Referat og bestyrelsens konstituering. 2. april 2005.

Vist 112 gange.
Torsdag den 14. april 2003.

Referat fra generalforsamlingen i trans-danmark.dk
l√łrdag den den 2. april 2005 kl. 1300
hos Jane Johansen på Djursland.

Til stede: Karin Astrup, Stina Gj√łvad, Jane Christina S√łrensen, Erwin Maria J√∂hnk, Anja C. (kvinde f.k.), Jane Johansen, Pia Hansen og Tina Thranesen.
Endvidere Michelle, der ankom kl. 1412 og Pernille Knudsen, der ankom kl. 1423.

Afbud fra:
Tina Schuldt, Qvickie, Tina Larsen og Anne Jonna Armannsdottir.

Jane Johansen b√łd som v√¶rtinde velkommen til de fremm√łdte.

Formanden, Karin Astrup b√łd velkommen.

 1. Valg af dirigent.
  Pia Hansen foreslået og valgt.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og beslutningsdygtig.

 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
  Formanden aflagde beretningen:

  Endnu et turbulent √•r er forbi. Som alle foreninger tager det et stykke tid f√łr at foreningen arbejder optimalt. I trans-danmark.dk er arbejdet hidtil v√¶ret et bestyrelses anliggende, selvom vi gerne vil have at medlemmerne ogs√• vil v√¶re aktive i foreningen.

  P√• vores general forsamling i Marts 2004 fik vi en bestyrelse med f√łlgende sammens√¶tning:
  Formand: Karin Astrup.
  Næstformand: Tina Schuldt.
  Kasserer: Karen-Lis Andersen.
  Sekretær: Tina Thranesen.
  Bestyrelsesmedlem: Qvickie.
  1. suppleant: Jane Johansen.
  2. suppleant: Tina Larsen.

  Desv√¶rre gik der ikke lang tid, f√łr vores nyvalgte kasserer blev alvorlig syg og efter flere m√•neders kamp med hendes kr√¶ftsygdom, d√łde Karen-Lis Andersen i begyndelsen af august 2004. √Üre v√¶re hendes minde.

  Jane Johansen overtog kassererposten i slutningen af september 2004 og inden diverse formalia med banken var p√• plads gik der yderligere en m√•ned. Samtidig bet√łd det ogs√•, at en del af vores bogf√łringsmateriale for 2004 ikke kunne tilvejebringes i forbindelse med regnskabsafl√¶ggelsen, hvilket vi vil komme n√¶rmere ind p√• ved afl√¶ggelsen af regnskabet.

  Hvad har foreningen så brugt tiden til i år?
  Foredragsvirksomhed
  Tina Schuldt og Karin Astrup har i 2004 holdt foredrag om transvestisme og transseksualitet p√• skoler, seminarier, bibliotekarer, foreninger s√• som Womens Circle og Rotary, samt Dansk Industri. Emnerne har v√¶ret enten generelle eller “Den transseksuelle p√• arbejdspladsen”. Vi har til disse emner lavet foredragsmateriale i form af power point pr√¶sentationer, som alle medlemmer der vil holde et foredrag om emnet kan l√•ne af foreningen. Desuden har Jane
  Johansen holdt et lille foredrag for SID i Allingåbro, samt på et par skoler. Da alle foredragsholderne bor i Jylland, vil vi meget gerne have personer fra resten af landet til at melde sig som foredragsholdere, så vi kan begrænse omkostningerne i forbindelse hermed, da det ikke er alle steder vi får omkostningsdækning.

  Navneloven
  Som de fleste af jer er bekendt med, s√• har trans-danmark.dk v√¶ret den eneste transorganisation, der er h√łringsberettiget overfor Justitsministeriets navnelovsudvalg, der i juni 2004 kom med deres bet√¶nkning (1446) og hvor vi skulle afgive vores h√łringssvar senest den 1.septenber 2004.

  trans-danmark.dk Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle fremsendte mandag den 23. august d.√•. sit h√łringssvar til Justitsministeren vedr√łrende den bet√¶nkning, som det af Justitsministeriet nedsatte Navnelovsudvalg har udarbejdet. Navnelovsudvalgets bet√¶nkning nr. 1446 af 9. juni 2004.

  Foreningen noterer med gl√¶de, at Navnelovsudvalget i meget stor udstr√¶kning har fulgt de henstillinger, som foreningen fremlagde mundtligt og skriftligt under sit m√łde med Navnelovsudvalget.

