Redeg√łrelse R 7 af 27. februar 2018 om ligestilling for bl.a. LGBTI personer fra ligestillingsminister Karen Ellemann. Forhandling den 23. marts 2018.

Vist 281 gange.

Redeg√łrelse R 7 af 27. februar 2018 – Samling: 2017-18 – om ligestilling fra ligestillingsminister Karen Ellemann (V) indledes med ordene: “Ligestilling er udgangspunkt for vores demokrati og en grundl√¶ggende frihedsrettighed“. Afsnittet om ligestilling for LGBTI-personer er en del af “Redeg√łrelse af 27/2 18 om perspektiv- og handlingsplan 2018”.

Den 23. marts 2018 var der forhandling om perspektiv- og handlingsplanen i Folketinget.

Indhold
Uddrag af redegg√łrelsen
Afsnittet om LGBTI-personer
Forhandling den 23. marts 2018
Referencer

* * *
[Til top] Redeg√łrelse af 27/2 18 om perspektiv- og handlingsplan 2018.
(Redeg√łrelse nr. R 7).
Ministeren for fiskeri og ligestilling (Karen Ellemann):
LIGESTILLING ER UDGANGSPUNKT FOR VORES DEMOKRATI OG EN GRUNDLÆGGENDE FRIHEDSRETTIGHED

I Danmark har der ikke altid v√¶ret lige muligheder for kvinder og m√¶nd. Det har v√¶ret et langt sejt tr√¶k at n√• dertil, hvor vi er i dag. Og selvom vi ikke er i m√•l, s√• er vi langt. Din fremtid afg√łres ikke f√łrst og fremmest af, om du er f√łdt som pige eller dreng, og mulighederne er mange uanset k√łn. Lige muligheder er i dag udgangspunkt for vores demokrati og en grundl√¶ggende frihedsrettighed. S√•dan er det i Danmark.
Det skal vi holde fast i ‚Äď ogs√• i m√łdet med kulturer, hvor det ikke er tilf√¶ldet.

Her skal vi v√¶re klare i m√¶let. Lige muligheder uanset k√łn, seksuel orientering eller k√łnsidentitet er en pr√¶mis, alle skal acceptere, uanset om man er f√łdt her eller kommer fra et andet land. En pr√¶mis, der ikke kan gradb√łjes efter kultur, tradition eller religion. Vi skal ikke acceptere, at der i Danmark er parallelsamfund, hvor ligestillingen reelt er sat ud af kraft. Hvor unge piger og drenge uds√¶ttes for negativ social kontrol af deres familier, og hvor rygtesamfund s√¶tter den personlige frihed under pres.

De unge skal selv tage opg√łret med for√¶ldede normer og v√¶rdier, men vi skal som samfund st√łtte dem ved at insistere p√• at debattere og oplyse om rettigheder, negativ social kontrol og ligestilling i etniske minoritetsmilj√łer, ogs√• selvom det er sv√¶rt. Ellers lader vi dem, der begr√¶nses, i stikken og g√•r p√• kompromis med en grundl√¶ggende v√¶rdi i det danske samfund. Det g√¶lder ogs√•, n√•r det kommer til friheden til at v√¶lge sin partner og til at leve √•bent om sin seksuelle orientering eller k√łnsidentitet.

Regeringen har sat et tydeligt m√•l om at forts√¶tte arbejdet med at fremme lige muligheder og frihed for den enkelte uanset seksuel orientering eller k√łnsidentitet. Det er historisk, at vi har etableret en koordinerende funktion p√• omr√•det og sammen med satspuljepartierne sikret finansiering til en indsats, der skal styrke tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer. For regeringen er det afg√łrende at v√¶rne om den personlige frihed og det danske frisind.
[…]

God læselyst.

