Referat fra den stiftende generalforsamling den 29. juni 2002.

Vist 139 gange.
Referat af stiftende generalforsamling i

trans-danmark.dk

l√łrdag den 29. juni 2002 kl. 1300.

Der er 15 deltagere, hvoraf de 13 er stemmeberettigede.
1. Tina Thranesen √łnsker velkommen, og informerer om baggrunden for stiftelsen af foreningen.
2. Valg af dirigent: Tina Thranesen enstemmigt vedtaget.
3. Valg af referent: Tina Larsen enstemmigt vedtaget.
4. Vedtægtsforslag gennemgås af Tina Thranesen.
Problematikken omkring “han”/”hun” debatteres.
Ordet “han” vedtages enstemmigt.

Ad § 1 Tina Thranesen foreslår ændring af navnet til Trans Danmark.
Solveig Lerche påpeger det smarte i at navnet er lig med hjemmeside adresse.
Det bestående navn trans-danmark.dk vedtages med 9 stemmer for.
Ad § 10 Solveig Lerche foreslår et stk. 3:
Foreningen tegnes over for tredjemand af formand og kasserer.
Dette vedtages enstemmigt.
Ad ¬ß 11 Ordene: “er bestyrelsens formand og” fjernes af teksten.
Dette vedtages enstemmigt.
Ad ¬ß 13 Solveig Lerche sp√łrger om bestyrelsen selv kan v√¶lge ny kasserer i tilf√¶lde af dennes frafald.
Det vedtages, at bestyrelsen kan g√łre dette.
Ad § 20 Forsamlingen enedes om at udvalgsformænd skal være medlem af foreningen.
Vedtægterne vedtages enstemmigt, med ovenstående ændringer.
Valg:
Formand: Karin Astrup foresl√•s, og √łnsker at modtage valg.
Anette Bjerre foresl√•s, og √łnsker ikke at modtage valg.
Karin vælges enstemmigt.
Bestyrelsesmedlem
for 1 år:
Tina Thranesen vælges enstemmigt.
Solveig Lerche vælges enstemmigt.
Bestyrelsesmedlem
for 2 år
:
Sort Rose (Jeanette) vælges enstemmigt.
Charlotte Nielsen vælges enstemmigt.
Suppleanter: Tina Schuldt, Tina Larsen og Qvickie Vrik foreslåes.
Tina Larsen får 11 stemmer og er 1. suppleant.
Qvickie Vrik får 10 stemmer og er 2. suppleant.
Revisorer: Anna Armansdottir og Anette Bjerre vælges enstemmigt.
Revisorsuppleant: Kitt Skotte vælges enstemmigt.
Bestyrelsen består
således af:
Formand: (2 år) Karin Astrup.
Medlemmer for 1 år: Solveig Lerche og Tina Thranesen.
Medlemmer for 2 år: Sort Rose (Jeanette) og Charlotte Nielsen.
1.suppleant: Tina Larsen.
2.suppleant: Qvickie Vrik.
Revisor: Anna Jonna Armannsdottir og Anette Bjerre.
Revisorsuppleant Kitt Skotte.

Kontingent:
200 kr pr. husstand vedtages enstemmigt.

Evt.
Pernille B√łgeskov Hansen fort√¶ller at hun gerne stiller op, hvis foreningen √łnsker hendes hj√¶lp.
Formanden takker for valget og meddeler, at bestyrelsen samles straks efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Hun takker for Tina Thranesens effektive styring af forsamlingen.

L√łrdag den 29. juni 2002.

Tina Larsen, referent Tina Thranesen, dirigent

Stemmeberettigede deltagere:
Anna Jonna Armannsdottir, Anette Bjerre, Charlotte Nielsen, Jane Johansen, Sort Rose (Jeanette), Karin Astrup, Kitt Skotte, Pernille B√łgeskov Hansen, Qvickie Vrik, Solveig Lerche, Tina Larsen, Tina Schuldt og Tina Thranesen.

Som gæst deltog: journalist ved DR i Århus, Jacob Mikkelsen.