Spgsm. 099-16 den 17. maj 2016 til Region Hovedstaden om behandling af transk√łnnede p√• Sexologisk Klinik. Svar den 1. juli 2016.

Vist 266 gange.
En moder til en ung transk√łnnet i Regions Syd har rettet henvendelse til regionsr√•dspolitiker, Hanne Andersen (A) om behandling af transk√łnnede p√• Sexologisk klinik, hvilket fik Hanne Andersen til den 17. maj 2016 at stille sp√łrgsm√•l derom til Region Hovedstadens administration, der svarede den 1. juli 2016.

Sp√łrgsm√•let og svaret gengives herunder

Sp√łrgsm√•l nr.: 099-16
Dato: 17. maj 2016
Stillet af: Hanne Andersen (A)
Besvarelse udsendt den: 01.07.2016

Sp√łrgsm√•l:
Da jeg har f√•et en henvendelse fra en borger, en mor, hvis unge transk√łnnede p√•r√łrende, der bor i Region Syd, har s√łgt om behandling p√• Sexologisk klinik Blegdamsvej 9, 2100 K√łbenhavn √ė, har det afstedkommet f√łlgende sp√łrgsm√•l:

Behandling af transk√łnnede h√łrer under psykiatrien, men det at v√¶re transk√łnnet, bliver vel ikke betragtet som en psykiatrisk lidelse?

Har Sexologisk klinik her i Region Hovedstaden Landsfunktion for behandling af transk√łnnede?

Eller er der andre sexologiske klinikker i Danmark?

I givet fald, Sexologisk klinik i Region Hovedstaden, har Landsfunktion, hvordan foregår visitationen?
Er det gennem egen læge eller kan man selv henvende sig og i givet fald hvor og hvordan?

Går henvisningen igennem den centrale visitation?

N√•r ovenfor n√¶vnte p√•g√¶ldende unge blev henvist i efter√•ret 2015, hvor lang/kort tid kan vedkommende med rimelighed forvente, at det tager f√łr der kommer svar om tid og sted for behandling?

Svar:
Ad 1:
Transk√łnnethed indg√•r p√• nuv√¶rende tidpunkt i WHOs diagnosesystem ICD10, som har v√¶ret anvendt i Danmark siden 1994. Transk√łnnethed betragtes ikke som en sygdom, men Region Hovedstadens Psykiatri har forskellige tilbud, hvis man oplever sig selv, sin krop og sin seksualitet s√• anderledes, at man er generet af det. Det kan v√¶re enkeltst√•ende r√•dgivning og vejledning, l√¶ngerevarende samtaleterapi, hormonbehandling, som √¶ndrer kroppens udseende, og for nogle enkeltes vedkommende en k√łnsskifteoperation efter det fyldte 18. √•r. Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner har gennem flere √•r presset p√• for at √¶ndre p√• den formelle SKS-klassifikation af transk√łnnethed.

Sundheds- og √Üldreministeriet har p√• baggrund af dr√łftelser i Folketingets Sundheds- og √Üldreudvalg besluttet, at diagnosekoderne vedr√łrende transk√łnnethed ikke l√¶ngere klassificeres som en sygdom, lidelse eller seksuel tilstand. Det forventes, at WHO ultimo 2016 vil √¶ndre p√• diagnosekoderne internationalt, men beslutningen om √¶ndring i den danske klassificering g√¶lder uanset, hvordan WHO‚Äôs beslutning bliver. Sundheds- og √Üldreminister, Sophie L√łhde, har givet tilsagn om, at Danmark pr. 1. januar 2017 vil etablere en s√¶rskilt l√łsning for disse diagnosekoder. [1]

√Ündringen i diagnosekoderne har ikke betydning for selve tilbuddet til transk√łnnede, men Sexologisk klinik arbejder sidel√łbende med processen ang√•ende diagnose√¶ndringer med at revidere procedurerne, herunder sp√łrgeskemaer. Dette sker i samarbejde med de to foreninger LGBT (Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner), samt FATID (Foreningen af Transk√łnnede i Danmark).

Ad 2:
Sundhedsstyrelsen har i specialeplanl√¶gningen fastlagt, at den h√łjt specialiserede funktion for behandling af transk√łnnede skal varetages af Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center K√łbenhavns Sexologiske Klinik. Det er Sexologisk klinik, der har den koordinerende funktion, men funktionen varetages tv√¶rfagligt i et samarbejde mellem f√łlgende specialer:

Region Hovedstadens Psykiatri
 1. Sexologisk klinik, Psykiatrisk Center K√łbenhavn,
 2. B√łrne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg

Rigshospitalet
 1. Afdeling for V√¶kst og Reproduktion (b√łrneendokrinologer), Juliane Marie Centret
 2. Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centret
 3. Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Juliane Marie Centret
 4. Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, HovedOrtoCentret

Ad 3:
Alle regioner i Danmark har en sexologisk klinik, Рambulatorie eller enhed på regionsfunktionsniveau.

