Referat fra generalforsamlingen den 29. marts 2003.

Vist 158 gange.
Ordin√¶r generalforsamling l√łrdag den 29. marts 2003 i trans-danmark.dk

Referat

Torsdag den 3. april 2003.

Referat fra generalforsamlingen l√łrdag den 29. marts 2003 kl. 1300 hos Qvickie.

Til stede: Karin Astrup (formand), Tina Larsen (næstformand), Solveig Lerche (kasserer), Tina Thranesen (sekretær), Qvickie (suppleant og webmistress), Anette Bjerre (revisor), Jeanette, Tina Schuldt, Pia Hansen, Carin (Sydsjælland), Mia, og Karen-Lis Andersen. I alt 12 personer.
Endvidere 1 gæst inviteret af Tina Larsen.
Generalforsamlingens start blev lidt forsinket med start kl. 1330.
Jeanette b√łd velkommen til Qvickies og sit hjem.
Formanden, Karin Astrup b√łd velkommen til foreningens f√łrste ordin√¶re generalforsamling.

1) Valg af dirigent.
Formanden foreslog Pia Hansen. Enstemmigt valgt.
Pia Hansen gennemgik formaliteterne for afholdelse af generalforsamling jf. foreningens vedtægter og konstaterede, at de var opfyldt, og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig.
Der var ingen indvendinger.
Der var ikke nogen indvendig mod gæstens tilstedeværelse.

2) Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
Formanden, Karin Astrup aflagde f√łlgende beretning:
trans-danmark.dk har nu eksisteret i ca. 9 m√•neder; men optakten til stiftelsen af foreningen foregik i f√łrste halvdel af 2002, da Netstr√łmperne fors√łgte at f√• etableret et samarbejde med TiD, men vores m√•l passede ikke helt sammen og konklusionen blev at Netstr√łmperne kunne starte deres egen forening.

En lille h√•ndfuld af transpersoner som p√• baggrund af “navnesagen” dannede “Netstr√łmperne“, hvilket skete lige omkring √•rsskiftet 2001/2002. Der blev udarbejdet en programerkl√¶ring og et handlingsprogram, som blev tilstillet bestyrelsen i TiD, idet “Netstr√łmperne” √łnskede dem indf√¶ldet i TiDs handlingsprogram (hvis et s√•dant fandtes.).
Der blev dannet en arbejdsgruppe, som p√• beh√łrig vis meldte sig ind i TiD, og derfor ogs√• √łdte op p√• TiDs ordin√¶re eneralforsamling for her at fort√¶lle forsamlingen om initiativet.
Desv√¶rre gik det ikke helt som √łnsket og forventet – TiD og de fremm√łdte medlemmer var ganske enkelt ikke interesseret. “Netstr√łmperne” opgav ikke s√•dan umiddelbart, hvorfor der blev indkaldt til endnu et medlemsm√łde den 12. april 2002 i TiD, hvor ogs√• “Netstr√łmperne” var inviteret. Vi m√łdte med 4 (Jeanette, Tina Thranesen, Solveig og mig selv) fra “Netstr√łmperne“, i h√•bet om at dette sidste fors√łg p√• et samarbejde m√•tte b√¶re frugt. Det blev desv√¶rre til et afslag fra TiDs side, idet man ikke var indstillet p√• at g√łre f√¶lles sag med de transseksuelle og deres behov, som nogen grad pr√¶gede handlingsprogrammet. Vi blev opfordret til at danne vores egen forening.

Det gjorde vi så den 29. juni 2002, hvor vi holdt stiftende generalforsamling i Hvidovre.
Foreningen fik navnet trans-danmark.dk og stort set alle fra den oprindelige initiativgruppe (“Netstr√łmperne“) sidder nu i bestyrelsen i trans-danmark.dk. Til generalforsamlingen var der m√łdt 15 personer, desuden var journalist Jakob Mikkelsen fra Danmarks Radio med som g√¶st.
P√• generalforsamlingen blev f√łlgende valgt til bestyrelsen, der konstituerede sig s√•ledes:
* Formand Karin Astrup, Karup,
* N√¶stformand Jeanette Tind√ł, Hvidovre,
* Sekretær Tina Thranesen,
* Bestyrelsesmedlem Charlotte Nielsen, Kors√łr,
* 1. suppleant Tina Larsen, Aalborg,
* 2. suppleant Qvickie,
* Revisor Anna Jonna Armansdottir, Aalborg,
* Revisor Anette Bjerre, Hornbæk,
* Revisorsuppleant Kitt Lie Rasmussen.

