FRA’s rapport fra af 30. november 2010 om homofobi, transfobi og diskrimination pga. seksuel orientering og k√łnsidentitet.

Vist 180 gange.

Rapport fra FRA af 30. november 2010 om homofobi, transfobi og diskrimination pga. seksuel orientering og k√łnsidentitet.
FRA’s juridiske rapport af 30. november 2010 om homofobi, transfobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet.

Titel Homophobia, Transphobia and
Discrimination on grounds of
Sexual Orientation and Gender Identity.
2010 Update.
Comparative Legal Analysis
Oversat titel Homofobi, transfobi og diskrimination
pga. seksuel orientering og √łnsidentitet.
2010. En omfattende
opdateret juridisk analyse
Udfærdiget
og udgivet af
European Union Agency for
Fundamental Rights (FRA)
(Den Europæiske Unions Agentur for
Grundlæggende Rettigheder)
Sprog Engelsk
Udgivet 30. november 2010
Antal sider 66
ISBN-13 978-92-9192-631-2

Den 30. november 2010 offentliggjorde Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende RettighederEuropean Union Agency for Fundamental RightsFRA – sin rapport om homofobi, transfobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet for medlemmer af Europa-Parlamentet.

I forordet indleder direkt√łr for FRA, Morten Kj√¶rum med ordene “Udviklingen i de seneste √•r v√¶ret vidne til den stigende bevidsthed om rettigheder lesbisk, b√łsser, biseksuelle ogtransseksuelle (LGBT) personer p√• EU-plan og internationalt plan” og slutter med “Agenturet vil fortsat yde evidensbaseret r√•dgivning for at st√łtte yderligere forbedringer i lovgivningen p√• dette omr√•de”.

Rapporten er en ajourf√łring af den tilsvarende rapport fra 2008 og viser situationen, som den s√• ud ved udgangen af 2009.

Pressemeddelelse fra European Union Agency for Fundamental Rights – FRA
30. november 2010

Bekæmpelse af homofobi, transfobi og forskelsbehandling:
EU-landene bevæger sig i forskellige hastigheder

I dag freml√¶gger Den Europ√¶iske Unions Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder sin rapport om homofobi, transfobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet for medlemmer af Europa-Parlamentet. Rapporten fra FRA viser, at nogle EU-medlemsstater styrker deres lovgivning og praksis med hensyn til beskyttelse af lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT), mens andre medlemsstater begr√¶nser eller forbig√•r LGBT-personers rettigheder. Der er dermed stor forskel p√•, hvor meget LGBT-personers rettigheder beskyttes i Europa.

Denne rapport freml√¶gges efter Europa-Parlamentets anmodning om en grundig unders√łgelse af situationen for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT) som f√łlge af den restriktive lovgivning om deres rettigheder i visse EUmedlemsstater.

I rapporten fremhæves tre underliggende problemer for LGBT-personer i EU: De er tvunget til at leve en tilværelse i ubemærkethed, de bliver udsat for voldelige angreb og de behandles ikke på lige fod med andre, f.eks. på arbejdspladsen, af udlejere eller ved flytning til at andet EU-land.

FRA’s direkt√łr, Morten Kj√¶rum, siger f√łlgende: “Vores unders√łgelser har vist positive udviklinger, men ogs√• omr√•der, hvor kun lidt har √¶ndret sig siden vores sidste unders√łgelse i 2008, eller hvor forholdene ligefrem er blevet v√¶rre. For eksempel anerkender et stigende antal EU-medlemsstater retten til at indg√• √¶gteskab for par af samme k√łn, mens andre ikke g√łr. Dette giver anledning til retlige og praktiske problemer for borgere, som √łnsker at flytte fra et EU-land til et andet. I rapporten fremst√•r negative holdninger og stereotype opfattelser som de dybeste √•rsager til de manglende tiltag eller negative udviklinger i et antal medlemsstater“.

De retlige tendenser d√¶kker f√łlgende omr√•der: Retlig beskyttelse mod forskelsbehandling, forsamlings- og ytringsfrihed, hadefulde udtalelser og hadkriminalitet, betydningen af “familiemedlem” i forbindelse med fri bev√¶gelighed, asyl og beskyttelse af LGBT-personer, og muligheder og krav i forbindelse med transpersoners ret til adgang til k√łnsskiftebehandling og at f√• deres k√łnsskifte anerkendt via lovgivningen.