  1. Is√¶r noterer foreningen med gl√¶de, at Navnelovsudvalget anbefaler, at Justitsministeren bemyndiges til at fasts√¶tte s√¶rlige regler for transseksuelle, s√• der kan g√łres undtagelse fra kravet om fornavnes k√łnskorrekthed.
  2. Foreningen er derimod ikke tilfreds med, at Navnelovsudvalget ikke kan anbefale at give samme mulighed for transvestitter, som lever fuldtids som det modsatte k√łn.
  3. Navnelovsudvalget har imidlertid ganske rigtigt set, at der er en bev√¶gelse i samfundet mod st√łrre tolerance over for transpersoner, og begrunder bemyndigelsen til Justitsministeren med, at Justitsministerens s√¶rlige regler lettere kan ajourf√łres i overensstemmelse med samfundets udvikling.
  4. trans-danmark.dk har derfor i sit h√łringssvar foresl√•et, at Justitsministerens bemyndigelse udstr√¶kkes til at omfatte b√•de transseksuelle og transvestitter.
  5. Foreningen er heller ikke tilfreds med, at Navnelovsudvalget ikke finder, at der i den nye navnelov skal være en bestemmelse om ændring af legitimationspapirer, eksamensbeviser m.v. for transpersoner, der har fået tilladelse til fornavneændring.
  6. trans-danmark.dk har derfor i sit h√łringssvar foresl√•et, at Justitsministerens bemyndiges til at udforme retningslinier for transpersoners ret til at f√• √¶ndret legitimationspapirer, eksamensbeviser m.v. efter navneskift.
  7. trans-danmark.dk har samtidig anmodet Justitsministeren om at blive taget med på råd ved udformning af de særlige regler.

  Ved f√łrste behandlingen af navneloven, kan vi se, at det ikke l√¶ngere er justitsministeren der er ansvarlig for direktivet for transseksuelle; men derimod ministeren for familie- & forbrugeranliggender. Dette er Lars Barfod, som vi vil kontakte s√• snart den nye bestyrelse er valgt.

  Hormonbehandling:
  trans-danmark.dk har i 2004 henvendt sig til Sundhedsministeren for at få nogle mere ensartede regler for at få hormonbehandling.

  √ėnsker en transperson (f√¶lles betegnelse for transseksuelle og transvestitter) at begynde en feminisering/maskulinisering er det mest naturlige, at vedkommende kontakter sin egen praktiserende l√¶ge. L√¶gen vil s√• vurdere om personen kan t√•le den p√•t√¶nkte behandling, og hvis l√¶gen er i tvivl, vil l√¶gen henvise til en gyn√¶kolog.
  Hvis personen findes egnet, udskrives der en recept, og personen g√•r til j√¶vnlige kontrolbes√łg hos l√¶gen.

  Ovenst√•ende beskriver, hvorledes det b√łr foreg√•, men virkeligheden er anderledes.

  I dag er det meget tilfældigt og til dels afhængig af ens bopæl, hvorledes transpersoner bliver behandlet af de praktiserende læger. I nogle amter sendes patienter konsekvent til Rigshospitalets sexologiske klinik (RHSK). Ofte afhængig af lægens viden.
  RHSK giver ikke hormonbehandling til de transpersoner, der ikke √łnsker en k√łnsmodificerende operation; og patienterne skal ofte igennem flere runder af samtaler, f√łr RHSK tr√¶ffer afg√łrelsen herom. En proces, der koster det amt, patienten kommer fra, ca. 5.500,00 kr. pr. gang. Det er en omkostning, der i mange tilf√¶lde kan spares.

  For de transpersoner, der √łnsker en k√łnsmodificerende operation, er et behandlingsforl√łb p√• RHSK fornuftigt.
  Men de transpersoner, der ikke er afklarede med deres situation, eller √łnsker at tage det f√łrste skridt ved at teste, om de kan leve et normalt liv i det k√łn, de v√¶lger, fungerer det mildest talt utilfredsstillende.
  Derfor vil det være meget gavnligt, hvis sundhedsministeren udsteder retningslinier for de praktiserende læger, så de er i stand til at hjælpe transpersonerne.
  Det vil også være hensigtsmæssigt, at der bliver ensartede tilstande i hele landet.
  Det m√• v√¶re rimeligt, at den praktiserende l√¶ge kan hj√¶lpe den transperson, der kun √łnsker en hormonbehandling for at tilpasse sin krop til det k√łn, p√•g√¶ldende mentalt f√łler at tilh√łre.
  Der vil være mange fordele ved at oplyse de praktiserende læger om behandlingen af transpersoner:

  1. Amterne sparer de omkostninger, der fremkommer ved at sende transpersoner til RHSK, når de alligevel ikke kan hjælpes dér.
  2. RHSK skal ikke bruge ressourcer p√• personer, der ikke √łnsker den k√łnsmodificerende operation.
  3. Det undgås, at transpersoner anskaffer sig hormonal medicin på det sorte eller grå marked.
  4. Det sikres, at behandlingen sker med lægekontrol.