P√• m√łdet blev det besluttet at Qvickie er foreningens webmistress.

Vi valgte umiddelbart herefter at prioritere vores arbejdsopgaver og det gav f√łlgende prioritering:
1. √Ündring af lovgivningen/bekendtg√łrelser.
2. Videnbank og unders√łgelse af transvestitter og transseksuelles forhold herunder at f√• fastlagt hvor stor gruppen er.
3. H√łringsberettiget/f√• s√¶de i n√¶vn og udvalg.
4. Kontaktnetværket.
5. Arbejde for st√łrre accept i samfundet.
Jeg vil senere give en status på hvor langt vi er nået med vores arbejdsopgaver.
I √•rets l√łb er Jeanette af personlige √•rsager tr√•dt ud af bestyrelsen, i stedet er Tina Larsen tr√•dt ind p√• hendes post. Det er mit h√•b, at Jeanette, n√•r hun er klar, igen melder sig til at tage fat i bestyrelsen.
Anna Jonna Armansdottir har f√•et arbejde p√• F√¶r√łerne, hvortil hun er flyttet. Det er mit h√•b, at vi kan tr√¶kke p√• Annas meget store viden p√• omr√•det selvom hun er flyttet til F√¶r√łerne.
Desuden har Kitt meldt sig ud.

trans-danmark og pressen
Umiddelbart efter stiftelsen af trans-danmark.dk fik vi en fantastisk respons fra medierne. Vi fik forsiden af Berlingske Tidende, samt en hel side inde i avisen, Solveig m√•tte m√łde op i go’morgen Danmark p√• TV2, Jeanette og Qvickie blev portr√¶tteret af TV2 Lorry, Kitt kom i go’aften Danmark. Der blev skrevet om os i Ekstra Bladet og i flere lokalaviser, samt at b√•de tekst tv p√• DR, samt JydskeVestkysten og de 2 Stiftstidender skrev om den manglende retssikkerhed for transseksuelle og transvestitter i Danmark.

I forbindelse med 50 √•ret for Christine Jorgensens operation p√• Rigshospitalet udsendte vi en pressemeddelelse, hvor en af reaktionerne var en artikel af journalist Anette Bredmose fra Ritzau. Hendes artikel blev trykt af Metro Express, Fyns Amts Avis, Urban, Flensborg Avis, samt f√łrte til en artikel i Se & H√łr. I de elektroniske medier blev Erwin J√∂hnk fra TS-kontakt p√• vores foranledning interviewet i P3’s Go’Morgen, samt TV2’s Go’ Her den 24. marts 2003 har Solveig v√¶ret p√• TV Lorry og TV’s tekst-tv har haft en notits om navnesagen den samme dag.

Det er dog vigtigt, at vi ikke hviler p√• laurb√¶rerne; men at vi hele tiden skal f√łre pressen opm√¶rksom p√• de ting vi arbejder med.

Status på arbejdsopgaverne:
Ad. 1) √Ündring af lovgivningen/bekendtg√łrelser.
Den f√łrste sag, som vi har arbejdet med er den meget omtalte “Navnesag”, hvor jeg er overbevist om at vores megen medieomtale omkring det juridiske k√łnsskifte har f√łrt til at man nu har indf√łrt en fors√łgsordning, der blandt andet har medf√łrt at vores kasserer nu officielt hedder Solveig.

