Kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2013 fra Politiets Efterretningstjeneste. 6. februar 2015.

Vist 136 gange.
Politiets Efterretningstjeneste, PET, offentliggjorde den 6. marts 2015 sin årlige RACI-rapport (Jour. Nr. 0212-06-28) om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund – såkaldte hadforbrydelser – begået i 2013. Rapporten er, som tidligere årsrapporter på området, baseret på indsamlede data fra landets politikredse, og indeholder en nærmere redegørelse for udviklingen i kriminelle forhold, der er motiveret af ekstremistiske opfattelser af spørgsmål vedrørende race, religion, politisk tilhørsforhold eller seksuelt orienteret.

Udviklingen i antallet af registrerede forhold har i perioden 2007-2013 vÌret følgende:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
35 172 306 334 384 320 245

Som det fremgĂĽr, er der sket et mindre fald i antallet af forhold, siden ordningen i 2009 blev udvidet til at omfatte alle kriminelle forhold med muligt ekstremistisk motiv.

Der er ikke nogen sĂŚrskilt opgørelse vedrørende kønsidentitet/transkønnethed – disse forhold er indeholdt under “seksuelt orienteret“. Selv om forhold mod transpersoner ikke er opgjort selvstĂŚndigt, kan det konstateres, at der i hvert fald er registrereret et tilfĂŚlde, idet der i bilaget (se lĂŚngere nede) er omtalt en voldssag mod en (formentlig) transseksuel person den 23. maj 2013.

  2012 2013
Motiv Antal Procent Antal Procent
Racistisk motiveret 77 24,1 63 25,37
Religiøst motiveret 33 10,1 30 12,2
Politisk motiveret 36 11,2 70 28,6
Seksuelt orienteret 33 10,1 26 10,6
Total 320 100,0 245 100,0

Som det fremgür, er der sket et mindre fald i antallet af de racistisk motiverede, de religiøst motiverede samt de seksuelt orienterede forhold, mens de politisk motiverede forhold nÌsten er fordoblet. Dette kan skyldes, at der i 2013 blev afholdt kommunal- og regionsrüdsvalg. Tallet for de politisk motiverede forhold er pü samme højde som i 2011, hvor der blev afholdt folketingsvalg.

I bilag 1 til rapporten er anført eksempler pü kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund.

4. Seksuelt orienterede forhold
Forskelsbehandling
Den 17. september 2013 anmeldte en kvinde, at en lokal erhvervsdrivende havde skrevet i avisen, at han ikke ville ansÌtte to mÌnd, fordi de var homoseksuelle. (Syd- og Sønderjyllands Politi)

Chikane
Den 9. maj 2013 anmeldte en homoseksuel mand, at han var blevet kaldt ”bøsserøv” af en gruppe unge drenge. (Københavns Politi)

Graffiti
Den 9. august 2013 modtog politiet en anmeldelse om, at ukendte personer havde tegnet penisser med påskriften ”Bøsse Jesper” på forskellige kunstværker. (Nordsjællands Politi)

HĂŚrvĂŚrk
Den 21. april 2013 anmeldte en person, at en gruppe personer havde banket på hans hoveddør, hvorefter de havde knust en rude og tisset på døren, imens de råbte ”homosvin”. (Københavns Vestegnens Politi)

Trusler
Den 18. oktober 2013 anmeldte en homoseksuel mand, at han var blevet truet med at få skåret halsen over fordi han var ”bøsse”. (Københavns Politi).

Vold
Den 23. maj 2013 anmeldt en person, at han var blevet tildelt en skalle af en navngiven person, hvorefter denne havde udtalt ”samfundet har ikke råd til transseksuel”. (Københavns Politi)

* * *
Rapporten i sin helhed i pdf-format.
Folketingets journal vedrørende RACI-rapporten for 2013 – Retsudvalget, Alm. del 2014-15. Bilag 227.
RACI-rapporten for 2013 hos Folketinget i pdf-format.