  AD 1:
  Som nævnt ovenfor, så vil amterne spare mange penge.
  Det koster et sted mellem 25.000 og 35.000 kr. pr. person, der un√łdigt henvises til RHSK for at f√• hormonbehandlingen.
  Da RHSK i gennemsnit har ca. 150 personer i behandling om året, og det faktum, at der kun bevilliges ca. 10 operationer om året i Danmark, betyder jo, at mange aldrig når operationsbordet.
  Det betyder, at amterne betaler for en behandling, som i måske mere end halvdelen af tilfældene, kunne være klaret af den praktiserende læge.
  Tager vi udgangspunkt i de tal, vi kender, kan vi opstille f√łlgende regnestykke:

  75 personer x 5.500 kr. x 8 samtaler = 3.300.000 kr.

  Hertil kommer, at amterne refunderer rejseomkostningerne til K√łbenhavn for de personer, der bor udenfor K√łbenhavn.

  AD 2:
  Med en reduktion i antallet af patienter, der un√łdigt henvises RHSK, vil RHSK f√• frigivet ressourcer, der kan anvendes p√• andre behandlingsomr√•der, hvilket kan reducere eventuelle ventelister. Alts√• en samfunds√łkonomisk gevinst.

  AD 3:
  I dag er det mulig via internettet at k√łbe mandlige og kvindelige k√łnshormonpreperater, selv om de er receptpligtige.. Risikoen for opdagelse er lille. Og sker der opdagelse, s√• er sanktionen minimal. Konfiskation af medicinen og en mindre b√łde.
  Mange transpersoner ved, at deres l√¶ge vil henvise dem til RHSK. De ved ogs√•, at de ikke vil f√• en hormonbehandling tilbudt af RHSK, hvis de ikke √łnsker en k√łnsmodificerende operation.
  Det er frustrerende at leve som en kvinde i dagligdagen, og samtidig sl√•s med de problemer, der kommer af at v√¶re f√łdt som mand. H√•rv√¶ksten p√• kroppen, ingen bryster, stemmen, etc.
  Det f√łrer til, at mange skaffer sig hormonbehandlingen via uautoriserede kanaler. Resultatet er, at mange eksperimenterer med hormonbehandlinger p√• sig selv – uden kontrol fra en l√¶ge. G√•r det galt, kan det medf√łre meget alvorlige sygdomme, der koster samfundet yderligere udgifter.

  Det svar vi fik fra Sundhedsministeriet i november 2004, kunne vi ikke bruge til noget. I svaret henviser man til at sundhedsstyrelsen mener at kun RHSK kan ordinere denne behandling. Vi mener ikke at der er noget l√¶gefagligt argument herfor, og vi vil derfor i l√łbet af de kommende m√•neder skaffe os l√¶gefaglige argumenter til at tage sagen op igen.
  √ėstradirol ordineres af praktiserende l√¶ger til prostata patienter og gyn√¶kologer ordinerer dem dagligt. Dette vil blive en af vore m√¶rkesager i 2005.

  Andre projekter:
  1. Vi arbejder p√• at f√• lavet en unders√łgelse af hvor mange transvestitter og transseksuelle der findes i Danmark i samarbejde med et universitet.
  2. Kontaktnetværket
  3. ID-problematikken for transvestitter og preop transseksuelle
  4. Jobformidling for transpersoner
  5. Arbejdsmarkedspolitik
  6. CPR-nummere problematikken

  Disse projekter bliver ikke uddybet, idet de ikke er n√•et s√• langt som vi gerne ville, blandt andet p√• grund af d√łdsfaldet i bestyrelsen, idet Karen-Lis var tovholder p√• 2 af projekterne.
  Vi så gerne, at nogle af foreningens medlemmer ville deltage i projektgrupper sammen med bestyrelsen, så arbejdsbyrden kunne fordeles lidt bedre.
  Skulle der v√¶re medlemmer der har et projekt man gerne vil have taget op, s√• henvend jer til bestyrelsen, vi vil hellere end gerne tage jeres √łnsker op.

