R 9. Udenrigsministerens redeg√łrelse af 12. marts og debat den 11. juni 2020 om regeringens prioriteter og forventninger til udviklingen i udvalgte internationale organisationer indeholdt lidt om LGBTI-forhold.

Vist 63 gange.
Udenrigsministerens redeg√łrelse R 9 af 12. marts 20 om udvalgte internationale organisationser (OSCE, Europar√•det, √ėsters√łr√•det og det nordiske forsvars- og beredskabssamarbejde).

Redeg√łrelsen n√¶vner to steder LTGBI-personer.

Redeg√łrelsen indledes med:
I denne skriftlige redeg√łrelse om udvalgte internationale organisationer (OSCE, Europar√•det, √ėsters√łr√•det og det nordiske forsvars- og beredskabssamarbejde) belyses regeringens fremadrettede prioriteter og forventninger til udviklingen i de forskellige fora og de seneste aktiviteter i dem.

Redeg√łrelsen
Side 2, 1. spalte √łverst:
I det daglige arbejde i Wien prioriterer Danmark, i OSCE‘s menneskelige dimension torturbek√¶mpelse, beskyttelse og fremme af fundamentale frihedsrettigheder, mediefrihed og LTGBI-personers rettigheder.

Redeg√łrelsen
Side 3, 2. spalte, andet afsnit:
Menneskerettighedssituationen i Rusland er fortsat bekymrende, og antallet af russiske sager ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol steg i 2019 betydeligt til mere end 15.000, således at Ruslands andel af det samlede antal sager ved Domstolen pr. 31. december 2019 androg over 25 procent.
Der rejses l√łbende kritik af forholdene i landet, herunder behandlingen af LTGBI-personer og religi√łse mindretal, f.eks. Jehovas Vidner. Senest har pr√¶sident Putins planlagte forfatningsreformer givet anledning til bekymring, b√•de i Ministerkomiteen og i PACE som p√• den seneste samling anmodede Venedig-kommissionen om en udtalelse.

Folketingets journal vedr. redeg√łrelsen.
Redeg√łrelsen i pdf format i Folketingstidende – Till√¶g G.

* * *
Folketingets forhandling af redeg√łrelsen torsdag den 11. juni 2020.
Herunder gengives alene de uddrag, som indeholder LGBTI-forhold.

Kl. 1043. Anden næstformand (Pia Kjærsgaard):
Så går vi videre hr. Michael Aastrup Jensen, Venstre. Værsgo.
Kl. 1044. Forhandling om OSCE
[…]
Kl. 1044. (Ordf√łrer), Michael Aastrup Jensen (V):
[…]
Derudover oplever vi jo ogs√• en lang r√¶kke andre negative udviklinger. Vi oplever det is√¶r i lande som Ungarn [1], som Polen. Der er det vigtigt at holde fast i, at vi jo kan g√łre alt, hvad vi kan, fra de forskellige organisationers side for at sikre, at der i hvert fald bliver p√•talt de meget, meget negative udviklinger, der er. Jeg synes, det er dybt besk√¶mmende med den domstolsreform, som der er blevet iv√¶rksat, is√¶r i Polen, og derfor er det ogs√• helt p√• sin plads, at man i Europar√•dets Parlamentariske Forsamling har valgt at s√¶tte Polen under monitorering. Det synes jeg er helt p√• sin plads.

