R 10. Redeg√łrelse den 25. februar 2016 om perspektiv- og handlingsplan for 2016.

Vist 66 gange.
B√łrne-, undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane N√łrby (V) afgav den 25. februar 2016 en redeg√łrelse – R 10, Samling: 2015-16 – om perspektiv- og handlingsplan for 2016.
Herunder gengives ministerens forord og enkelte dele af redeg√łrelsen.

Der er forhandling om redeg√łrelsen den 29. marts 2016.

* * *
Minister for b√łrn, undervisning og ligestilling (V):

1. Forord: Ligestilling giver frihed og muligheder for den enkelte
Kvinder og mænds lige muligheder for at deltage og udfolde deres potentialer og talenter er en af de grundsten, vi bygger det danske samfund på. Det gælder i skolerne, på arbejdsmarkedet, i den politiske debat og en række andre steder.
Ligestilling giver frihed for den enkelte til at v√¶lge sin egen livsvej og ikke mindst frihed fra at blive diskrimineret p√• grund af sit k√łn.

N√•r vi i disse √•r oplever en stor tilstr√łmning af flygtninge og indvandrere, er det derfor helt centralt, at der tidligt oplyses om ligestilling, rettigheder og kvinder og m√¶nds lige v√¶rd. At piger p√• lige fod med drenge kan g√• til sport efter skole, at far sagtens kan g√• hjemme med b√łrnene, at kvinderne er p√• arbejdsmarkedet, og at det ikke er acceptabelt at sl√• sin kone eller sine b√łrn. Alle i det danske samfund har ret til at udfolde sig frit.

Menneskehandel krænker den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og eget liv. Bagmændene er kyniske. De opererer på tværs af landegrænser og tjener ikke mindst penge på at sælge kvinder til prostitution. Det vil vi ikke acceptere.
Bagm√¶ndene skal retsforf√łlges og ofrene hj√¶lpes videre i livet. Derfor har regeringen styrket indsatsen til bek√¶mpelse af menneskehandel.

Vold i familien, forf√łlgelse og stalking er en del af livet for alt for mange mennesker. B√•de m√¶nd og kvinder rammes, men det g√•r s√¶rlig h√•rdt ud over kvinder. Det kan have alvorlige konsekvenser for ofret selv, men ogs√• for de b√łrn, der vokser op med volden t√¶t inde p√• livet. Alle har ret til et liv fri for vold og forf√łlgelse.

Hadytringer og sexisme kan begrænse den enkeltes muligheder for frit at deltage i samfundet og den offentlige debat.
Angsten for sexistiske angreb, kommentarer og andre former for chikane rettet mod ens k√łn kan afholde is√¶r kvinder og piger fra aktivt at engagere sig offentligt og fra at bev√¶ge sig rundt blandt andet i nattelivet. Hverdagssexisme og hadytringer udfordrer retten til frit at deltage i samfundet. Der er behov for at s√¶tte fokus p√• en mere respektfuld adf√¶rd i det offentlige rum og p√• internettet.

Ligestillingens centrale placering i vores dagtilbud og uddannelsessystem er en af årsagerne til, at vores samfund er blandt de mest ligestillede i verden. Derfor er der også netop her gode muligheder for at fremme ligestillingen yderligere.

Ligestilling som grundl√¶ggende og b√¶rende v√¶rdi skal derfor gennemsyre den hverdag, vores b√łrn m√łder i dagtilbud, p√• skoler og i uddannelsesinstitutioner.Samtidig skal der tages h√•nd om de uhensigtsm√¶ssige forskelle, der er mellem piger og drenge, n√•r det g√¶lder trivsel, faglige pr√¶stationer og uddannelsesvalg. Pigerne k√¶mper ofte med selvv√¶rds- og identitetsproblemer, mens drengenes problemer i h√łjere grad omhandler faglighed og motivation. Uddannelsessystemet skal favne begge k√łn, s√• b√•de drenge som piger f√•r de bedst mulige vilk√•r for at l√¶re, trives og udvikle sig.

