R 9. Ligestillingsministerens redeg√łrelse den 28. februar 2017 om perspektiv- og handlingsplan 2017.

Vist 201 gange.

Redeg√łrelse/Perspektiv- og handlingsplan 2017
Redeg√łrelse/Perspektiv- og
handlingsplan 2017

Titel Redeg√łrelse/Perspektiv-
og handlingsplan 2017
Udfærdiget og
udgivet af
Minister for ligestilling og
Udenrigsministeriet
Udgivet 28. februar 2017
Antal sider 24
Sprog Dansk
ISBN-13 Trykt 978-87-7195-006-9
ISBN-13 Elektronisk 978-87-7195-007-6

Ligestillingsminister, Karen Ellemann (V) anmeldte den 28. februar 2017 sin redeg√łrelse om perspektiv- og handlingsplan 2017 til Folketinget. Den er planlangt til debat den 28. marts 2017.

Herunder gengives:
Uddrag af redeg√łrelsen
(herunder afsnittet “Fremme LGBTI-personers deltagelse i samfundet”
Omtale af debatten i Folketinget onsdag den 29. marts 2017
(herunder videoklip og link til debatten hos TV fra Folketinget)

* * *
Uddrag af redeg√łrelsen

Redeg√łrelse af 28/2 17 om perspektiv- og handlingsplan 2017. (Redeg√łrelse nr. R 9).
Ministeren for ligestilling (Karen Ellemann):

FORORD: LIGESTILLING BETYDER LIGE MULIGHEDER FOR ALLE
Ligestilling betyder, at vi skal v√¶rne om ‚Äď og forsvare ‚Äď den enkeltes ret til at udtrykke sig, og til at udfolde sig frit. At ethvert menneske frit bestemmer over egen krop og eget liv.
Ligestilling betyder, at alle ‚Äď uanset k√łn, seksualitet eller k√łnsidentitet skal have frihed til at v√¶re, den de er. At vi skal respektere hinanden og den enkeltes valg.
[…]

1. RETTIGHEDER OG FRIHED FOR DEN ENKELTE
Alle i det danske samfund har ret til at bestemme over egen krop og liv og frihed til at bestemme sin partner. Vold, menneskehandel, sexisme, negativ social kontrol og diskrimination skal bekæmpes, så den enkeltes frihedsrettigheder og mulighed for at udfolde sig ikke begrænses.
[…]

Fremme LGBTI-personers deltagelse i samfundet
Friheden til at v√¶lge sin partner og leve √•bent med sin seksuelle orientering og k√łnsidentitet er en grundl√¶ggende frihedsrettighed i Danmark.

Danmark har som det f√łrste land i verden besluttet, at transk√łnnethed ikke skal betragtes som en psykisk sygdom.
Danmark er ogs√• et af de lande i Europa, hvor f√¶rrest oplever diskrimination eller chikane p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet. I 2016 blev Danmark placeret p√• en fjerdeplads i ILGA Europes s√•kaldte Rainbow map, som rangerer lande efter LGBTI-personers [1] levevilk√•r.

Men der er stadig problemer med diskrimination og manglende accept af LGBTI-personer b√•de i Danmark og internationalt. Udfordringerne starter allerede i skolealderen, hvor unders√łgelser viser, det er almindeligt, at elever oplever negative kommentarer eller lignende over for skolekammerater, der opfattes som LGBT. Og alt for mange danskere med LGBT-baggrund har skjult sin seksuelle orientering eller k√łnsidentitet, da de gik i skole.

Der er derfor brug for at forts√¶tte arbejdet med at fremme lige muligheder og frihed for den enkelte uafh√¶ngigt af seksuel orientering og k√łnsidentitet.

Fakta
FRA (2014) EU LGBT Survey

[…]

Indsatser:
[…]
Styrke fokus p√• LGBTI-personer i uddannelsessystemet: I forsommeren 2016 tilsluttede undervisningsministeren sig UNESCO‚Äôs ¬ĽCall for Action¬ę om LGBTI-personer i uddannelsessystemet, som der f√łlges op p√•.

