Straffelovens § 266 b (hadforbrydelser). Praksisoversigt fra Rigsadvokaten.

Vist 347 gange.

Rigsadvokaten ajourf√łrer l√łbende en praksisoversigt over anvendelsen af straffelovens ¬ß 266 b (hadforbrydelse) i kapitelet om freds- og √¶rekr√¶nkelser.
Rigsadvokaten er den √łverste anklagemyndighed i Danmark.
Oversigten indeholder byretsdomme, landsretsdomme, h√łjesteretsdomme, b√łdeforl√¶g og frifindende domme samt andre former for afg√łrelser fra √•r 2000.

Oversigten hos Rigsadvokaten.

* * *
Hos Rigadvokaten har oversigten overskriften: “Hadforbrydelser (straffelovens ¬ß 266 b) ‚Äď praksisoversigt“.
Det fremg√•r ikke af specifikt af oversigten, men b√łr bem√¶rkes, at det kun er overtr√¶delser af straffelovens ¬ß 266 b, der kan betegnes som en hadforbrydelse, som er medtaget. Andre former for overtr√¶delse af paragraffen er ikke medtaget.

Det skal også bemærkes, at oversigten ikke omfatter hadforbrydelser i forbindelse med f.eks. vold, trusler om vold eller andre straffelovsovertrædelser.
Hvis en sådan forbrydelse er begået med baggrund i offerets etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende, så kan straffelovens § 81, pkt. 6 og/eller pkt. 7 (strafskærpelsesbestemmelser) bringes i anvendelse.
Se n√¶rmere derom i Rigsadvokatens redeg√łrelse af april 2008 om anvendelse af straffelovens ¬ß 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtr√¶delse af lov om forbud mod forskelsbehandling p√• grund af race m.v.

Der er alts√• ikke tale om en total praksisoversigt over afg√łrelser af sager om hadforbrydelser.
Tina Thranesen.