Vores næste mål er at få denne ordning gjort permanent.
Vi begyndte at bearbejde ministerierne for at få gjort opmærksom på de manglende rettigheder. I denne forbindelse har Tina Thranesen gjort et meget stort research arbejde, og glimrende formuleret vore henvendelser til myndighederne. Tinas juridiske indsigt har været til megen gavn for foreningen.

B√•de sundheds og indenrigsministeriet har tilkendegivet at de gerne vil i dialog med trans-danmark.dk n√•r det drejer sig om cpr-nummer ved “juridisk k√łnsskifte“, samt omkring procedurerne ved k√łnsskifte, adgangen til hormonbehandling, hvor der ikke findes generelle regler og procedurer. Ligesom vi har henvendt os til Civilretsdirektoratet og Rigshospitalets Sexologisk Klinik med en masse sp√łrgsm√•l, for at f√• klarlagt forskellige ting, som vi kan anvende i vores fremtidige lobbyisme over for beslutningstagerne.

trans-danmark.dk har p√•peget at vi h√łr have f√¶lles lovgivning i EU p√• dette omr√•de, og derfor har vi henvendt os til vore s√łsterorganisationer i udlandet med henblik p√• at skabe et gr√¶nseoverskridende samarbejde. Patientforeningen for Transseksuelle vil gerne have en lovgivning om k√łnsskifte, og jeg har talt med foreningens formand, Helle, om at vi arbejder sammen om at f√• loven √¶ndret, idet det er vores opfattelse at PfT‘s s√•kaldte lovforslag ikke kan gennemf√łres i den udformning den har. Desuden er det min overbevisning, at vi sammen vil f√• en st√łrre gennemslagskraft end hvis PfT g√łr det alene.
Det kr√¶ver dog en masse forarbejde, f√łr vi kan pr√¶sentere noget for de politiske partier. Det er der enkelte der har sv√¶rt ved at forst√•. Men som Piet Hein siger: “ting tager tid”:
Jeg påtænker, med Tina Thranesens hjælp, at finde ud af om der kan laves en lov om transseksualitet, som der f.eks. findes i vore nabolande.

Ad. 2) Videnbank og unders√łgelse af transvestitter og transseksuelle forhold herunder at f√• fastlagt hvor stor gruppen er.
En arbejdsgruppe er i gang med at opbygge en database, hvor man samler oplysninger om transvestisme og transseksualitet, som vil blive gjort delvis tilgængelig for offentligheden.
Men det er et slidsomt job med mange tekniske problemer der skal l√łses. Tina Thranesen arbejder ih√¶rdigt p√• at f√• tingene gjort f√¶rdigt; men der er megen test involveret i arbejdet, s√• vi m√• v√¶bne os med t√•lmodighed til de har gjort arbejdet f√¶rdig.

Unders√łgelsen er vi ikke kommet i gang med endnu, da vores tovholder p√• dette projekt, Anna, desv√¶rre er flyttet til F√¶r√łerne. Vi arbejder p√• at f√• sat en ny tovholder p√• opgaven, samt at vi f√•r defineret opgavens omfang. Det er meningen at opgaven skal laves af nogle studerende fra et universitet, som led i deres studier.

Ad. 3 H√łringsberettiget/f√• s√¶de i n√¶vn og udvalg.
I efteråret tilskrev vi justitsministeriet, indenrigs- og sundhedsministeriet, samt Folketinget.
Dette har resulteret i at trans-damark.dk er blevet h√łringsberettiget i flere ministerier, og f√łrste synlige resultat af dette, er at foreningen skal foretr√¶de for det af Lene Espersen nedsatte Navnelovsudvalg i juni 2003.
Vi forventer, at vi med tiden vil blive indkaldt til h√łring i de andre ministerier i takt med at lovgivningen skal √¶ndres.

Ad. 4) Kontaktnetværket.
Kontaktnetværket findes på vores hjemmeside, hvor transpersoner kan gå ind og finde en kontaktperson i deres område, der kan hjælpe dem videre. Hidtil er antallet af henvendelser begrænset; men det er vores overbevisning at denne service skal findes i foreningen. Jeg tror, at hovedårsagen skal findes i frygten som mange transpersoner har for at blive opdaget, en frygt der oftest er ubegrundet, specielt når vi taler om kontaktnetværket.

