PfT anmodede den 6. maj 2004, REU bilag 772, om foretræde for Retsudvalget.

Vist 44 gange.

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) anmodede den 6. maj 2004 om foretræde for Retsudvalget.
Anmodningen registreret hos Folketinget som REU bilag 772 – samling 2003-04.

Foreningen fik foretræde den 13. maj 2004.
Justitsministeriet kommenterede anmodningen ved besvarelse af sp√łrgsm√•l 229 af 18. maj 2004.

Anmodningen gengives herunder.

* * *
Folketingets Retsudvalg
Christiansborg
1240 K√łbenhavn K

att.: formand Anne Baastrup

6. maj 2004

Vedr. Foretræde for det Retspolitiske Udvalg

Patientforeningen for Transseksuelle har gennem det seneste år arbejdet på at få belyst de faktuelle forhold for behandling af og tilbud til transseksuelle i Danmark.

Tilladelse til kasteration (k√łnsskifte) afg√łres i dag af Civilretsdirektoratet p√• grundlag af lov om sterilisation og kasteration. Denne lov er oprindelig udarbejdet p√• grundlag af overgreb af seksuel karakter og efter vor opfattelse omhandler den p√• ingen m√•de det at v√¶re transseksuel.

Civilretsdirektoratet administrerer herudover transseksuelles anvendelse af k√łnsbestemte navne i behandlingsforl√łbet.

En anke af afg√łrelser truffet af Civilretsdirektoratet i forbindelse med ovenn√¶vnte kan kun ske til Civilretsdirektoratet selv, dette mener vi er uhensigtsm√¶ssigt.

Et k√łnsskifteforl√łb omfatter en lang r√¶kke andre juridiske aspekter end ovenn√¶vnte som der i lovgivningen i dag ikke tages hensyn til.

På grundlag af ovenstående anmoder vi hermed om foretræde for Folketingets Retsudvalg for ved denne lejlighed at uddybe vores synspunkter.

Med venlig hilsen
Patientforeningen For Transseksuelle
Helle Hallberg S√łrensen
(formand PFT)

* * *
Folketingets journal vedr√łrende anmodningen.
Anmodningen i pdf-format hos Folketinget.