer og skabe plads til forskellighed ‚Äď b√•de p√• arbejdsmarkedet, i uddannelse og i familie- og idr√¶tslivet.

Fakta
 • Ca. 14 pct. af homo- og biseksuelle er utilfredse eller meget utilfredse med deres liv, mens tallet er ca. 7 pct. for heteroseksuelle. For transpersoner g√¶lder det for ca. 21 pct.
 • 19 pct. af LGBT+ personer, der dyrker sport, oplever i mindre grad eller slet ikke at v√¶re en del af f√¶lleskabet under tr√¶ning.
 • 64 pct. af LGBTQ+ elever har eller har haft selvmordstanker. Heraf har 40 pct. selvmordstanker flere gange om ugen eller flere gange om m√•neden.
 • 55 pct. af LGBTQ+ elever oplever mindst √©n gang om dagen eller et par gange om ugen at f√łle sig trist eller ked af det.
 • Antallet af b√łrnefamilier, hvor de voksne er gift eller registrerede partnere med en af samme k√łn, var 1.715 pr. 1. januar 2022. I 2012 var tallet 1.012 og i 2002 var tallet 274.

Initiativer.
Styrket rådgivning til minoritetsetniske LGBT+ personer:
I perioden 2022-2025 udvikles og implementeres et r√•dgivningstilbud til minoritetsetniske LGBT+ personer vedr. seksuel sundhed, gr√¶nses√¶tning, seksuelle overgreb mv. samt tilbud om st√łtte, herunder psykologhj√¶lp. Der udbydes en ans√łgningspulje i 2023.

Opkvalificering af fagprofessionelle på volds- og socialområdet:
LGBT+ personer, der er udsat for vold i n√¶re relationer, seksuelle overgreb eller p√• anden m√•de er i krise, f√łler sig ikke altid trygge ved at bruge de eksisterende muligheder for r√•dgivning og hj√¶lp. I 2023-2025 gives tilskud p√• 0,4 mio. kr. √•rligt til LGBT+ Danmark til at opbygge viden om LGBT+ omr√•det hos relevante organisationer og fagprofessionelle, der r√•dgiver og tilbyder hj√¶lp til personer udsat for partnervold og seksuelle overgreb, f.eks. personale p√• krisecentre, herberger mv.

Forebyggelse af partnervold, seksuelle overgreb og krænkelser:
For at mindske antallet af LGBT+ personer, som oplever vold i deres parforhold eller kr√¶nkelser og seksuelle overgreb fra andre, iv√¶rks√¶ttes i 2023 et projekt under LGBT+ Danmark for at √łge bevidstheden og dialogen om udfordringerne internt i LGBT+ milj√łet.

Anerkendelse af medfaderskab i b√łrneloven og barselsloven:
For at anerkende medfaderskab og dermed give barnet og medfaren de samme rettigheder og pligter som en far, mor og en medmor, frems√¶tter regeringen et lovforslag, som skal g√łre det muligt at anerkende for√¶ldreskab, herunder medfaderskab, i forbindelse med f√łdslen ved altruistiske surrogataftaler. Som konsekvens heraf vil barselsloven ligeledes blive √¶ndret, s√• medf√¶dre f√•r rettigheder efter barselsloven som for√¶ldre til et barn, der er f√łdt som f√łlge af en altruistiske surrogataftaler.

Ekspertgruppe om anerkendelse af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler:
En ekspertgruppe skal opstille mulige modeller for, hvordan og i hvilket omfang man kan anerkende for√¶ldreskab ved kommercielle surrogataftaler, der giver tilt√¶nkte for√¶ldre ret til at blive retlige for√¶ldre, herunder til at blive medf√¶dre, og samtidig sikrer beskyttelse af kvinder samt b√łrns rettigheder. Ekspertgruppen forventes at afrapportere i 2023.

Viden om LGBT+ familier med flere end to forældre:
Der gennemf√łres en unders√łgelse af forskellige for√¶ldrekonstellationer i LGBT+ familier og deres udfordringer. Unders√łgelsen gennemf√łres af VIVE p√• vegne af Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet og forventes f√¶rdiggjort i 2023. P√• baggrund af unders√łgelsen iv√¶rks√¶ttes evt. en tv√¶rministeriel opf√łlgning.

Oplysning, st√łtte og r√•dgivning til b√łrn og unge:
LGBT+ b√łrn og unge skal kunne v√¶re trygge i skolen, og de skal i h√łjere grad kunne f√• r√•dgivning og st√łtte. I perioden 2023-2025 gives st√łtte p√• i alt 3,5 mio. kr. til to projekter under hhv. LGBT+ Danmark og Foreningen til St√łtte for Transk√łnnede B√łrn. Projekterne skal bidrage til at oplyse om og bek√¶mpe fordomme over for LGBT+ b√łrn og unge samt til at give r√•dgivning til dem, deres for√¶ldre, l√¶rere m.fl.