Ad. 5) Arbejde for st√łrre accept i samfundet.
Hvordan kan vi arbejde for en st√łrre accept i samfundet.
Det g√łr vi bedst ved at vise os i samfundet, deltage aktivt i samfundet og ikke leve med en frygt for opdagelse. Jeg ved at det er nemmere sagt end gjort.
Vores kasserer er i det forgangne √•r blevet medlem af Venstre i Farum bestyrelse, samt indvalgt i retsudvalget i Venstre i Frederiksborg Amt. Dette er synligg√łrelse.
Jeg vil medg√•, at det er meget nemmere for transseksuelle eller fuldtids transvestitter at kunne g√łre noget s√•dant, da de jo allerede har valgt at leve i deres valgte k√łn.
Man beh√łver jo ikke at str√¶be efter offentlig embede; bare det at man ikke er bange for at g√łre dagligdags ting vil medvirke til at skabe en st√łrre accept i samfundet. Det kommer dog ikke uden indsats fra os alle.
Vi, trans-danmark.dk, skal ogs√• p√•virke omgivelserne aktivt. Det g√łr vi dels via pressen; men vi har i de sidste 9 m√•neder haft flere studerende der skulle skrive opgaver om emnet, hvor vi har hjulpet dem og kun modtaget positive tilbagemeldinger.
Vi skal f√• arbejdsgiverne til at forst√•, at transpersoner er mere effektive hvis de kan leve som de f√łler; med andre ord skal det g√łres lettere at blive accepteret som transperson p√• arbejdsmarkedet. Dette kan kun g√łres ved oplysning overfor arbejdsgivere og arbejdstagere.
Ligesom transpersonen m√• kunne forst√•, at n√•r man har valgt k√łn, s√• skal vi hele tiden arbejde positivt for at opn√• vores m√•l.

trans-danmark.dk og kritikken af foreningen
P√• postlisterne har der i perioder v√¶ret en del kritik af foreningen. Megen af kritikken er kommet fra en lille gruppe af personer, der af en eller anden grund vil skabe splid i foreningen. Deres kritik har v√¶ret meget personorienteret; men ogs√• fuldst√¶ndig grundl√łs.
Hovedofret har været foreningens kasserer.

En anden diskussion har v√¶ret om trans-danmark er en paraplyorganisation for transseksuelle og transvestitter i Danmark. Det er foreningen ikke endnu; men det er et m√•l for foreningen at vi kan repr√¶sentere vores milj√ł overfor myndighederne, politikerne og offentligheden. Vi mener, at et bredt samarbejde i milj√łet er n√łdvendigt for at opn√• vores f√¶lles m√•l. I √łjeblikket findes der en del foreninger, der hver is√¶r pr√łver at f√• ordlyd overfor myndighederne, andre foreninger er ikke interesseret i noget politisk arbejde.

trans-danmark.dk er blevet kritiseret for ikke at ville samarbejde med TiD. Blandt andet har f√łlgende v√¶ret n√¶vnt:
Vi er blevet beskyldt for ikke at være diplomatiske over for TiD:
Vi har gravet os ned i skyttegrave i stedet for at udvise samarbejdsvilje, lyder kritikken.

Denne kritik er forfejlet efter min mening.

