Spgsm. 634 af 24. april 2008 om definition af hate crime. Svar den 30. maj 2008.

Vist 134 gange.
Retsudvalget stillede den 24. april 2008 sp√łrgsm√•l 634 – Alm. del 2007-08 (2. samling) – om definition af hate crime til justitsminister, Lene Espersen, der svaree den 30. maj 2008.

Sp√łrgsm√•l
Hvordan vil ministeren definere hate-crime rettet imod en homoseksuel?

Svar
Justitsministeriet er ikke bekendt med, at der i internationale konventioner mv. findes en definition af “hate crime“. Der findes heller ikke i dansk straffelovgivning en definition af “hate crime“, men de bestemmelser, der er n√¶vnt nedenfor, vil kunne v√¶re relevante i forhold til handlinger, der f.eks. har baggrund i andres seksuelle orientering.

Efter straffelovens ¬ß 266 b straffes den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, med b√łde eller f√¶ngsel indtil to √•r. Ved straffens udm√•ling skal det betragtes som en s√¶rligt sk√¶rpende omst√¶ndighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Efter lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race mv. straffes endvidere den, som inden for erhvervsm√¶ssig eller almennyttig virksomhed p√• grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering n√¶gter at betjene den p√•g√¶ldende p√• samme vilk√•r som andre, med b√łde eller f√¶ngsel indtil 6 m√•neder. P√• samme m√•de straffes den, som af de samme grunde n√¶gter at give en person adgang p√• samme vilk√•r som andre til sted, forestilling, udstilling, sammenkomst eller lignende, der er √•ben for almenheden.

Efter straffelovens ¬ß 81, nr. 6, skal det endvidere i almindelighed indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed ved straffens fasts√¶ttelse, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende. Bestemmelsen vil f.eks. omfatte tilf√¶lde, hvor der ud√łves vold i anledning af den forurettedes seksuelle orientering.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.