Unders√łgelse af LGBT+ elevers trivsel:
B√łrne- og Undervisningsministeriet har igangsat en unders√łgelse af LGBT+ elevers trivsel i grundskolen og p√• ungdomsuddannelserne, som skal sikre mere systematisk viden om trivslen blandt LGBT+ elever. Unders√łgelsen gennemf√łres af VIVE og forventes f√¶rdig i 2023.

Rådgivning, oplysning, test og forebyggelse af hiv og andre sexsygdomme:
Gennem Sundhedsfremmepuljen st√łttes AIDS-fondets lavt√¶rskel r√•dgivnings-, forebyggelses- og testtilbud m√•lrettet m√¶nd, der har sex med m√¶nd, og andre grupper, der kan have vanskeligt ved at udnytte sundhedsv√¶snets eksisterende tilbud.

Styrket sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold:
Sundhedsstyrelsen igangs√¶tter i 2023 en revision af ‚ÄôVejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold‚Äô. Revisionen vil tage udgangspunkt i s√•vel transk√łnnedes og sundhedsprofessionelles erfaringer med det sundhedsfaglige tilbud. Vejledningen vil fortsat fokusere p√•, at b√łrn s√•vel som voksne, der √łnsker sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold, skal have let og lige adgang til sundhedsydelser, m√łdes p√• respektfuld vis, og at udredning og behandling skal ske med udgangspunkt i den enkeltes √łnsker og behov.

Supplerende r√•dgivning af personer med k√łnsidentitetsforhold:
Sundhedsstyrelsen igangs√¶tter i 2023 en ans√łgningspulje vedr. tilbud om supplerende r√•dgivning af personer med k√łnsidentitetsforhold. Tilbuddet m√•lrettes personer, som er p√• venteliste eller i gang med et udrednings- og behandlingsforl√łb ift. k√łnsidentitetsforhold, som kan have gavn af r√•dgivning og st√łtte uafh√¶ngigt af forl√łbet i sundhedsv√¶senet.

Indsats om styrket trivsel for LGBT+ personer i foreningsidrætten:
DGI, DIF og Idr√¶ttens regnbuekoalitions udvider deres indsats #Gamechanger, der har fokus p√• styrket trivsel og deltagelse i idr√¶tsmilj√łer for LGBT+ personer. Indsatsen sker i perioden 2023-2025 og skal omfatte en st√łrre del af Danmark og flere idr√¶tsforeninger. Der arbejdes gennem oplysningskampagner, online platforme, udvikling af metoder og v√¶rkt√łjer til tr√¶nere og ledere samt mobilisering af og samarbejde med et betydeligt antal fyrt√•rnsforeninger.

Dr√łftelse i Arbejdsmilj√łr√•det om LGBT+ perspektiv i arbejdsmilj√łindsatser:
Besk√¶ftigelsesministeren har som opf√łlgning p√• LGBT+ handlingsplan 2022-2025 bedt Arbejdsmilj√łr√•det dr√łfte mulige indsatser til at s√¶tte fokus p√• LGBT+ personers arbejdsmilj√łudfordringer. Arbejdsmilj√łr√•det forventes at sende deres anbefalinger til besk√¶ftigelsesministeren i 1. kvartal af 2023.

Unders√łgelse af muligheden for et forbud mod omvendelsesterapi mod mindre√•rige:
I 2023 offentligg√łres en unders√łgelse af muligheden for at indf√łre et forbud mod omvendelsesterapi over for mindre√•rige LGBT+ personer. P√• den baggrund vil regeringen tage stilling til, om og eventuelt hvordan et forbud skal etableres.

Europæisk samarbejde på LGBT+ området:
Danmark bidrager aktivt til at s√¶tte f√¶lles europ√¶isk fokus p√• LGBT+ omr√•det i en arbejdsgruppe under Europar√•dets styringskomite for bek√¶mpelse af forskelsbehandling, mangfoldighed og inklusion. Danmark deltager desuden i EU‚Äôs LGBTIQ Equality Group med en bred kreds af ligesindede lande, der arbejder for at gennemf√łre EU‚Äôs strategi p√• omr√•det.

Samarbejde i Nordisk Ministerråd om LGBT+ dagsordenen:
I 2023 vil Nordisk Ministerr√•d s√¶tte fokus p√• √¶ldre LGBT+ personers levevilk√•r og m√łdet med den offentlige sundheds- og omsorgssektor. Derudover s√¶tter det islandske formandskab fokus p√• transpersoners livskvalitet, b√•de med hensyn til retsstilling, inklusion p√• arbejdsmarkedet, adgang til sundhedsydelser mv.

* * *
Rapporten hos Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.
Omtale af rapporten hos Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.
Rapporten hos Folketinget, Ligestillingsudvalget (LIU). Alm. del. Bilag 24. Samling 2022-23 (2. samling).
Omtale af rapporten i: R 7 Ministeren for ligestillings redeg√łrelse om perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2023. Samling 2022-23 (2. samling).
Rapporten. Redeg√łrelse 7 i Folketingstidende. Till√¶g G.