Faktum er at vi i en meget lang periode fors√łgte at f√• et m√łde i stand mellem TiD og dengang “Netstr√łmperne“; men alle vore forslag blev enten ikke besvaret eller afvist af Sophie Schr√∂der, der sammen med Jackie var udset til at v√¶re TiDs bestyrelseskontakter, begrundelsen var at man ikke kunne finde et tidspunkt. Det lykkedes ikke at finde et tidspunkt til et m√łde f√łr den 12. april 2002, hvor vi skulle diskutere “Fremtiden i TiD” og hvordan vi kunne samarbejde. Det fra TiD fremm√łdte panel skulle egentlig indlede m√łdet; men de havde ikke noget at bidrage med. Diskussionen gik herefter over til at handle om det transpolitiske, hvor den klare udmelding fra TiD var at det √łnskede man ikke at deltage i, da medlemmerne ikke var interesseret heri. Hvis “Netstr√łmperne” fastholdt at de ville arbejde med det politiske og specielt omr√•det der omhandler transseksuelle, s√• b√łr de starte deres egen forening, var meldingen fra TiD.
Vi har intet imod at samarbejde med TiD. Tina Thranesen og undertegnede fors√łgte at f√• sat et m√łde i stand med TiDs formand og kasserer for at f√• gjort en ende p√• det personfnidder der var mellem TiD og Solveig. I stedet for at f√• m√łdet arrangeret, s√• gik TiDs bestyrelsen uden om Tina og jeg, hvor de fremsatte nogle krav til Solveig, som netop var diskussionsopl√¶gget; men her kunne de ikke diskuteres.
Hvis vi er så forstokkede i vores holdninger, så kan det undre en, at vi har et ganske fint samarbejde med TS-kontakt og Hoxbi, samt at den nydannede Patientforening for Transseksuelle også er villige til at samarbejde med os.

Min konklusion p√• et samarbejde med TiD er at s√• l√¶nge de blokerer samarbejdet med os p.g.a. personrelaterede forhold, s√• bliver det sv√¶rt. Det er beklageligt for TiD har p√• det seneste gjort en del for at skabe st√łrre accept i samfundet, bl.a. ved den tv-udsendelse p√• TV2 med Henriette og Lis. Jeg tror ikke p√• at TiD er villige til et samarbejd f√łr de er villige til at begrave strids√łkson over for Solveig eller at Solveig ikke l√¶ngere sidder i bestyrelsen af trans-danmark.dk. Jeg skal her fastholde, at det er vores medlemmer der bestemmer hvem der skal sidde i bestyrelsen af trans-danmark. De, ikke andre foreningers medlemmer.

På det seneste her vi fået en del kritik omkring vores hjemmeside. Meget af kritikken har været berettiget; men jeg vil gerne til vores forsvar sige, at en af hovedårsagen til at der ikke skete så meget skyldes at en af de bærende kræfter i redaktionen, har arbejdet i udlandet siden august 2002 og derfor ikke kunne bidrage med så meget. Men vi har taget kritikken ad notam, og I vil se, at der sker noget på hjemmesiden i fremtiden.
Desuden sker der meget på hjemmesiden, som man ikke umiddelbart kan se, da det er tekniske forbedringer.

“Hvis trans-danmark.dk skal have en fortsat eksistens, bliver vi n√łdt til at blive mere servicemindede. Hvad f√•r folk ud af at melde sig ind i foreningen. Vi bliver n√łdt til at t√¶nke i baner af, hvad vi kan tilbyde de “ganske almindelige transer” rundt omkring i landet. Det er trods alt nok kun et f√•tal, der interesserer sig for navnesagen og politik. De fleste synes sikkert, at det er OK med navnesag og politik, men vil forvente noget mere jordn√¶rt, som gavner dem personligt, for at de vil overveje et medlemskab”.

Jeg er ikke helt uenig med denne del af kritikken, dog vil jeg gerne sige til fort forsvar, at Rom blev ikke bygget på en dag.
Vi har taget initiativ til at etablere kontakt til psykologer der har transseksualitet og transvestisme som speciale. Dette er sket via en henvendelse til Dansk Psykolog Forening.
Vi har p√• hjemmesiden etableret kontaktb√łrser, mulighed for salg af diverse sager m.m.
Med hensyn til det “jordn√¶re”, s√• har det hele tiden v√¶ret ideen at de mere sociale arrangementer skulle foreg√• lokalt.

Ligeledes s√• kan medlemmerne selv bidrage med deres √łnsker. Vi har til dato ikke modtaget noget forslag fra medlemmerne, hvad de kunne t√¶nke sig.