EU’s Agentur for Grundl√¶ggende Rettigheder har offentliggjort denne rapport:
Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and
gender identity – 2010 Update (Comparative legalanalysis)

* * *
Rapporten relaterer sig primært til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheders artikel 2 (retten til livet), artikel 4 (frihed fra nedværdigende behandling), artikel 7 (respekt for privatliv og familieliv
liv), artikel 9 (retten til at gifte sig og stifte familie), artikel 11 (ytringsfrihed og information), artikel 12 (forsamlingsfrihed), artikel 18 (ret til
asyl), artikel 21 (ikke-diskrimination) og artikel 45 (fri bevægelighed og ophold).

Uddrag fra rapporten

Forskelsbehandling og diskrimination
Beskyttelsen af transk√łnnede er fortsat uklar p√• trods af EU-retspraksis.

International beskyttelse af LGBT asylans√łgere
Mange medlemsstater mener fortsat, at asylans√łgere, der s√łger beskyttelse mod forf√łlgelse p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet ikke har ret til det, hvis de kan leve i deres egne lande uden “afsl√łre sig selv”.

K√łnsskifte
Vanskeligheder med at få adgang (gratis) behandling, juridisk anerkendelse og ligebehandling på de fleste områder af det sociale liv, omend nogle EU-medlemsstaterstater har forbedret situationen.

FRA fremhæve mere specifikt bl.a.
bedre forst√•else af k√łnsidentitet som et element af privatlivet og selvbestemmelse snarere end som en psykiatrisk lidelse – is√¶r i relation til berigtigelse af det registrerede k√łn eller √¶ndring af navn p√• officielle dokumenter;

Stærkere og klarere beskyttelse mod
forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet

Medlemsstaterne opfordres til at sikre, at forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet er effektivt medtaget i deres lovgivning til gennemf√łrelse af Direktivetet om ligebehandling, med henblik p√• at tydeligg√łre de eksisterende definitioner og udvide beskyttelsen ud over dem, der gennemg√•r eller har gennemg√•et et k√łnsskifte.
I denne forbindelse kunne Europa-Kommissionen overveje udtrykkeligt at inkludere k√łnsidentitet blandt de forbudte grunde til forskelsbehandling i ligestillingsdirektivet om varer og tjenesteydelser.
Medlemsstaterne kunne overveje at f√• inspiration fra den seneste tids praksis i nogle medlemsstater om at afskaffe krav om skilsmisse og kirurgisk k√łnsskifte som foruds√¶tninger for √¶ndring af det registrerede k√łn eller √¶ndring af navn p√• officielle dokumenter.

Bedre beskyttelse for LGBT-personer, der s√łger international beskyttelse
EU-institutionerne og medlemsstaterne b√łr overveje udtrykkelig anerkendelse af k√łnsidentitet som begrundelse for forf√łlgelse i den nuv√¶rende reform af kvalifikationsdirektivet i forbindelse med asylpakken.
Det europ√¶iske asylst√łttekontor – The European Asylum Support Office – b√łr i sin udvikling af materiale til st√łtte for medlemsstaterne, lette forst√•elsen og korrekt h√•ndtering af sager, der rejser sp√łrgsm√•l om seksuel orientering og k√łnsidentitet.
UNHCR’s vejledende notat om asylans√łgninger p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet fra 2008 er af s√¶rlig relevans for vurderingen af asylans√łgninger. Dette is√¶r med hensyn til en persons p√•stand om seksuel orientering eller k√łnsidentitet og uanset deres √¶gteskabelige status, om de har b√łrn eller deres overensstemmelse med stereotyper. Den nuv√¶rende brug af nedv√¶rdigende og restriktive vurdering af asylans√łgeres trov√¶rdighed baseret p√• deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet b√łr afskaffes.

Afsnit 1 – Regulation of gender reassignment – omhandler alene forhold vedr√łrende transk√łnnede og transforhold, idet der for disse er s√¶rlige forhold, som ikke kan indpasse i rapportens √łvrige afsnit.

* * *
Rapporten i sin helhed i pdf-format.
Omtale af rapporten den 30. november 2010 hos Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder РFRA.
Omtale af rapporten november 2010 hos Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder РFRA Рog mulighed for at downloade den.