Et samfund, hvor drenge og piger har lige muligheder, handler ikke om, at alle skal v√¶re ens, men derimod om at alles talenter og potentialer kommer i spil. Unges valg af uddannelse er stadig meget k√łnsopdelt. Det er ikke i sig selv et problem. Men det er et problem, hvis det er udtryk for, at de unge begr√¶nses i at v√¶lge uddannelse fra hele paletten. For√¶ldre, l√¶rere og vejledere skal i h√łjere grad udfordre de unge p√• deres valg af uddannelse og st√łtte dem, som vil bryde de vante m√łnstre. I dag kr√¶ver det i h√łj grad sin mand at blive vuggestuep√¶dagog og sin kvinde at blive mekaniker. P√• sigt vil et mindre k√łnsopdelt uddannelsesvalg ogs√• f√• betydning for det k√łnsopdelte arbejdsmarked, l√łnforskelle og k√łnsbalancen i ledelse i virksomheder og organisationer.

Sammen med vores nordiske naboer bliver vi anset som pionerer, når det kommer til ligestilling. Det giver os en vigtig rolle at gå foran internationalt. Derfor er jeg stolt over, at vi har to internationale begivenheder på dansk jord i 2016.
Nemlig Women Deliver, som er verdens st√łrste konference om kvinders rettigheder og sundhed, og IDAHO Forum, der s√¶tter fokus p√• blandt andre homoseksuelles rettigheder og vilk√•r.

Vi skal blive ved med at værne om og fremme ligestilling nationalt og internationalt. ligestilling er grundlæggende for vores samfund og demokrati og en forudsætning for den enkeltes frihed og muligheder.

God læselyst.
[…]
(Side 2).
3. Rettigheder og frihed for den enkelte
Ligestilling og retten til at bestemme over egen krop og liv er grundlæggende i det danske samfund. Alle skal kunne deltage i samfundet og udfolde sig frit uden at blive udsat for menneskehandel, vold, stalking, sexisme, social kontrol eller diskrimination.
[…]
(Side 10 undet afsnittet: 5. Global ligestillingsindsats).
Aktiv dansk indsats i Europa for LGBTI-personers deltagelse i samfundet
Friheden til at v√¶lge sin partner og til at leve √•bent om sin seksuelle overbevisning og k√łnsidentitet er en grundl√¶ggende ret.

I mange lande, ogs√• i Europa, oplever homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner og interk√łnnede (LGBTI-personer) begr√¶nsninger af deres rettigheder, frihed og muligheder til aktivt at deltage i samfundet. Det kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte, der i fx sociale sammenh√¶nge eller p√• arbejdspladsen ikke kan v√¶re eller ikke t√łr v√¶re √•ben om sin seksuelle orientering eller k√łnsidentitet af frygt for diskrimination, udst√łdelse eller vold.

Danmark vil derfor bidrage til internationalt at styrke LGBTI-personers deltagelse på arbejdsmarkedet og den sociale accept i samfundet generelt.

Fakta om LGBT-personers* samfundsdeltagelse

* Unders√łgelserne besk√¶ftiger sig udelukkende med gruppen af homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner.

FRA – Fundamental Rights Agency (2013) EU LGBT survey – European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey, Workplace Pride (2013) LGBT at Work: An Economic Case for Europe

[…]
(Side 11).
Fokus p√• LGBTI-personer p√• IDAHO Forum i K√łbenhavn: Danmark er den 10.-12. maj v√¶rt for den √•rlige europ√¶iske konference IDAHO Forum om homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner og interk√łnnedes rettigheder. P√• konferencen samles ministre og embedsm√¶nd fra en lang r√¶kke europ√¶iske lande, EU-institutioner, menneskerettighedsorganisationer, civilsamfund, virksomheder og andre centrale akt√łrer for at dr√łfte centrale problemstillinger for LGBTI-personer i samfundet og styrke samarbejdet landene imellem. Overskriften for IDAHO Forum 2016 er “Building Bridges and Alliances”, og der s√¶ttes fokus p√• arbejdsmarkedet og social accept.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende redeg√łrelsen.
Redeg√łrelsen i sin helhed i Folketingstidende G.