Preventing Suicidality in Transgender Children and Young People in Denmark. (Forebyggelse af selvmordstanker hos transk√łnnede b√łrn og unge i Danmark.) For√•ret 2020.

Vist 51 gange.

Preventing Suicidality in Transgender Children and Young People in Denmark
Preventing Suicidality in Transgender Children and Young People in Denmark

Titel Preventing Suicidality in Transgender Children
and Young People in Denmark.
On gender affirmation as suicide prevention
and the necropolitics of suicide.
Dansk titel Forebyggelse af selvmordstanker hos
transk√łnnede b√łrn og unge i Danmark.
Om k√łnsbekr√¶ftelse som selvmordsforebyggelse
og selvmordetpolitik.
Forfatter Laura Goret
MA afhandling. Universitetsspeciale.
Sprog Engelsk
Udgivet Foråret 2020
Antal sider 101

Formål:
I denne afhandling unders√łges opfattelsen af, at der er en h√łj rate af selvmordsfors√łg hos transk√łnnede b√łrn og unge i Danmark. Det sker gennem flere unders√łgelsesveje i fors√łg p√• at forst√• denne mulige udbredelse af selvmordsfors√łg, og hvordan selvmordsfors√łg kan forebygges og undg√•s.
Derudover unders√łges statens rolle i forhold til b√•de selvmordstanker og selvmordsforebyggelse, og om tidlig adgang til k√łnsbekr√¶ftende sundhedsydelser som et muligt element i transspecifik selvmordsforebyggelse.
Da selvmordstanker og selvmordsforebyggelse viser sig at v√¶re inden for regeringens prioriteringer og politik, b√łr effektive selvmordsforebyggelsesprogrammer v√¶re statsfinansieret og st√łttet af lokale myndigheder.
Da der er behov for specialiseret viden for at levere effektive strategier, skal der forskes i transk√łnnede b√łrn og unge under 15 √•rs trivsel i Danmark.
Endvidere har en litteraturgennemgang af internationale unders√łgelser om selvmordsfors√łg hos transk√łnnede b√łrn og unge samt interviews med tre danske transk√łnnede rettighedsaktivisters selvoplevelser givet evidensbaserede anbefalinger om, hvordan transk√łnnede b√łrn og unges livskvalitet og trivsel kan forbedres.

* * *
Der tages forbehold for oversættelsens korrekthed. Ved brug som dokumentation henvises til den originale tekst.
Tina Thranesen

* * *
Omtale af universitetsspecialet hos Academia.edu, hvor det kan downloades i pdf-format.