LGBT+ politik på Region Hovedstadens sundhedsudvalgs dagsorden den 22. maj 2019. Referat 28. maj 2019.

Vist 181 gange.
Region Hovedstadens sundhedsudvalg havde den 22. maj 2019 LGBT+ politik på dagsordenen.
Af bilag 15 til dagsordenen fremg√•r bl.a. f√łlgende:
For at styrke lighed og det respektfulde m√łde mellem LGBT+ personer og sundhedsprofessionelle vil regionsr√•det udarbejde en LGBT+ politik med inddragelse af relevante foreninger, sundhedsprofessionelle og politiske udvalg. Politiken skal indeholde b√•de politiske forslag samt generel politik for behandling, st√łtte og pleje af LGBT+ personer i Region Hovedstaden.

Herunder gengives bilag 15 fra dagsordenen og derefter Sundhedsudvalgets beslutning jf. referatet.

Punkt nr. 3 – Beslutning: Udvalgets forslag til Budget 2020
Bilag 15

Budgetlægningen 2020-2023

Budget/finansieringsforslag ‚Äď LGBT+ politik:
Fremsat af:
Sundhedsudvalget / Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold
Der eftersp√łrges blandt LGBT+ personer en st√łrre viden og flere kompetencer, som relaterer sig til den behandling, st√łtte og pleje, som modtages p√• regionens hospitaler. Manglende viden og kompetencer kan komplicere m√łdet mellem sundhedsprofessionelle og LGBT+ personer og for√•rsage misforst√•elser af b√•de behandlingsm√¶ssig, juridisk og personlig- og familiem√¶ssig karakter.

Af potentielle misforst√•elser kan der fx n√¶vnes usikkerhed blandt sundhedspersonale om hvilken seksualitet eller k√łnsidentitet, som LGBT+ personer har. Denne manglende viden skaber utryghed blandt LGBT+ personer.

LGBT+ personer er brugere af hele sundhedsv√¶senet, s√• der eftersp√łrges et √łget fokus p√• denne gruppe bredt p√• alle hospitaler og afdelinger.

LGBT+ politik i Region Hovedstaden
For at styrke lighed og det respektfulde m√łde mellem LGBT+ personer og sundhedsprofessionelle foresl√•s det, at regionsr√•det udarbejder en LGBT+ politik med inddragelse af relevante foreninger, sundhedsprofessionelle og politiske udvalg. Politiken skal indeholde b√•de politiske forslag samt generel politik for behandling, st√łtte og pleje af LGBT+ personer i Region Hovedstaden.

Udarbejdelsen af en politik vil foruds√¶tte administrative ressourcer, men beh√łver ikke midler via budgetprocessen.

Forslagets konsekvenser ‚Äď √łkonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

  2020 2021 2022 2023
L√łn til evt. nye √•rsv√¶rk        
√ėvrig drift        
Etableringsudgifter        
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal
       
Samlet udgift        

Det b√łr for forslag vedr. det regionale udviklingsomr√•de anf√łres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:
Hvis der er tale om 1-√•rige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anf√łrt om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anf√łr, hvilket omr√•de forslaget vedr√łrer (finansieringsm√¶ssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anf√łres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen  
Den regionale udviklingskasse  
Det sociale omr√•de  
F√łrste udkast til tekst til selve budgetaftalen:
For at styrke lighed og det respektfulde m√łde mellem LGBT+ personer og sundhedsprofessionelle vil regionsr√•det udarbejde en LGBT+ politik med inddragelse af relevante foreninger, sundhedsprofessionelle og politiske udvalg. Politiken skal indeholde b√•de politiske forslag samt generel politik for behandling, st√łtte og pleje af LGBT+ personer i Region Hovedstaden.

Af referatet fra m√łdet, side 5 til 8 punkt “3. BESLUTNING: UDVALGETS FORSLAG TIL BUDGET 2020” fremg√•r, at Sundhedsudvalget indstiller forslaget om en LGBT+ politik til regionsr√•det, som et tekstforslag (som ikke har budgetm√¶ssige konsekvenser) til budgettet, som regionsr√•det skal endelig vedtage den 24. september 2019.

* * *
Hele dagsordenen i pdf-format hos Region Hovedstaden Рbilag 15 findes på dagsordenens side 62 og 63.
Referatet fra m√łdet i pdf-format hos Region Hovedstaden.