BAGGRUND OG VISION FOR LIGESTILLINGSINDSATSEN I DANMARK
Danmark er blandt de mest ligestillede lande i verden, og vi har siden 2005 ligget stabilt p√• en anden plads i de l√łbende opg√łrelser over, hvor langt landene i EU er med ligestilling mellem k√łnnene [1].
[…]

Det er afg√łrende, at Danmark tager ansvar for at sikre opfyldelsen af m√•l 5 ‚Äď nationalt og globalt. De globale udfordringer m√• ikke blive en sovepude for en ambiti√łs national indsats. Det er regeringens vision, at:

¬ĽAlle skal have lige muligheder for at deltage i samfundet og udfolde deres potentialer og talenter. Alles ressourcer skal i spil, og ingen skal opleve diskrimination p√• grund af k√łn, seksuel orientering eller k√łnsidentitet.¬ę

For at opfylde visionen arbejdes der med en række konkrete initiativer inden for fire indsatsområder: Rettigheder og frihed for den enkelte, Bedre udnyttelse af ressourcer og talenter, Tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer og Global ligestillingsindsats.

R7. 4 indsatsområder
R7. 4 indsatsområder
RETTIGHEDER OG FRIHED FOR DEN ENKELTE
[…]

Der er brug for at sætte fokus på gensidig respekt, god tone og omgangsform generelt og på arbejdspladsen og de sociale medier.
[…]

BEDRE UDNYTTELSE AF RESSOURCER OG TALENTER
Den enkelte pige og dreng, kvinde og mand skal have mulighed for at deltage i samfundet og udfolde sit potentiale frit.
Alle ressourcer og talenter skal i spil i uddannelse, arbejdsliv og i beslutningsprocesser. Det bidrager til vækst og styrker det danske samfund.
[…]

[Til top] TRYGHED, TRIVSEL OG LIGE MULIGHEDER FOR LGBTI-PERSONER
I Danmark har alle ret til at selv at v√¶lge partner og leve √•bent om deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet. Alligevel m√łder lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede (LGBTI-personer [2]) stadig diskrimination og fordomme. Det har konsekvenser for den enkeltes tryghed, trivsel og muligheder for at kunne leve frit og forl√łse sit potentiale.

Frihed for den enkelte og √łget trivsel
Mange LGBTI-personer er ressourcest√¶rke mennesker med karriere og familieliv. Men unders√łgelser viser samtidig, at LGBTI-personer generelt trives d√•rligere, de f√łler sig oftere stressede, og de drikker og ryger mere end den √łvrige del af befolkningen [3].

Selvmordstanker er mere end dobbelt s√• udbredt blandt LGBT-personer som blandt den √łvrige danske befolkning, og faktiske selvmordsfors√łg sker ca. tre gange s√• ofte blandt LGBT-personer [4]. Nydanske LGBTI-personer er i s√¶rlig risiko for mistrivsel og diskrimination.

Mange LGBTI-personer er ikke √•bne om deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet over for skolekammerater eller kollegaer. Det kan p√•virke trivslen ikke at kunne deltage, n√•r der fx p√• en arbejdsplads tales om, hvad man laver derhjemme og i sin fritid. Og n√•r medarbejdere ikke trives, er sygefrav√¶ret ofte h√łjere, produktiviteten lavere og personaleoms√¶tningen h√łjere.

Derfor s√¶ttes bredt ind i forhold til at fremme frihed, tryghed og inklusion, s√• alle LGBTI-personer ‚Äď ogs√• nydanske ‚Äď har mulighed for at leve √•bent og uden frygt for diskrimination og overgreb.

 • 40 procent af LGBT-personer er i lav grad eller slet ikke √•bne om deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet p√• arbejdspladsen.
 • 49 procent af danske LGBT-personer undg√•r offentligt at holde i h√•nd med en partner af samme k√łn af frygt for overfald, trusler eller chikane.
 • 84 procent af danskerne har oplevet negative kommentarer eller lignende over for en skolekammerat, som blev opfattet som LGBT-person.
 • 13 procent af nydanske LGBT-personer har v√¶ret udsat for vold fra familien p√• grund af deres seksuelle orientering.
 • 15 procent af nydanske LGBT-personer f√łler sig presset til at gifte sig mod deres vilje.
 • 22 procent af nydanskere opfatter homoseksualitet som en sygdom.
 • 24 procent af nydanskere mener, at det b√łr v√¶re forbudt at have sex med en person af samme k√łn.
Unders√łgelserne d√¶kker ikke interk√łnnede, derfor er I‚Äôet udeladt.
Epinion for LO, FTF og AC (2016) Måling af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet.
FRA ‚Äď Fundamental Rights Agency (2014) EU LGBT survey.
Als Research (2015) Nydanske LGBT-personers levevilkår.