  TS-kontakts indmeldelse
  I efter√•ret 2004 meldte foreningen TS-kontakt sig ind i trans-danmark.dk hvilket har gl√¶det mig meget. Vi har siden vores start for 3¬Ĺ √•r siden haft et fortrinligt samarbejde med foreningen.
  Nu kan alle medlemmer af trans-danmark.dk deltage i TS-kontakts arrangementer og omvendt. Vi har i år holdt en sommerfest på Djursland, der havde 24 deltagere, samt en julefrokost i december med 17 deltagere. Hvis i går ind på TS-kontakts hjemmeside finder i en kalender med deres kommende arrangementer. Håber at alle får mulighed for at deltage i et eller flere arrangementer.

  Hjemmesiden
  I l√łbet af for√•ret vil vi have gennemf√łrt √¶ndringer og forbedringer p√• vores hjemmeside. Jeg ved vi har lovet det skulle ske i 2004; men det har vist sig at det er et betydeligt st√łrre arbejde end vi havde regnet med, og vi har kun en der kan programmere det rigtigt, vores Webmistress Qvickie. S√• b√¶r over med os, vi vil g√łre alt for at den nye hjemmeside fun-gerer i l√łbet af kortest mulige tid.

  Opfordring
  Jeg vil gerne her opfordre til at I bruger foreningen mere. Det kræver at man betaler sit kontingent og at man er aktiv.
  M√łd op p√• generalforsamlingen og giv jeres mening til kende.
  Hvis man ikke er aktiv, så er det bestyrelsen alene der bestemmer hvilke område man skal bruge tid på og ikke medlemmerne.
  Vær ikke bange for at give os jeres mening.

  Det kan undre mig at en unders√łgelse p√• transportalen viste:
  Kan foreningerne bruges til noget? 16% [7 Stemmer]
  Ja, vi kan ikke klare os uden 63% [27 Stemmer]
  Ved ikke 21% [9 Stemmer]
  Stemmer: 43
  Påbegyndt: d. 12-05-04
  Afsluttet: d. 26-06-04

  At flertallet mener at foreningerne kan bruges til noget; så benyt jer af jeres medlemskab og bliv aktiv i foreningen, alle kan bidrage med et eller andet.

  Arrangementer:
  Vores grillfest og julefrokost som vi arrangerede sammen med TS-kontakt var en succes, som vil agter at gentage, desv√¶rre var vores fors√łg p√• at f√• lavet et arrangement p√• Sj√¶lland det ikke. P√• trods af et stort arbejde af Tina Thranesen med at stable arrangementet p√• benene s√• svigtede tilmeldingen, hvilket var en skam. Vi vil fors√łge igen i √•r at f√• lavet et arrangement p√• Sj√¶lland; men det kommer vi tilbage til.

  Min opfordring er at vi nu f√•r arbejdst√łjet fundet frem og vi gerne f√•r hj√¶lp af vores med-lemmer til at f√• vore planlagte projekter op at k√łre.

  Karin Astrup
  Formand

  Dirigenten satte beretningen under debat.
  Jane Johansen udtrykte, at det var en god beretning, og at der var udf√łrt et stort arbejde i foreningen.
  Pia Hansen spurgte, om der var nye vinde rent politisk.
  Formanden svarede, at det mente hun ikke.
  Pia Hansen fandt vedr. foreningens initiativ om hormonbehandling god.
  Erwin Maria Jöhnk gav udtryk for, at foreningen burde beskæftige sig med den måde, som Sexologisk Klinik fungerer, og at Amterne generelt var temmelig uvidende om transseksualitet, antallet af personer, der frekventerer Sexologisk Klinik og omkostningerne derved.
  Jane Johansen foreslog, at foreningen skrev til Videnskabeligt Selskab med foresp√łrgsel om deres syn p√• Sexologisk Kliniks virke.
  Pia Hansen forespurgte, hvordan forholdene var i Danmark i forhold til det √łvrige Norden.
  Formanden svarede, at der generelt var samme forhold med mindre forskelle.
  Anja C. foreslog, at foreningen pr√łvede at komme til at holde foredrag for l√¶ger p√• disses efteruddannelseskurser.
  Jane Johansen oplyste, at hun nu havde adgang til foreningens hjemmeside p√• webhotellet og arbejdede p√• at f√• den ajourf√łrt m.h.t. indhold. Nok klar i l√łbet af nogle f√• uger.