* * *
Efter afl√¶ggelsen af beretningen var der almen dr√łftelse af forskellige forhold af almen interesse:
* behov for og muligheden for psykologhjælp,
* juridisk hjælp i relation til forældremyndighedssager,
* foredrag og kurser,
* forholdene på Sexologisk Klinik,
* Civilretsdirektoratest almene holdning og den midlertidige navneordning,
* den til tider skarpe og personorienterede debat på postlisten Transgender DK,
* stiftelsen af den nye forening “Patientforeningen for Transseksuelle“,
* det √łnskv√¶rdige i √©n f√¶lles forening, eller i det mindste et samarbejde foreningerne imellem hvorved vi alle ville st√• styrkede over for myndigheder, hvor Karin oplyste, at hun havde v√¶ret i kontakt med patientforeningens formand, Helle, der var positivt indstillet p√• samarbejde,
* Solveig Lerche redegjorde for udviklingen i hendes “navnesag”, idet hun havde f√•et tilladelse til at f√łre navnet “Solveig” i henhold til Civilretsdirektorats midlertidige navneordning,
* om, hvad medlemmerne f√•r ud af at v√¶re medlem af vores forening, hvor Tina T. fremf√łrte, at et medlemskab ikke umiddelbart kunne forventes at give noget konkret for de enkelte, da det var et langsigtet arbejde at forbedre forholdene for tv’er og ts’er, og at et medlemskab derfor mere et √łnske om at st√łtte udviklingen, og Anette Bjerre var inde p√• det √łnskelige i, at foreningen fik flere medlemmer,
* det sociale aspekt eller mangel p√• det sociale aspekt i foreningen dr√łftedes ogs√•, og baggrunden blev gennemg√•et bl.a. af Tina L. med forklaring om, at der allerede eksisterede b√•de en forening og mindre lokale grupperinger, der tog sig af det sociale og at foreningen gerne st√łttede sociale arrangementer, men ikke havde det som sin opgave af arrangere disse,
* dr√łftelse af, hvad foreningen skal freml√¶gge for navnelovsudvalget, n√•r foreningen f√•r foretr√¶de for udvalget, idet foreningen endnu ikke har f√•et formuleret en egentlig foreningspolitik p√• omr√•det; hvorunder Solveig redegjorde for sine tanker derom,
* udsendelse af pressemeddelelser, hvor foreningen f√łrste gang brugte mere end 600 kr. p√• udsendelse af almindelige breve og sidste gang klarede det via e-mail, hvorved det ikke kostede noget, men nok havde samme positive effekt i form af medieopm√¶rksomhed; hvorunder Solveig fremf√łrte, at fundamentet blev lagt med udsendelse af den f√łrste papirbaserede pressemeddelelse,
* foreningens hjemmeside dr√łftedes, hvorunder Qvickie oplyste, at siden i meget stor udstr√¶kning var lavet, s√• alle bestyrelsesmedlemmer, de lokale postlisteadministratorer, og medlemmer kunne tilf√łje ting til hjemmesiden, og at der var ca. 100 bes√łgende p√• hjemmesiden i d√łgnet og fra start til nu havde hjemmesiden haft ca. 22.000 bes√łgende, hvilket alle fandt flot, videre dr√łftelse om hjemmesidens indhold, hvor foreningen nok i st√łrre udstr√¶kning skulle orientere om igangv√¶rende projekter, og at redaktionsudvalget skulle igangs√¶ttes for at styrke hjemmesiden.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
Solveig gennemgik det fremlagte regnskab og oplyste, at formuen pr. 311202 var 2.612,17 kr. og at bankindestående pr. d.d. (290303) var på 5.149,57 kr.
Det sk√¶ve bel√łb p√• 4.463,73 kr. i kontingentindbetaling skyldes en indbetaling i norske kroner, der ved omveksling gav et “sk√¶vt” bel√łb.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4) Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Solveig gennemgik budgettet og gav udtryk for en medlemsfremgang.
Foreningen havde p.t. 32 medlemmer og budgettet var baseret på 35 medlemmer.
Vedr. fondsmidler forventedes det at v√¶re muligt med et nuv√¶rende, men helst et st√łrre medlemstal, og at der var flere relevante muligheder at s√łge. Ved m√łde med eksterne samarbejdspartnere m√•tte der forudses nogle omkostninger, og ved bestyrelsesmedlemmers k√łrsel til m√łder ligeledes nogle transportomkostninger.
Budgettet var et optimistisk budget, men det vil blive justeret året igennem, således at det svarede til det faktuelle indtægtsgrundlag, og at udgifterne ville blive afpasset indtægterne og den likvide kapital.
Budgettet blev godkendt.