Global indsats for LGBTI-personers rettigheder
Lige muligheder for alle uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet er i stigende grad blevet sat p√• dagsordenen globalt. I flere og flere lande er det muligt for transk√łnnede at f√• juridisk k√łnsskifte og for homoseksuelle at adoptere og blive gift. Men LGBTI-personers menneskerettigheder kr√¶nkes stadig systematisk mange steder i verden. Homoseksualitet er forbudt ved lov i mere end 70 lande ‚Äď heraf nogle med d√łdsstraf [5] ‚Äď og i en r√¶kke lande sl√•r myndighederne h√•rdt ned p√• offentlige LGBTI-manifestationer som Pride.
Det er n√łdvendigt, at Danmark g√•r forrest og kontinuerligt presser p√• for at fremme frihed og retten til at v√¶re den, man er, og leve med den, man elsker.

Indsatser:
Handlingsplan til fremme af LGBTI-personers tryghed, trivsel og lige muligheder: Satspuljepartierne har afsat 25 mio. kr. i perioden 2018-2021 til initiativer, der skal styrke tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer. Initiativerne s√¶tter bredt ind p√• de omr√•der, hvor der er udfordringer fx i forhold til nydanske LGBTI-personer, transk√łnnede og i forhold til √•benhed og inklusion p√• arbejdsmarkedet, i uddannelse, sport og idr√¶t. Initiativerne vil indg√• i en samlet handlingsplan p√• omr√•det, som lanceres i 2018.

Koordinerende funktion p√• LGBTI-omr√•det: Der er oprettet en koordinerende funktion p√• LGBTI-omr√•det hos ministeren for ligestilling til at underst√łtte arbejdet med en handlingsplan og sikre l√łbende og √łget koordinering og videndeling p√• tv√¶rs af de relevante ministerier mv. Der er etableret en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe med bred deltagelse fra de relevante ministerier. De enkelte ministerier har ansvar for og varetager som hidtil alle opgaver inden for eget ressort p√• LGBTI-omr√•det.

Evaluering af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Undervisningsministeriet vil gennemf√łre en evaluering af det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen og p√• de frie grundskoler. Emnet skal blandt andet bidrage til elevernes forst√•else af normer og idealer for k√łn, krop og seksualitet, og hvordan forst√•elsen p√•virkes af det samfund, man lever i.
Form√•let med evalueringen er at f√łlge op p√•, om undervisningen i emnet kan styrkes.

Forunders√łgelse af monitorering af LGBTI-elevers trivsel: Undervisningsministeriet vil som opf√łlgning p√• tilslutningen til UNESCO‚Äôs Call for Action igangs√¶tte en forunders√łgelse af, hvordan LGBTI-elevers trivsel i uddannelsessystemet kan monitoreres for p√• l√¶ngere sigt at sikre viden om trivsel for denne m√•lgruppe, og hvor der b√łr s√¶ttes ind over for eventuel mistrivsel. Viden om LGBTI-elevers trivsel skal endvidere bidrage til at opfylde folkeskolereformens nationale m√•l om, at alle elevers trivsel skal styrkes.

Europæisk konference om lige rettigheder for LGBTI-personer: Danmark er under formandskabet for Europarådet vært for en konference om rettigheder og lige muligheder for LGBTI-personer i relation til privat- og familielivet. Konferencen sætter fokus på emner som fx ægteskab, adoption, medmoderskab mv. Konferencen afholdes i marts i samarbejde mellem det danske formandskab og den danske delegation i Europarådets parlamentariske forsamling.

Dansk indsats for fremme af LGBTI-rettigheder globalt: Udenrigsministeriet arbejder aktivt med at fremme LGBTI-rettigheder globalt. Det sker blandt andet bilateralt gennem de danske ambassader og repr√¶sentationer, som f√łlger udviklingen p√• LGBTI-omr√•det p√• landeniveau t√¶t, og som gennem dialog med partnerlande og lokale og internationale civilsamfundsorganisationer arbejder for at fremme LGBTI-personers rettigheder og vilk√•r. Der arbejdes ogs√• for at fremme LGBTI-rettigheder i multilateralt regi, herunder i FN‚Äôs 3. udvalg, FN‚Äôs menneskerettighedsr√•d, OSCE og Europar√•det, og Danmark forts√¶tter sit aktive engagement i det europ√¶iske samarbejde p√• LGBTI-omr√•det.