I forhold til Ungarn er landet jo ogs√• under monitorering, og det kommer der ikke s√• meget godt ud af, men det er i hvert fald vigtigt, at vi g√łr alt, hvad vi kan, for ogs√• at p√•tale det. For de to lande burde jo v√¶re i en liga for sig. De burde jo v√¶re som EU-medlemslande p√• et helt andet niveau end den negative sk√¶vvridning, som de er godt i gang med at foretage nu. S√• alt i alt m√• jeg indr√łmme, at jeg synes, at Europa bliver mere og mere farligt. Jeg synes, at Europa bliver mere og mere udemokratisk. Og der er det, at vi m√• bruge de forskellige organisationer, vi har, til simpelt hen at s√łrge for at r√•be vagt i gev√¶r. Og vi b√łr ogs√• kunne forvente, at den danske regering tager en lederrolle i de forskellige organisationer, ikke mindst i Europar√•dets Ministerkomit√©, hvor det er muligt.
[…]
Kl. 1049. Anden næstformand (Pia Kjærsgaard):
Tak for det. Det ser ikke ud til, der var nogen, der har bedt om ordet, s√• vi g√•r videre til hr. S√łren Espersen, Dansk Folkeparti. V√¶rsgo.
Kl. 1049. (Ordf√łrer), S√łren Espersen (DF):
[…]
Der bliver ogs√• talt om de her monitoreringer, man har ved Menneskerettighedsdomstolen, hvor man holder √łje med forskellige lande, og jeg vil h√łre, om s√•dan noget finder sted i forhold til Ukraine, som jo i h√łj grad har v√¶ret anklaget eller beskyldt for f.eks. at tillade antisemitisme og ogs√• kritiseret vedr√łrende de homoseksuelle. Jeg ved f.eks., at rigtig mange, m√•ske hundredvis, m√•ske tusindvis, af j√łder faktisk har forladt Ukraine, efter den her regering kom til. Jeg vil gerne h√łre, om man ogs√• p√• det felt holder lidt √łje med, hvad der sker i Ukraine. Man er p√• den m√•de i det land s√•dan egentlig, hvad skal vi sige, surfet forbi, fordi vores opm√¶rksomhed har v√¶ret p√• Rusland. Og der har de i h√łj grad v√¶ret med.
[…]
KL. 1055. Anden næstformand (Pia Kjærsgaard):
Der er en enkelt kort bemærkning fra hr. Rasmus Nordqvist. Værsgo.
KL. 1055. Rasmus Nordqvist (SF):
Mange tak for ordf√łrertalen. Jeg studsede lidt over, at ordf√łreren var inde p√• lgbti-omr√•det i Ukraine, og jeg bliver s√•dan lidt nysgerrig, for i sidste uge havde vi jo en diskussion her i salen, hvor Dansk Folkepartis ordf√łrer ikke mente, der var s√¶rlig grund til at v√¶re opm√¶rksom p√• lgbti-rettigheder i eksempelvis Ungarn. Og vi har tidligere diskuteret det omkring forf√łlgelsen af lgbti-personer i Rusland, hvor man ogs√• lidt har sagt, at det er op til landene selv at lave deres lovgivning.

