Kriminelle forhold i 2011 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2011 fra Politiets Efterretningstjeneste. 10. januar 2013.

Vist 99 gange.

RACI-rapport 2011
RACI-rapport 2011
PET offentliggør den 10. januar 2013 en rapport om kriminelle forhold i 2011 om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund, herunder politisk motiveret kriminalitet og kriminalitet, der er motiveret af den forurettedes seksuelle orientering.

Forhold vedrørende kønsidentitet, transvestisme eller transseksualisme opgøres ikke sÌrskilt, men er indeholdt i gruppen, der antages at vÌre motiveret af ekstremistiske opfattelser af spørgsmül vedrørende seksuel orientering.

Rapporten viser, at det samlede antal forhold i 2010 vedrørende seksuel orientering er opgjort til 23 forhold mod 30 i 2010.

PET skriver derom:
Seksuelt orienterede forhold udgør ligeledes ca. 12 % af forholdene (23 forhold ud af 195). Dette er en nedgang i forhold til 2010, hvor ca. 22 % af forholdene (30 ud af 139 forhold) var seksuelt orienterede. Ca. halvdelen af de seksuelt orienterede forhold vedrører voldsforhold (12 ud af 23 forhold). De fleste voldsforhold blev begüet mod mÌnd, som gerningsmÌndene opfattede som homoseksuelle. I 2010 var ca. en tredjedel af forholdene (11 ud af 30 forhold) seksuelt orienterede forhold voldsforhold. Ca. en femtedel af de seksuelt orienterede forhold vedrører chikane (5 ud af 23 forhold). Tre af disse chikaneforhold har vÌret fysisk chikane, mens de resterende forhold omhandler tilrüb rettet mod homoseksuelle mÌnd. En anden gruppe af de seksuelt orienterede forhold er trusselsforhold (4 ud af 23 forhold). Forholdene omfatter büde verbale og skriftlige trusler.

* * *
Rapporten i sin helhed i pdf-format.