GLOBAL LIGESTILLINGSINDSATS
Globalt er kvinder og pigers rettigheder og muligheder i samfundet blevet styrket gennem de seneste √•r. Men der er fortsat lang vej, f√łr alle verdens kvinder og piger har ret at bestemme over egen krop, deres liv og lige muligheder i samfundet.

Aktiv dansk indsats for kvinders rettigheder og ligestilling globalt
FN‚Äôs 17 verdensm√•l danner rammen for den globale udviklingsindsats frem til 2030. Med m√•l 5 om ligestilling er der globalt en politisk vilje til at styrke ligestillingsindsatsen. Den danske handlingsplan s√¶tter rammen for opf√łlgningen p√• verdensm√•lene p√• tv√¶rs af det danske samfund.

Trods den globale politiske vilje til at fremme ligestilling og de seneste √•rs fremskridt blandt andet i forhold til pigers skolegang, er udfordringerne fortsat markante. Is√¶r i udviklingslandene er der alt for mange kvinder, der uds√¶ttes for diskrimination og vold, og kvinder som fastholdes i traditionelle m√łnstre uden at kunne realisere deres potentialer.

Fakta
 • Globalt bliver 15 millioner piger √•rligt gift, inden de er fyldt 18 √•r. Det er 28 piger i minuttet.
 • Det sk√łnnes, at 2 millioner piger hvert √•r bliver gravide, f√łr de er fyldt 15 √•r.
 • I store dele af Afrika og Asien er mere end 75 procent af de kvinder, der arbejder, besk√¶ftigede uden for det formelle arbejdsmarked.
 • Unders√łgelser viser, at √łget Ligestilling og kvinders aktive deltagelse p√• arbejdsmarkedet kan √łge verdens BNP.
UNICEF (2014) Ending Child Marriage: Progress and Prospects.
UNFPA (2015) Girlhood, Not Motherhood: Preventing Adolescent Pregnancy.
UN Women (2015) Progress of the World’s Women 2015-2016.
McKinsey Global Institute (2015) The Power of Parity: How Advancing Women’s Equality Can Add $12 Trillion To Global Growth.

Udviklingsbistanden som l√łftestang for ligestilling
Den danske indsats er rettet mod at sikre lige rettigheder og kvinders empowerment. Der er et særligt fokus på at fremme kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.
Det er afg√łrende for udviklingen, at kvinder og piger har ret til at bestemme over deres egen krop og ret til at v√¶lge, hvem de vil have b√łrn med, og hvor mange de vil have, samt at vold mod kvinder bek√¶mpes. Samtidig er det vigtigt at arbejde m√•lrettet med at sikre lige muligheder for deltagelse i det offentlige rum, p√• arbejdsmarkedet, i uddannelse og i beslutningsprocesser.

Danmark vil internationalt forts√¶tte med at presse p√• for at skabe yderligere fremdrift for ligestillingen globalt ‚Äď prim√¶rt i regi af Nordisk Ministerr√•d, EU, Europar√•det og FN samt gennem udviklingsbistanden. Samtidig kan Danmark l√¶re af andre landes erfaringer.

Indsatser:
Dansk formandskab for Europar√•det: Ligestilling er et ud af fem prioriterede omr√•der under det danske formandskab af Europar√•det, som l√łber frem til maj. Danmark vil v√¶re v√¶rt for en international konference i K√łbenhavn, hvor Europar√•dets nye ligestillingsstrategi lanceres. P√• konferencen s√¶ttes der blandt andet fokus p√• kvinder i ledelse, k√łnsstereotyper samt kvindelige migranter og flygtninge, og der inkluderes et mandeperspektiv. Der vil endvidere i april blive afholdt en dansk-islandsk ¬ĽBarbershop event¬ę i Strasbourg, hvor der er fokus p√• m√¶nd og ligestilling, og i FN i marts afholdes der en side event med fokus p√• sexisme.