Mener Dansk Folkeparti, at det er et s√¶rligt omr√•de, vi skal v√¶re opm√¶rksom p√• i de internationale organisationer, s√• vi ikke ser andre medlemslande, hvad end det er i EU, OSCE eller Europar√•det, der laver forf√łlgelse af lgbti-personer?
Kl. 1056. Anden næstformand (Pia Kjærsgaard):
Værsgo.
Kl. 1056. S√łren Espersen (DF):
Jeg kan sige, at selvf√łlgelig mener vi, at det enkelte land selv skal afg√łre det her, ogs√• n√•r man nu er i fuld gang i rigtig mange lande med at unders√łge de her forhold, som bestemt er alvorlige. Vi tolererer ikke i vores parti, at nogen p√• den m√•de diskriminerer i forhold til homoseksualitet ‚Äď det g√łr vi ikke ‚Äď men vi synes, at det enkelte land skal afg√łre det. Og sp√łrgsm√•let er bare, og det mener jeg og tror jeg, og det var det, jeg sagde, om ikke Ukraine er surfet forbi vores nethinde, fordi vi har v√¶ret i fuld gang med: Hvad sker der i Polen, hvad sker der i Ungarn osv. p√• det felt? Og s√• var der ogs√• det med j√łderne, som jeg n√¶vnte i mit indl√¶g.
Kl. 1057. Anden næstformand (Pia Kjærsgaard):
Hr. Rasmus Nordqvist.
Kl. 1057. Rasmus Nordqvist (SF):
Men vi ser jo desv√¶rre bare lgbti-personer blive forfulgt i en r√¶kke lande, og det bliver rejst i internationale fora, og det bliver ogs√• rejst her i Folketinget. Jeg synes egentlig, det ville v√¶re rart at h√łre Dansk Folkeparti ogs√• bakke op omkring den kritik, der er af Rusland og ogs√• af Polen og af Ungarn, n√•r vi ser den her forf√łlgelse, og ikke kun sl√• ned p√• det, n√•r det passer ind i en diskurs, men faktisk v√¶re lidt principiel omkring det her. For vi ser folk blive forfulgt p√• grund af deres seksuelle orientering, deres k√łnsidentitet eller k√łnsudtryk i rigtig mange lande, det er desv√¶rre stigende, og der er behov for principiel stillingtagen i Folketinget ogs√•.
Kl. 1057. Anden næstformand (Pia Kjærsgaard):
Værsgo.
Kl. 1057. S√łren Espersen (DF):
Men vi tolererer ikke overgreb mod homoseksuelle eller mod j√łder eller mod andre minoritetsgrupper ‚Äď selvf√łlgelig g√łr vi ikke det. Men vores holdning er, at det enkelte land selv m√• afg√łre sin egen sk√¶bne. Det betyder ikke, at man ikke kan kritisere det, det synes vi bestemt man kan, ogs√• gerne igennem de her fora, som vi taler om i dag.
[…]
Kl. 1110. Anden næstformand (Pia Kjærsgaard):
Tak for det. Hr. Lars Aslan Rasmussen, Socialdemokratiet. Værsgo.
Kl. 1111. (Ordf√łrer), Lars Aslan Rasmussen (S):
[…]
Danmark bidrager med 4,6 mio. euro om √•ret til OSCE, og regeringens hovedprioriteter i OSCE er f√łlgende: Ukrainekonflikten og indsatsen for at genoprette respekten for vores f√¶lles principper og regler, herunder s√¶rlig Helsingforstraktaten, og den menneskelige dimension og arbejdet for at styrke menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder i hele OSCE, is√¶r torturbek√¶mpelse, beskyttelse og fremme af fundamentale frihedsrettigheder, mediefrihed og lgbti-personers rettigheder.
[…]
Kl. 1200. Formanden (Henrik Dam Kristensen):
Tak til ordf√łreren. Der er ikke flere korte bem√¶rkninger. Og derfor g√•r vi nu videre til hr. Naser Khader, Konservative Folkeparti.
Kl. 1200. (Ordf√łrer), Naser Khader (KF):
De grundl√¶ggende frihedsrettigheder er under pres globalt, ogs√• i kredsen af lande i Europar√•det. Der er nogle lande, der bev√¶ger sig v√¶k fra vores f√¶lles grundl√¶ggende frihedsv√¶rdier. Og i den situation er det vigtigt, at vi har en organisation som Europar√•det: Det en vigtig stemme i forhold til demokrati, ytringsfrihed og retsstaten. Det er i Europar√•det, at vi f.eks. taler om forf√łlgelse af homoseksuelle i Rusland. Det er ogs√• her, vi skal fastholde presset p√• Rusland i forhold til andre menneskerettighedssp√łrgsm√•l, forf√łlgelse af journalister og organisationsfolk.
[…]

Skriftligt referat af Folketingets forhandling om redeg√łrelse R 9 hos Folketinget.

* * *
TV fra Folketinget
Se Folketingets forhandling om redeg√łrelse R 9. I feltet “KL.” skrives “10 43 27”. Tryk derefter p√• “G√Ö TIL KLOKKESLET”. Forhandlingen om redeg√łrelse R 9 slutter kl. 1233.

 1. [Retur] Se n√¶rmere vedr√łrende Ungarn.
  1. 25. marts 2020. Spgsm. 174 den 25. marts 2020 fra Europaudvalget om hvilke konsekvenser en forl√¶ngelse af n√łdretstilstand i Ungarn vil f√• for ungarsk EU-medlemskab. Svar 15. april 2020.
  2. 6. april 2020. LGBT komiteen sendte den 6. april 2020 en skrivelse til Udenrigsministeriet, Udenrigsudvalget og de danske MEP’er om, at Ungarns regering med nyt lovforslag vil udradere grundlæggende rettigheder for transpersoner.
  3. 29. april 2020. LGBT komiteens læserbrev i Altinget den 29. april 2020 om Ungarns premierminister, Viktor Orbáns frontalangreb på transpersoner.
  4. 7. maj 2020. F 59. Fremme af foresp√łrgsel i Folketingssalen torsdag 7. maj 2020 til udenrigsministeren om Ungarns n√łdretslov herunder om eventuelle konsekvenser for lgbti-personer.
  5. 27. maj 2020. LGBT komiteen: Ungarsk lovforslag vedtaget ‚Äď Danmark m√• protestere.