5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Forslag: Uændret 200 kr.
Vedtaget.

6) Behandling af indkomne forslag.
a) Vedtægtsændringer.
I) § 1 РForeningens navn
ændres fra
trans-danmark.dk til:
trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle“.
Vedtaget.

II) § 2 РFormålsparagraffen
tilf√łjes:
“samt yde st√łtte og vejledning til transvestitter og transseksuelle“,
så ordlyden bliver:
Foreningens form√•l er at fremme befolkningens forst√•else for og accept af transvestitters og transseksuelles s√¶rlige forhold og s√łge at sikre, at lovgivningen i st√łrst mulig udstr√¶kning tilgodeser sammes forhold, samt yde st√łtte og vejledning til transvestitter og transseksuelle“.
Vedtaget.

III) § 10, stk. 1 РBestyrelsens sammensætning
udvidelse fra 4 til 6 medlemmer,
så ordlyden bliver:
Bestyrelsen best√•r af formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer, der alle v√¶lges p√• generalforsamlingen for en 2-√•rig periode“.

Solveig anbefalede forslaget vedtaget.
Tina T. anbefalede, at forslaget blev forkastet og uddybede det med, at der ved den igangv√¶rende generalforsamling var 12 fremm√łdte. Af disse var 2 i bestyrelsen og f√łrst p√• valgt til n√¶ste √•r og derfor ikke kunne v√¶lges i √•r, hvorved der kun var 10 personer at v√¶lge imellem.
Hvis udvidelsen blev gennemf√łrt, skulle der til bestyrelsesposter, suppleanter og revisorer bruges 9 personer.
Og da Tina T. var vidende om, at Jeanette, der var udtr√•dt af bestyrelsen i den forgangne periode af personlige grunde, ikke √łnskede at modtage valg, bet√łd det, at alle tilstedev√¶rende skulle modtage valg til en af posterne.
Var der s√• blot √©n af disse ni personer, der ikke √łnskede at modtage valg, s√• var vi i den situation, at vi ikke kunne f√• besat alle posterne.
Tina T. fandt, at det var et ualmindeligt dårligt signal at udsende, at foreningen havde så svag en tilslutning på generalforsamlingen, at den end ikke kunne få besat alle posterne.

Efter nogen debat, hvorunder der var enighed om, at det ville være en god ting med en udvidelse af bestyrelsen, blev forslaget trukket af bestyrelsen, da det var åbenbart, at det ikke kunne vedtages.
Tilsvarende enighed om, at en fremtidig bestyrelsen kunne genfremsætte forslaget, såfremt medlemstilgangen tilsagde det.

IV) § 8, stk. 2, pkt. 8 a, (såfremt § 10, stk. 1 ændres)
ændres fra:
“2 bestyrelsesmedlemmer”
til:
3 bestyrelsesmedlemmer“.
Da det under pkt. III fremf√łrte forslag ikke blev vedtaget udgik dette punkt.

V) Valg af bestyrelsesmedlemmer (såfremt ændringerne af §§ 8, stk. 2, pkt. a og 10, stk. 1 vedtages) foregår på denne generalforsamling:
(1) i overensstemmelse med de netop vedtage regler, og
(2) efter denne overgangsprocedure:
(a) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode,
(b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode.
Da det under pkt. III fremf√łrte forslag ikke blev vedtaget udgik dette punkt.

VI) § 19, stk. 1 fastsættelse af kontingent
ændres fra:
Medlemskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen
til:
Medlemskontingentet for private, foreninger og organisationer fasts√¶ttes hvert √•r p√• generalforsamlingen“.