EU‚Äôs ligestillingstemaer: De bulgarske og √łstrigske formandskaber vil s√¶tte s√¶rligt fokus p√• kvinder og digitalisering, herunder blandt unge. Det europ√¶iske ligestillingsinstitut EIGE udarbejder som led i dette en rapport om unge, ligestilling og digitalisering. Der arbejdes videre med Kommissionens forslag til den europ√¶iske s√łjle for sociale rettigheder, heri indg√•r et forslag til ¬Ľwork life balance-direktiv¬ę med blandt andet forslag om √łrem√¶rket orlov til f√¶dre. Regeringen st√łtter ligestilling p√• arbejdsmarkedet og i familierne, men √łnsker ikke √łrem√¶rket orlov til f√¶dre.

Nordisk Ministerråd: Det nordiske samarbejde vil under svensk formandskab blandt andet sætte fokus på at fremme mænds engagement i ligestillingsarbejdet med en international konference om mænd og ligestilling, herunder også mænds vold mod kvinder, samt fokus på ligestilling og arbejdsmarkedet.

FN‚Äôs Kvindekommissions samling ‚Äď kvinders lige muligheder i landdistrikter: Danmark vil arbejde aktivt for at sikre fremskridt i forhold til kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder samt kvinders √łkonomiske uafh√¶ngighed, adgang til uddannelse og jobs. Danmark vil v√¶re v√¶rt for en r√¶kke side events, deltage i bilaterale m√łder og forhandlinger.

Danmarks nationale handlingsplan for implementering af FN’s sikkerhedsresolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed: Handlingsplanen har til formål at bidrage til at fremme fredelige, fremgangsrige og retfærdige samfund med mere ligestilling efter krig og konflikt. Den danske indsats sker ved en kombination af humanitære, militære og civile engagementer samt gennem udviklingssamarbejdet. Inden for de geografiske og tematiske områder foreligger der forskellige strategiske målsætninger for ligestilling.

Fokus p√• ligestilling og kvinders rettigheder i udviklingsbistanden: Fremme af ligestilling mellem k√łnnene er et gennemg√•ende element i alle aktiviteter i udviklingsbistanden, der bygger p√• fler√•rige strategier og handlingsplaner. Danmark arbejder i sin udviklingsbistand tv√¶rg√•ende med ligestillingsindsatser i prioritetslandene, i Mellem√łsten og Nordafrika og inden for rammerne af naboskabsprogrammet og i internationale organisationer. I danskfinansierede humanit√¶re indsatser indg√•r ligeledes ligestillings– og kvinderettighedsperspektiver med fokus p√• kvinder og pigers s√¶rlige s√•rbarhed i humanit√¶re kriser.

Status på initiativerne fra Perspektiv- og handlingsplan 2017
Indsatsomr√•de Antal initiativer Gennemf√łrt Igangsat Ikke gennemf√łrt
Rettigheder og frihed for den enkelte 11 6 5 0
Bedre udnyttelse af ressourcer og talenter 14 5 9 0
Global ligestillingsindsats 6 4 2 0
I alt 31 15 16 0

Hermed slutter redeg√łrelsen.

Noter
 1. [Retur] EIGE (2017) Gender Equality Index [2. juni 2019. Siden findes ikke mere. Tina Thranesen]
 2. [Retur] I teksten anvendes betegnelsen LGBTI konsekvent, om end flere af de unders√łgelser, der refereres til, kun d√¶kker LGBT-gruppen og s√•ledes ikke interk√łnnede personer.
 3. [Retur] Statens Institut for Folkesundhed (2015).
 4. [Retur] Christian Graugaard m.fl., in Scandinavian Journal of Public Health (2015) Self reported sexual and psychosocial health among non heterosexual Danes, CASA (2009) Lige og Ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transk√łnnedes levevilk√•r.

* * *
[Til top] Forhandling
Den 23. marts 2018 var som punkt 6 på dagsordenen forhandling om perspektiv- og handlingsplanen i Folketinget.
Næsten alle talere var inde på LGBTI-forhold.

Herunder Folketingets videooptagelse af forhandlingerne, der varede 1 time og 50 minutter.

I bunden af videobilledet indtastes i det r√łde felt: “14 : 00 : 37”. Tryk derefter p√• “G√Ö TIL KLOKKESL√ÜT”. Optagelsen springer til begyndelsen af forhandlingen og kan startes.

* * *
[Til top] Referencer
Folketingets journal vedr√łrende redeg√łrelsen.
Redeg√łrelsen i sin helhed i pdf-format i Folketingstidende G.