Kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2010 fra Politiets Efterretningstjeneste. 8. december 2011.

Vist 67 gange.

RACI-rapport 2010
RACI-rapport 2010
PET offentliggør den 8. december 2011 en rapport om kriminelle forhold i 2010 om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund, herunder politisk motiveret kriminalitet og kriminalitet, der er motiveret af den forurettedes seksuelle orientering.

Forhold vedrørende kønsidentitet, transvestisme eller transseksualisme opgøres ikke sÌrskilt, men er indeholdt i gruppen, der antages at vÌre motiveret af ekstremistiske opfattelser af spørgsmül vedrørende seksuel orientering.

Rapporten viser, at det samlede antal forhold i 2010 vedrørende seksuel orientering er opgjort til 30 forhold mod 17 i 2009.

PET skriver derom:
Seksuelt orienterede forhold udgør 30 ud af de 139 forhold. Dette er en stigning i forhold til 2009, hvor 17 ud af 175 forhold var seksuelt orienterede. En tredjedel af de seksuelt orienterede forhold vedrører chikane (12 ud af 30). Ca. halvdelen af disse chikaneforhold har vÌret verbal chikane i form af tilrüb rettet mod homoseksuelle mÌnd. En anden tredjedel af de seksuelt orienterede forhold er voldsforhold (11 ud af 30). Alle voldsforholdene blev begüet mod mÌnd, som gerningsmÌndene opfattede som homoseksuelle. I 2009 var 11 af de 17 seksuelt orienterede forhold voldsforhold.

I gruppen seksuelt orienterede forhold indgår endvidere et drabsforsøg, som vurderes at være omfattet af gruppen ”seksuelt orienterede forhold”, idet motivet til overfaldet var, at gerningsmanden mente, at forurettede var pædofil.

Stigningen fra 2009 til 2010 i antallet af seksuelt orienterede forhold skal muligvis ses i sammenhæng med, at Københavns Politi, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Institut for Menneskerettigheder i 2010 gennemførte kampagnen ”Stop hadforbrydelser”, som bl.a. tog sigte på at styrke ofrenes vilje til at anmelde hadforbrydelser.

* * *
Rapporten i sin helhed i pdf-format.