Karen-Lis fremsatte √¶ndringsforslag om, at ordet “private” i forslaget √¶ndredes til “enkeltpersoner”.
√Ündringsforslaget vedtaget, s√•ledes at lov√¶ndringsforslaget fik f√łlgende ordlyd:
Medlemskontingentet for enkeltpersoner, foreninger og organisationer fasts√¶ttes hvert √•r p√• generalforsamlingen“.
Forslaget vedtaget.

VII) § 19, stk. 2 om sidste frist for kontingentindbetaling
ændres fra:
Medlemmerne skal indbetale kontingentet senest 1. maj.
til:
Medlemskontingentet forfalder til betaling ved regnskabs√•rets start og skal v√¶re indbetalt senest 1. februar“.
Forslaget vedtaget.

7) Valg af:
a) 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg:
I) Solveig Lerche (villig til genvalg) og
II) Tina Thranesen (villig til genvalg).
Forslag:
Tina T. foreslog Tina Schuldt.
Da Solveig Lerche og Tina Thranesen bekr√¶ftede, at v√¶re villige til genvalg var der herefter f√łlgende kandidater:
Tina Schuldt, Solveig Lerche og Tina Thranesen.

Der blev foretaget skriftlig afstemning, der gav f√łlgende resultat:
Tina Schuldt 8 stemmer,
Solveig Lerche 5 stemmer,
Tina Thranesen 11 stemmer,
således at Tina Thranesen og Tina Schuldt var valgt for en 2 årig periode.

b) 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg:
I) Qvickie (villig til genvalg) og
II) (Vakant).
Forslag:
Qvickie
Carin (Sydsjælland).
Begge valgt og efter indbyrdes aftale, der blev tiltrådt af generalforsamlingen
blev:
Carin 1. suppleant og
Qvickie 2. suppleant.

c) 2 revisorer.
På valg:
I) Annette Bjerre (villig til genvalg) og
II) (Vakant).
Forslag:
Anette Bjerre
Pia Hansen.
Begge valgt.

d) 1 revisorsuppleant
I) (vakant).
Forslag:
Formanden foreslog Anna Armansdottir, der godt nok ikke var til stede, men som havde givet tilsagn til formanden.
Anna Armansdottir valgt.

8) Eventuelt.
Almen dr√łftelse af flere forskellige emner, som tidligere var dr√łftet under punkt 2 (beretning).

Tina Larsen takkede Solveig for hendes indsats både forud for stiftelsen af foreningen, dens opstart og hendes bestridelse af kassererposten.

Solveig udtrykte, at hun egentlig ogs√• gerne ville frig√łres fra foreningsarbejde og f√łlte en lettelse ved ikke at v√¶re genvalgt. Fortsatte med at udtrykke, at hun ikke var l√¶ngere v√¶k end sin e-mail, og at hun gerne fortsat ville hj√¶lpe, men jo ikke kunne tegne foreningen. Solveig sluttede med at takke alle for den forl√łbne tid.

Qvicke udtrykte, at alle måtte medvirke til at udvikle hjemmesiden ved at bidrage med materiale til den både ved selv at indskrive indlæg og med nye ideer.
Omtalte, at hun snart var klar til, at foreningen via hjemmesiden kunne tilbyde indehavere af andre hjemmesider en t√¶ller, hvis statistik blev f√łrt p√• foreningens hjemmesides database, og at der ville v√¶re et logo for foreningen p√• t√¶llerne, hvorved de hjemmesider, der tog mod tilbuddet automatisk ville reklamere for trans-danmark.dk.

Tina L. gav udtryk for, at redaktionsudvalget måtte i gang, og at det skulle afklares, hvor meget af bestyrelsens arbejde, der skulle oploades på hjemmesiden.

Tina T. redegjorde for, at postlisten Transgender DK ikke var tilknyttet nogen forening, men en uafhængig postliste.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1604.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Pia Hansen, dirigent
Tina Thranesen, sekretær

* * *
Referatet i pdf-format.