  Endvidere en del generel snak om transvestitters og transseksuelles forhold.

  Beretningen enstemmigt godkendt kl. 1445.

 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  Tina Thranesen fremlagde regnskabet (omdeltes) og forklarede, at Qvickie havde accepteret at være kasserer mod, at der blev givet hjælp til udarbejdelse af årsregnskabet.
  Tina Thranesen havde derfor udarbejdet bogf√łring og √•rsregnskab.
  Redegjorde kort for den stand, at det modtagne regnskabsmateriale var i ved modtagelsen og henviste til bemærkningerne derom i selve regnskabet.
  Gennemgik kort regnskabet og påpegede de revisionspåtegninger, som revisorerne havde givet regnskabet.

  Regnskabet blev godkendt.

 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
  Der henvises til det udarbejdede budget.

  Budgettet godkendt.

 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  Forslag: om uændret kontingent på 200 kr.
  Kontingentet vedtaget.

 6. Behandling af indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag.

 7. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer.
   Foreslået og valgt blev Tina Schuldt (genvalg) og Erwin Maria Jöhnk.

  2. 2 bestyrelsessuppleanter.
   Foreslået og valgt blev:
   1. suppleant Tina Larsen.
   2. suppleant Anja C.

  3. 2 revisorer.
   Foreslået og genvalgt blev Anette Bjerre og Pia Hansen.

  4. 1 revisorsuppleant..
   Foreslået og genvalgt blev Anne Jonna Armannsdottir

 8. Eventuelt.
  TS-kontakttrans-danmark.dk
  Dr√łftelse af muligheden for en sammenl√¶gning af TS-kontakt og trans-danmark.dk, hvor der jo allerede er et t√¶t samarbejde og stort personsammenfald, ligesom TS-kontakt er medlem af trans-danmark.dk.
  Generel enighed om, at det ville være en god ting, som bestyrelsen blev opfordret til at arbejde med.

  De √łvrige foreninger
  Patientforeningen for Transseksuelle РPfT Ikke rigtigt kendskab til, hvordan det går for foreningen. Dog indtryk af, at den står i stampe.
  Karin Astrup har skrevet til foreningen et par gange, men fået henholdende intetsigende svar.

  Transvestitforeningen i Danmark РTiD Har næsten fået udskiftet sin bestyrelse dels forud for og på dette års generalforsamling. Oplever medlemstilbagegang.
  Generel enighed om, at en sammenlægning af alle foreningerne totalt vil betyde en styrkelse, men at der næppe var mulighed for det på nuværende tidspunkt.
  Erwin Maria J√∂hnks indkaldelse til f√¶llesm√łde
  Karin Astrup n√¶vnte, at Erwin for to √•r siden indkaldte til og afholdt et m√łde med repr√¶sentanter fra alle foreningerne samt nogle enkeltpersoner og nu havde udsendt en indkaldelse til et tilsvarende m√łde.

  Erwin Maria Jöhnk oplyste, at han netop havde udsendt en reminder, idet der til nu kun var én tilmelding РTina Thranesen.

  Tak til Tina Thranesen
  Karin Astrup udtrykte tak til Tina Thranesens indsats fra etableringen af foreningen og frem til ny og var glad for tilbuddet om, at foreningen fortsat kunne tr√¶kke p√• Tinas evner. Karin overrakte Tina to flasker r√łdvin.

  Tina Thranesen takkede for gaven og √łnskede s√•vel bestyrelsen som foreningen alt godt.

  Ikke flere √łnskede ordet.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Karin Astrup takkede for en god generalforsamling.

Generalforsamlingen slut kl. 1451.

Pia Hansen, dirigent Tina Thranesen. Afgårende sekretær

* * *
Konstituering.
Formanden, Karin Astrup oplyste kort efter generalforsamlingen, at den nye bestyrelse havde konstitueret sig.

Bestyrelsen.
Formand (generalforsamlingsvalgt) Karin Astrup.
Næstformand Erwin Maria Jöhnk.
Kasserer Jane Johansen.
Sekretær Tina Schuldt.
Webmistres og bestyrelsesmedl. Qvickie.
1. suppleant Tina Larsen.
2. suppleant Anja C.
Revisorer Anette Bjerre og Pia Hansen.
Revisorsuppleant. Anne Jonna Armannsdottir.

* * *
Referatet i pdf-format.