Opbakning til Happy Copenhagen i 2021: Regeringen vil gennem en st√łtteerkl√¶ring bakke op om Happy Copenhagens arbejde med at tiltr√¶kke Eurogames og WorldPride til K√łbenhavn i 2021. Samtidig vil kulturministeren og ligestillingsministeren g√• i dialog med fx Spillerforeningen, Danmarks Idr√¶tsforbund og Dansk Boldspil Union for at unders√łge, hvordan de kan bidrage til at fremme √•benhed og tolerance over for LGBTI-personer i idr√¶t og sport.
[…]

2. BEDRE UDNYTTELSE AF RESSOURCER OG TALENTER
[…]
Fremme ligestilling for b√łrn og unge i dagtilbud og uddannelse
Alle uanset k√łn skal have lige muligheder for at udfolde sine potentialer og udleve sine dr√łmme. Der skal v√¶re plads til at v√¶re pige og dreng p√• forskellige m√•der, og b√łrn skal have rollemodeller af begge k√łn at spejle sig i b√•de i dagtilbud og uddannelsessystemet.

Der eksisterer i dag mange indgroede bevidste og ubevidste normer om k√łn, som pr√¶ger bl.a. l√¶reres, p√¶dagogers og for√¶ldres m√łde med og tilgang til b√łrn og unge. Forestillinger og forventninger til piger og drenge skal ikke st√• i vejen for det enkelte barns frie valg og udfoldelsesmuligheder.
[…]

* * *
Noter
  1. [Retur] ILGA Europe unders√łgelse og FRA‚Äôs survey omfatter alene LGBT personer, hvorfor der ikke anvendes betegnelsen LGBTI, n√•r der henvises til disse.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende redeg√łrelse R 9 om perspektiv- og handlingsplan 2017.
Redeg√łrelse R 9 om perspektiv- og handlingsplan 2017 i Folketingstidende G i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende redeg√łrelsen som Ligestillingsudvalgets bilag 44 – Alm. del 2016-17.
Redeg√łrelsen som Ligestillingsudvalgets bilag 44 – Alm. del 2016-17 – i pdf-format.

* * *
Omtale af debatten i Folketinget onsdag den 29. marts 2017
Debatten startede kl. 172350 (ttmmss) og sluttede kl. 203748 (ttmmss).
Selv om redeg√łrelsen indeholder et s√¶rskilt afsnit om LGBTI-personer, s√• fyldte LGBTI-personers forhold kun ganske lidt i debatten. Ja reelt var der ikke debat om disse forhold – det var begr√¶nset til enkelte korte udtalelser.

Jakob Engel-Schmidt, Venstres ligestillingsordf√łrer kom med den l√¶ngste udtalelse:
Kampen for ligestilling er selvf√łlgelig ikke givet. Det er vores privilegie heller ikke. Det er noget, vi hele tiden skal kampe for. Vi skal hele tiden s√łrge for, at m√¶nd og kvinder, folk af transk√łn har lige muligeder, man skal have lov at v√¶re den, man er, ligegyldig hvordan man ser ud, hvilken religion man har, hvordan man g√•r kl√¶dt, hvilket k√łn man v√¶lger og s√• videre og s√• videre.

Pernille Skipper, Enhedslisten n√¶vnte ordet “k√łnsidentiet” i en opremsning af flere punkter.
May-Britt Kattrup, Liberal Alliance n√¶vnte “LGBT-personer” i forbifarten.
Carolina Magdalene Maier, Alternativet nævnte, at transmænd skal kunne godkendes som far.
Trine Torp, SF n√¶vnte “k√łnsidentiet” i en opremsning af flere punkter.
Sundhedsminister, Karen Ellemann, Venstre udtalte, at alle have lige ret til at udtrykke sig uanset k√łn eller k√łnsidentiet.

Forhandlingen af redeg√łrelse (R 9) i folketingssalen med videooptagelse af forhandlingen.
Tryk p√• “Hele debatten”. Debatten vises. Tryk derefter p√• “Se video af alle taler”. Videobilledet vises.
Efter “KL:” tastes “17 23 50” (ttmmss) og derefter trykkes p√• “G√Ö TIL KLOKKESL√ÜT”.
Folketingets journal.
Redeg√łrelse R 9 med videooptagelse.

* * *
Tidligere redeg√łrelser
R 10. Redeg√łrelse den 25. februar 2016 om perspektiv- og handlingsplan for 2016.
Redeg√łrelse/Perspektiv- og handlingsplan 2015.