Recepter, Bekendtg√łrelse om. (Receptbekendtg√łrelse) BEK nr. 1703 af 8. december 2023.

Vist 1.229 gange.
Bekendtg√łrelsen om recepter (Receptbekendtg√łrelse) – BEK nr. 1703 af 8. december 2023 tr√•dte i kraft den 1. januar 2024.

K√łnshormoner er receptpligtig medicin.
Herunder gengives enkelte uddrag fra bekendtg√łrelsen.

Kapitel 1
Definitioner
§ 1. Ved en recept forstås en anvisning fra:
  1. En læge, tandlæge eller dyrlæge til apotek om udlevering af et eller flere lægemidler.
  2. […]

Stk. 2. Ved en recept forst√•s derudover en skriftlig anvisning (bestillingsseddel) fra en l√¶ge, tandl√¶ge eller dyrl√¶ge om udlevering af gasser til medicinsk brug fra et apotek […]
[…]

Kapitel 2
Receptpligt og udleveringsgrupper

¬ß 2. L√¶gemiddelstyrelsen afg√łr, hvilke l√¶gemidler til mennesker og dyr, der skal v√¶re receptpligtige og inddeler dem i grupper, jf. ¬ß 6.

¬ß 3. Ved afg√łrelsen af, hvilke l√¶gemidler der skal v√¶re receptpligtige, l√¶gges der is√¶r v√¶gt p√•, om l√¶gemidlerne kan p√•virke patientsikkerheden, og om l√¶gemidlerne
  1. direkte eller indirekte kan frembyde sundhedsfare, selv ved normal brug, hvis de anvendes uden lægeligt tilsyn,
  2. direkte eller indirekte kan frembyde sundhedsfare, fordi de hyppigt og i stort omfang anvendes ukorrekt,
  3. indeholder stoffer eller pr√¶parater, hvis virkning eller bivirkninger det er n√łdvendigt at overv√•ge, eller
  4. skal indgives parenteralt (indspr√łjtes eller lignende).

[…]
¬ß 10. Det fremg√•r af Medicinpriser, hvilken udleveringsgruppe et l√¶gemiddel er placeret i, […].

Kapitel 3
Anvisning, gyldighed og læge-, behandlerfarmaceut -og tandlægerecepters indhold
Anvisning og gyldighed

[…]
§ 12. Recepter skal udstedes elektronisk i det Fælles Medicinkort, jf. dog stk. 2 og § 41.
Stk. 2. Anvisning kan i s√¶rlige tilf√¶lde ske skriftligt, via telefax eller telefonisk […]
[…]

Kapitel 5
[…]
Substitution
¬ß 62. Apoteket skal udlevere det billigste l√¶gemiddel i gruppen af apoteksforbeholdte l√¶gemidler […] og af vacciner […]
[…]
Stk. 6. Uanset bestemmelserne i stk. 1-5 kan medicinbrugeren forlange at f√• udleveret det anviste l√¶gemiddel eller et hvilket som helst l√¶gemiddel i gruppen af l√¶gemidler, som if√łlge bilag 1 eller bilag 2 kan erstatte det anviste l√¶gemiddel. Det g√¶lder dog ikke, hvis receptudstederen udtrykkeligt har anf√łrt p√• recepten, at der ikke m√• ske substitution […]
[…]

Udenlandske recepter

¬ß 70. […]
Stk. 2. Recepter udstedt af l√¶ger, tandl√¶ger eller dyrl√¶ger der er autoriseret i et EU-/E√ėS-land, er omfattet af bestemmelserne i denne bekendtg√łrelse. Dog m√• apoteket hverken ekspedere recepter udstedt af l√¶ger eller tandl√¶ger p√• de i ¬ß 4 n√¶vnte l√¶gemidler eller indtelefonerede recepter fra l√¶ger, tandl√¶ger eller dyrl√¶ger. For l√¶ger og tandl√¶ger g√¶lder tillige de √¶ndringer til recepters indhold, der f√łlger af bilag 4 til bekendtg√łrelsen.
Stk. 3. Recepter udstedt af en udenlandsk læge, tandlæge eller dyrlæge skal ikke indeholde autorisations-ID.

Kapitel 9
Dispensation-, straffe-, ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Dispensation samt straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
[…]
¬ß 124. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. januar 2024.
Stk. 2. Bekendtg√łrelse nr. 661 af 30. maj 2023 om recepter og dosisdispensering af l√¶gemidler oph√¶ves.

[…]

* * *
Bekendtg√łrelsen om recepter (Receptbekendtg√łrelse) – BEK nr. 1703 af 8. december 2024 p√• Retsinformation.

* * *
Historik
Bekendtg√łrelsen afl√łser BEK nr. 661 af 1. juli 2023.
Bekendtg√łrelsen afl√łser BEK nr. 776 af 1. juli 2022
Bekendtg√łrelsen afl√łser BEK nr. 857 af 12. juni 2020
Bekendtg√łrelsen afl√łser BEK nr. 1297 af 28. november 2019
Bekendtg√łrelsen afl√łser BEK nr. 1654 af 18. december 2018
Bekendtg√łrelsen afl√łser BEK nr. 1671 af 12. december 2013.