Ad 4:
Henvisningen til Sexologisk klinik g√•r via egen l√¶ge, som sender en henvisning til den centrale visitation i Region Hovedstadens Psykiatri, der visiterer til Psykiatrisk Center K√łbenhavns Sexologiske Klinik.

Alle forl√łb starter p√• Psykiatrisk Center K√łbenhavns Sexologiske Klinik, og der vil undervejs i forl√łbet v√¶re kontakter i flere ‚Äď og for nogle i alle ‚Äď af de seks f√łromtalte specialer.

Ad 6:
Det h√łjt specialiserede behandlingstilbud, hvor b√łrn og unge under 18 √•r, kan henvises og behandling blev godkendt af Sundhedsstyrelsen den 1. juni 2015. Derefter blev Region Hovedstaden bedt om at udarbejde en implementeringsplan, ligesom Sundhedsstyrelsen har opdaterede specialevejledningerne. Behandlingstilbuddet har fra 1. marts 2016 haft √•bent indtag af henvisninger fra alle regioner i landet. Klinikken modtog i tiden omkring Sundhedsstyrelsens godkendelse af det nye tilbud en del henvisninger fra de forskellige regioner. P√• det tidspunkt var der ikke etableret et tilbud til b√łrn og unge, hvorfor klinikken desv√¶rre m√•tte afvise at udrede og behandle. Alle, der blev henvist inden tilbuddet var etableret, blev oplyst om muligheden for at kunne blive henvist igen n√•r tilbuddet var etableret.

En gen-henvisning kræver dog, at egen læge sender henvisningen igen.

Det er ikke muligt at kommentere p√• en konkret sag, men generelt forholder det sig s√•ledes, at n√•r Psykiatrisk Center K√łbenhavns Sexologiske Klinik har modtaget en henvisning fra den centrale visitation, vil den unge inden 8 dage modtage et brev med tid til f√łrste samtale. Samtalen vil finde sted p√• Psykiatrisk Center K√łbenhavns Sexologiske Klinik.

Da der fortsat p√•g√•r introduktion og opl√¶ring af nye medarbejdere i det h√łjt specialiserede omr√•de, kan udrednings- og behandlingsretten p√• 30 dage fra henvisningen er modtaget og til f√łrste samtale finder sted, desv√¶rre endnu ikke helt overholdes. Men det kan forventes, at f√łrste samtale kan finde sted, mellem 30 og 40 dage fra henvisning er modtaget.

* * *
Sp√łrgsm√•lsoversigt hos Region Hovedstaden. Scroll ned til: “100 Hanne Andersen (A) 17/5-16”.
Sp√łrgsm√•l og svar i pdf-format hos Region Hovedstaden.

* * *
Note af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Ministerens beslutning om at flytte transdiagnoserne.
  I besvarelse den 13. maj 2016 af sp√łrgsm√•l 13 under beslutningsforslag B 7 oplyste sundheds- og √¶ldreminister, Sophie L√łhde (V) bl.a. f√łlgende:
  Jeg kan også meddele, at WHO, blandt andet på baggrund af danske bidrag, har taget initiativ til at flytte diagnosekoden for transseksualisme i regi af ICD-10, frem for at vente på ICD-11.

  Med dette initiativ foresl√•s diagnosekoden for transseksualisme, F64, √¶ndret og flyttet til en ny kategori i Z-kapitlet med startkaraktererne Z77 og med den engelsksprogede titel: ‚ÄĚGender incongruence‚ÄĚ.

  Diskussion af oplægget og afstemning af resultatet forventes afsluttet i oktober 2016.
  N√•r √¶ndringsforslaget er vedtaget, kan det umiddelbart implementeres i den danske version, hvilket if√łlge Sundhedsdatastyrelsen kan blive effektueret pr. 1. januar 2017.

  Det er f√łlgelig Sundhedsdatastyrelsens vurdering, at der allerede i indev√¶rende √•r vil blive vedtaget kode√¶ndringer i WHO-regi, der er i overensstemmelse med kode√łnskerne fra LGBT Danmark.

  P√• denne baggrund vil jeg tage initiativ til at flytte diagnosekoden for transseksualitet med effekt den 1. januar 2017. Det er min forventning, at denne flytning kan gennemf√łres i overensstemmelse med WHO‚Äôs klassifikationssystem. S√•fremt kode√¶ndringen, mod forventning, ikke vedtages i WHO til oktober, vil Danmark etablere en s√¶rskilt national l√łsning for diagnosekoden for transseksualisme pr. 1. januar 2017.